Noc Gier

Noce Gier odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych Koła Projektowania i Tworzenia Gier Komputerowych. Program jest skierowany do uczniów klas technikum informatycznego. Należy go traktować jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości zawartych w programie nauczania dla zawodu technik informatyk 351203. Jest on propozycją zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach godzin dodatkowych.
Ogólne cele kształcenia:
-rozwijanie zainteresowań młodzieży i uzdolnień w zakresie programowania, tworzenia grafiki oraz fabuły;
-kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej;
-ćwiczenie myślenia analitycznego;
-rozwijanie twórczego myślenia;
-nauka zarządzania i organizacji pracy w zespole;
-zapoznawanie z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie projektowania, programowania, grafiki i animacji komputerowej;
-ujawnienie zainteresowania technologią komputerową.


2015/2016 1 Noc Gier- 10 listopada 2015 r.
2 Noc Gier- 20 maja 2016 r.
2016/2017 3 Noc Gier- 10 listopada 2016 r.
4 Noc Gier- 19 maja 2017 r.
5 Noc Gier- 9 czerwca 2017 r.
2017/2018 6 Noc Gier- 27 października 2017 r.
7 Noc Gier- 13 kwietnia 2018 r.
2021/2022 8 Noc Gier- 1 października 2021 r.
9 Noc Gier- 13 kwietnia 2022 r.
2023/2024 10 Noc Gier- 14 czerwca 2024 r.
Koordynatorzy: Marcin Stalmirski, Michał Skowroński.