Kierunki kształcenia.

 

TECHNIKUM

 

technik handlowiec

Handel należy do najszybciej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa we wszystkich branżach zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą organizować, prowadzić i zarządzać ich działalnością handlową. Celem handlowców jest generowanie zysków firmy, dlatego też na tych pracowników zawsze będzie panował popyt, niezależnie od panującej w danym momencie na rynku sytuacji. Zawód handlowca jest od lat jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce.

 

Informacje o zawodzie
Informacje o egzaminie

 

technik automatyk

 

Technik automatyk to nowy zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania, dający możliwości samorealizacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. Automatyk zajmuje się projektowaniem, tworzeniem odpowiedniego oprogramowania dla maszyn oraz pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Miejscem pracy automatyka są biura technologiczne, laboratoria w zakładach przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego główne narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły

 

Informacje o zawodzie
Informacje o egzaminie

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I-STOPNIA

 

kierowca-mechanik

Praca kierowcy-mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów oraz wykonywaniu czynności mających na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym w czasie jego eksploatacji. Kierowca potrafi sprawdzić stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podejmuje się jego naprawy. Świadczy usługi w przewozach międzynarodowych i krajowych, prowadzi dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

 

Informacje o zawodzie
Informacje o egzaminie

 

oddział wielozawodowy

Szkoła oferuje uczniom możliwość kształcenia w zawodach: sprzedawca, elektryk, fotograf, stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, rzeźnik, blacharz samochodowy, murarz– tynkarz, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających i innych. Uczniowie uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących a umiejętności zawodowe zdobywają u pracodawcy. Szkoła współpracuje z takimi zakładami pracy jak: ORBIT ONE, WH TECHNOLOGIES, HYDROSTER oraz innymi lokalnymi przedsiębiorcami. Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest podpisanie umowy z pracodawcą!