Absolwenci

ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ W PRABUTACH
W LATACH 1949-2013


Rok 1949

PUBLICZNA ŚREDNIA SZKOŁA ZAWODOWA

Bielicki Piotr, Błaszczak Marianna, Maniora Elżbieta, Mroziński Jan, Olczak Zofia, Olszewski
Eugeniusz, Ozdrzyńska Teresa, Pazda Leokadia, Ostrowska Danuta, Ciennowska Danuta,
Narewski Józef, Jabłonowski Franciszek, Grzechnik Anna

Rok 1950

PUBLICZNA ŚREDNIA SZKOŁA OGÓLNOZAWODOWA

Cichan Henryk, Jurkowski Henryk, Mroziński Ryszard, Rzezińska Teresa, Sikorska Kamila,
Tyrolski Ryszard, Więckiewicz Melania, Wiench Teresa, Wachewicz Adam, Wojciechowski
Bogusław, Suski Kazimierz, Rybka Honorata, Plaskota Zdzisław, Kasprzak Janina

Rok 1951

PAŃSTWOWA ŚREDNIA SZKOŁA ZAWODOWA
Wydział Ogólnozawodowy

Czajkowski Jan, Konopka Zygmunt, Krzyżanek Janina, Lubaszewski Alfons, Orliński
Władysław, Rudowska Maria, Sosnowska Krystyna, Tomaszewski Ryszard, Zdżalik Łucja

PUBLICZNA ŚREDNIA SZKOŁA ZAWODOWA
Wydział Ogólnozawodowy

Dydiuk Jan, Gierymowicz Zenon, Idaczyk Czesława, Jóźwiak Lucjan, Kopistecki Jan,
Maszkiewicz Maria, Mazur Władysław, Oradzki Zbigniew, Peda Czesław, Rabuczewska
Halina

Rok 1952

PAŃSTWOWA ŚREDNIA SZKOŁA ZAWODOWA
Wydział Ogólnozawodowy

Adamkowski Wacław, Bejgrowicz Jan, Bendyk Kazimierz, Czarnecka Juliana, Gryć Witold,
Kalinowski Andrzej, Kukliński Edmund, Łacina Maria, Oleszkiewicz Cecylia, Pułka Jerzy,
Szwangruber Leokadia, Wojtuu Urszula,Winiarska Władysława, Włodarczyk Władysław

PUBLICZNA ŚREDNIA SZKOŁA ZAWODOWA
Wydział Metalowy i Ogólny

Anhalt Lucja, Budzanowska Krystyna, Falfus Irena, Krupski Jan, Kurowski Wincenty,
Maćkiewicz Edmund, Michalski Henryk, Ostrowski Zdzisław, Olszewska Teresa, Świergolski
Henryk, Słyk Henryk, Kupniewski Kazimierz

ZASADNICZA SZKOŁA METALOWA
Wydział Mechaniczny i Ogólny

Buczkowska Regina, Beczek Zofia, Ciężkowski Zygfryd, Grześkowiak Maria, Grześ Janina,
Iwankowski Marian, Kietliński Jan, Kryniecki Władysław, Markowska Helena, Laskowski
Henryk, Lewandowski Artur, Nadolska Barbara, Pytlarczyk Bronisław, Radzymiński Marian,
Stępniak Daniel, Suski Stanisław, Węgier Władysław, Weron Franciszek, Witczak Alojzy,
Łasińska Barbara, Macyra Mikołaj, Olszewska Urszula,
Dalecki Stefan, Gołębiewski Wieńczysław, Jakubczak Marian, Jakubczak Stanisław, Kander
Wiesław, Kasprowicz Józef, Kocielski Zbigniew, Kościecha Edmund, Marciniak Jerzy,
Niedziałkowski Stanisław, Olszewski Mieczysław, Ośka Stanisław, Prajwowski Bernard,
Rypiński Bartłomiej, Tylenda Stanisław,Wojtuu Zbigniew, Zając Czesław
Anhalt Jadwiga, Brzezińska Zuzanna, Dąbrowska Franciszka, Drozdowska Henryka,
Grzanowska Lucyna, Jurczak Nadzieja, Kotowska Genowefa, Marchlewska Melania,
Nawrotniak Helena, Słowińska Jadwiga, Słusznik Janina, Wiktorowska Teresa, Wujciak
Władysława, Romanowski Ryszard

Rok 1953

ZASADNICZA SZKOŁA METALOWA
Ślusarz maszyn rolniczych

Bomba Genowefa, Durkiewicz Stefan, Grześ Czesław, Hyb Janina, Kaczyńska Stefania,
Kamińska Irena, Kuczyński Stanisław, Kosiński Władysław, Weisgerber Jerzy, Podgórski
Jerzy, Piziorski Stanisław, Miller Krystyna, Musiał Edmund, Mrzygłód Jan, Maślany Edward,
Ogrodowicz Ewa, Sobczak Tadeusz, Sobolewski Stefan, Stępnik Aurelia, Szałkowska Halina,
Szczepański Kazimierz, Plewka Tomasz
Abramowicz Leon, Banach Jan, Białecki Zbigniew, Borek Zygmunt, Brzozowski Edward,
Chuderewicz Władysław, Dziarkowski Ryszard, Dąbkowski Kazimierz, Dembiński Stefan,
Filipkowski Henryk, Goliasz Henryk, Grzywaczyk Józef, Jałmużewski Michał, Koziura
Tadeusz, Kozaczuk Jan, Lipka Miron, Malinowski Jan, Morawski Franciszek, Musztafa
Kazimierz, Piasecki Zbigniew, Pruchniewski Kazimierz, Sokoll Jan, Zieliński Izydor,
Zombkowski Bolesław, Żaczek Władysław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Murarz

Chachulski Alfred, Długokęcki Piotr, Godlewski Bogusław, Gostrowski Henryk, Grabara
Stanisław, Grabka Edward, Górny Wacław, Jakuszko Marian, Jaroszewski Wiesław, Jezierski
Ryszard, Koszykowski Zygmunt, Kowalski Ryszard, Lewandowski Wojciech, Nowakowski
Marian, Pyza Marian, Pędzich Jerzy, Rychter Tadeusz, Słomowicz Ryszard, Trzcinowski
Andrzej

Rok 1954

ZASADNICZA SZKOŁA METALOWA
Ślusarz maszyn rolniczych

Chłostka Kazimierz, Czajkowski Stanisław, Czapliński Mieczysław, Fiałkowski Leszek, Gogacz
Czesław, Gryszpanowicz Franciszek, Jagielski Bogdan, Kamionka Jerzy, Klinkiewicz Roman,
Komorowski Zenon, Kolendo Stanisław, Lipiński Jan, Maciejewski Mieczysław, Maśnicki
Mieczysław, Masztak Zenon, Morawski Henryk, Prażmowski Józef, Rosa Antoni, Rydel Alfons,
Słowiński Eugeniusz, Szpręgiel Ryszard, Tomporowski Antoni, Tyrolski Kazimierz,
Wawrzyniak Czesław, Walenc Eugeniusz, Włodarczyk Eugeniusz, Włodarczyk Mirosław,
Wróblewski Kazimierz, Ziółkowski Edward, Horbaczewski Stanisław, Napiwocki Zenon,
Dordzik Zygmunt, Wróbel Bogusław
Bujalski Jan, Chabowski Kazimierz, Grabowski Kazimierz, Kamińska Paulina, Kozłowski
Kazimierz, Koprowski Eugeniusz, Kaniewski Zbigniew, Lis Konrad, Lewandowski Kazimierz,
Maison Daniela, Maliszewska Elżbieta, Miller Jan, Ogonowski Józef, Olesiak Staniław,
Panasiak Ryszard, Prus Władysław, Pruszyński Antoni, Skierkowski Eugeniusz, Sobieski
Sławomir, Szundra Bogdan, Solecki Emilian, Wiergowski Bronisław, Kisiel Alina, Kapela
Tadeusz,Fydrych Zygfryd, Wielądek Hieronim, Komacha Anastazja

Rok 1955

ZASADNICZA SZKOŁA MECHANIZACJI ROLNICTWA
Ślusarz maszyn rolniczych

Anzel Józef, Antczak Józej, Andruszewski Edward, Banaś Bernard, Baczewski Zbigniew,
Fawre Stanisław, Gajdka Wiesława, Galiniewicz Czesław, Goździkowski Mieczysław,
Grabowska Teresa, Florkowski Józef, Grabkowski Zenon, Jóźwiak Sylwester, Jarzębski
Edmund, Janicki Edward, Kaczorowski Stanisław, Kowalewski Jerzy, Kwiatkowski Zygmunt,
Kurach Zdzisław, Katewicz Zenon, Lipiński Ryszard, Maćkowski Zdzisław, Ogrodowicz Alina,
Pawłowski Piotr, Przybył Józef, Sawicki Kazimierz, Skierkowska Jadwiga, Sawicki Mirosław,
Bohdan Stanisław
Muszyński Edward, Radko Jan, Ronkiewicz Henryk, Sadowski Wiktor, Smolicz Eugeniusz,
Skierkowski January, Sieciński Mieczysław, Szadurski Zbigniew, Lewandowski Bonifacy,
Szwarc Kazimierz, Szczapa Stanisław, Wasilewski Władysław, Warecki Stanisław, Wiśniewski
Tadeusz, Willms Winfryd, Wyrostek Tadeusz, Wolski Bogdan, Woldański Jan, Wróblewski
Jan, Zapadka Tadeusz, Zieliński Jan, Zdrojewski Kazimierz, Domeracki Tadeusz, Polkowski
Jan, Dąbrowski Franciszek, Smolicz Jerzy

Rok 1956

ZASADNICZA SZKOŁA MECHANIZACJI ROLNICTWA
Ślusarz maszyn rolniczych

Czeszejko Bogusław, Jurkiewicz Stanisław, Kordalski Józef, Kossakowski Henryk, Łępicki
Jan, Maciejewski Józef, Mąkosa Hieronim, Organiściak Stanisław, Oflakowski Paweł,
Pstrągowski Kazimierz, Skorłutowski Zygmunt, Skurzyński Bruno, Smoluch Michał, Słuszniak
Tadeusz, Tarka Zygmunt, Trocewicz Jan, Urbański Antoni, Wajnert Zygfryd, Wiśniewski Jan,
Wołoszuk Jan, Zakrzewski Józef, Zygadło Czesław
Barbarewicz Bronisław, Dwórznik Stanisław, Fila Witold, Frakowski Stanisław, Góralski
Kazimierz, Ignaczewski Eugeniusz, Jakubczak Janusz, Jędrusiak Jan, Kaczanowski Stefan,
Kowalski Władysław, Klepacki Stefan, Kilimowski Tadeusz, Marciniak Wacław, Myrcha
Franciszek, Nowotniak Wadysław, Pohoryłko Stefan, Reczek Jan, Rytka Ryszard, Sawczuk
Bazyl, Rydlewski Jan, Rou Eugeniusz

Rok 1957

ZASADNICZA SZKOŁA MECHANIZACJI ROLNICTWA
Specjalność – Mechanik Traktorzysa

Lesiński Edmund, Leszczyński Jan, Mazurewicz Celestyn, Mosiej Mikołaj, Niedbajło Roman,
Nikielski Zdzisław, Nowacki Wojciech, Opaliński Stanisław, Pochnik Janusz, Parys
Aleksander, Pawlak Piotr, Poprawka Zenon, Samsel Zdzisław, Sobotka Wiesław, Sonenfeld
Franciszek, Skorupski Edward, Tchórz Wasyl, Wasilewski Józef, Wegner Zbigniew, Witkowski
Emil, Wiśniewski Wojciech
Aranowski Stefan, Boroniuk Roman, Bisoga Edward, Błażejczyk Witold, Dacyna Stefan,
Gajewski Henryk, Klimkowski Ryszard, Kozioł Marian, Kowal Feliks, Kitłowski Jerzy, Kunas
Hilary, Kroenke Zbigniew, Korwat Antoni, Polakowski Lech, Stanulewicz Adam, Pamrów
Dominik, Kuppe Lech, Grossman Herbert, Zalewski Henryk

Rok 1958

BRAK ABSOLWENTÓW

Rok 1959

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA
Mechanik rolniczy

Babraj Henryk, Bakaj Jarosław, Bączek Alina, Jachimowicz Bogusław, Kasicki Franciszek,
Korona Franciszek, Kuczkowski Stansław, Lipiński Edward, Ogrodowczyk Zygmunt, Popowski
Tadeusz, Rymarz Edward, Skorupski Dionizy, Stelmachowicz Edward, Szostek Edward,
Szynaka Henryk, Zientarski Sławomir, Iłowski Piotr, Pytlarczyk Tadeusz
Arent Stanisław, Cupała Marian, Ciążela Zbigniew, Dąbkowski Henryk, Fedorczyk Kazimierz,
Felbur Ildefons, Fabisiak Benedykt, Jakubiak Bonifacy, Kretkowicz Mirosław, Krężlewicz Jan,
Markowski Stanisław, Suberlak Stanisław, Różański Tadeusz, Tyburski Lech, Urban
Eugeniusz, Witkowski Jan, Zbrzyzny Kazimierz, Zieja Jan, Zulewski Jan, Kozłowski
Franciszek

Rok 1960

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Bojarski Franciszek, Bojarski Tadeusz, Błotnicki Stanisław, Brzostek Jan, Ferenc Czesław,
Goliasz Jerzy, Honowski Kazimierz, Jagodziński Mirosław, Juschus Leon, Juszczak Mirosław,
Kogucik Edward, Kotyk Władysław, Misiuna Jerzy, Maczołek Konrad, Mizerek Kazimierz,
Podlasek Jan, Samojto Jan, Szuryga Roman, Wojtkiewicz Edmund, Zając Mirosław, Rzeźnik
Tadeusz, Maliszewski Kazimierz, Dziombowski Czesław,
Guzewicz Mieczysław, Kaczmarek Edward, Korona Jan, Koszara Mieczysław, Kulesza
Mirosław, Lewandowski Daniel, Mucha Stefan, Nadarzewski Henryk, Nowakowski Jerzy,
Perczyński Kazimierz, Prokopowicz Edmund, Pufki Stanisław, Rymarz Mieczysław,
Szczepkowski Józef, Slepecki Zbigniew, Wołoszuk Józef, Dąbrowski Mieczysław, Machaj
Jerzy

Rok 1961

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Anders Mirosław, Bielicki Henryk, Borowiecki Jan, Chocholski Jan, Demczyński Zbigniew,
Gejda Tadeusz, Grabowski Tadeusz, Gordziński Edward, Jędrosik Mirosław, Kozianowski
Alfons, Karlewski Marek, Marciniak Ireneusz, Martyniuk Mikołaj, Monista Henryk, Mizeracki
Krzysztof, Pawłowski Jan, Podlewski Stanisław, Słowiński Marek, Szymaniec Henryk, Trzodak
Stanisław, Wiśniewski Stanisław, Wejner Józef, Szuryga Lechosław
Budek Ireneusz, Nędza Czesław, Stankiewicz Bogusław, Bartuszak Adam, Błaś Stanisław,
Boguniecki Antoni, Brandt Jan, Donderewicz Jan, Górny Zygmunt, Jabłonowski Stanisław,
Kuta Zygfryd, Kulbicki Jan, Krupiński Zygfryd, Ludwiczak Wiesław, Łazarczyk Tadeusz,
Mariański Jan, Nadolski Ryszard, Nowierski Kazimierz, Panasiuk Witold, Romanowski Jan,
Świątkowski Stanisław, Zyśk Bronisław, Tyszkiewicz Aleksander, Podubiński Eugeniusz,
Szerejka Gerard

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz

Borowski Jan, Dudajek Jan, Guzowski Włodzimierz, Gogacz Zenon, Jeremicz Jan,
Krzywdziński Eugeniusz, Koziara Władysław, Malinowski Bogdan, Nerkowski Henryk, Nalik
Marian, Olesiński Władysław, Sagalski Tadeusz, Samsel Mieczysław, Świder Henryk,
Szyszkowski Mieczysław, Wawer Lucjan, Zajączkowski Zenon, Zakrzewski Jerzy, Szlachta
Eugeniusz

Rok 1962

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RZEMIOSŁ
BUDOWLANYCH

Murarz

Andrzejewski Roman, Brzozowski Edward, Brzozowski Ryszard, Chodakowski Jerzy, Sieczka
Henryk, Gardzielewski Jerzy, Kupiec Wiesław, Jarmoła Mikołaj, Kozieniec Henryk, Liziński
Kazimierz, Niczewski Mirosław, Ostrowski Zygfryd, Przyborowski Stanisław, Rzymski
Ireneusz, Strumik Kazimierz, Ścierko Stanisław, Teska Bronisław, Warszawik Stanislaw,
Zieniewicz Michał, Zdziarski Wiesław, Zaborowski Zbigniew

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Krajewski Tadeusz, Krawczyk Roman, Koczara Bolesław, Kołodziejczyk Andrzej, Mańka
Henryk, Chodkowski Lech, Dłuszczakowski Józef, Chojnacki Jan, Bińczyk Franciszek,
Kazimierczak Jan, Pułka Waldemar, Demko Władysław, Rosiński Jan, Okorski Józef, Korzeb
Edward, Urbański Henryk, Sepetowski Maksymilian, Stefanowicz Franciszek, Kozłowski
Henryk, Cymerman Tadeusz, Adamski Kazimierz, Misiewicz Ireneusz, Sawicki Henryk,
Frydrych Stanislaw, Berdek Jan, Fabiański Kazimierz, Daus Jan, Baranowski Czesław,
Markiewicz Jerzy, Miedźwiedź Jan, Dobrowolski Czesław, Zamaro Wacław, Wawer Ryszard,
Jarzębowski Stanisław, Fabisiak Lech, Jakubczak Zygmunt, Zabielski Andrzej, Szulc Rudolf,
Michewicz Kazimierz, KrzyżanowskiWiktor, Sobociński Jan

Rok 1963

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Baran Zenon, Dorociak Zenon, Fijałkowski Tadeusz, Goliasz Grzegorz, Głód Janusz,
Gomoliszek Jerzy, Gurzyński Czesław, Hnatszyn Czesław, Jaworski Zdzisław, Kubich
Bronisław, Kulwicki Józef, Kowalski Witold, Kozakiewicz Stefan, Kliczewski Ireneusz,
Mikołajków Stefan, Mączyński Kazimierz, Opiekulski Marian, Zmora Stanisław, Malec Marek,
Leszczyński Kazimierz, Smoliszek Jerzy, Sieradzki Roman
Chomacki Eugeniusz, Czajkowski Bronisław, Czubak Ryszard, Furmański Stefan, Grzelak
Zdzisław, Januszewski Zygmunt, Januszkiewicz Teodor, Jasiński Władysław, Jurczak
Mirosław, Lipski Jerzy, Mazurek Józef, Sękowski Adam, Tupacz Jerzy, Wiśniewski Henryk,
Jakubczak Zygmunt, Krzyżanowski Witold

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz

Chachulski Alfred, Długokęcki Piotr, Godlewski Bogusław, Gostrowski Henryk, Grabara
Stanisław, Grabka Edward, Jakuszko Marian, Jaroszewski Wiesław, Jezierski Ryszard,
Koszykowski Zygmunt, Lewandowski Wojciech, Nowakowski Marian, Pyza Marian, Pędzich
Jerzy, Richter Bogumił, Słomowicz Ryszard

Rok 1964

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Bąkowski Zenon, Burczak Zbigniew, Chołubiec Bogdan, Dylewski Ryszard, Grzelak Józef,
Grzywny Janusz, Jackiewicz Kazimierz, Kapitulski Marian, Karpiński Jerzy, Kijewski Henryk,
Kornowski Józef, Król Włodzimierz, Krzysztoń Zenon, Kubach Zenon, Matyszkiewicz Marian,
Mąkosa Henryk, Mikołajski Henryk, Modzelewski Władysaw, Piecek Jan, Pietrzak Tadeusz,
Przybylak Bogdan, Sitniewski Gabriel, Spicha Leszek, Staniak Kazimierz, Starko Kazimierz,
Sulkowski Janusz, Śmigielski Zygmunt, Wasilewski Mieczysław, Wilemski Aleksander, Wociór
Andrzej, Sendwicki Edmund
Bodnar Piotr, Bogusiewicz Jan, Giedrys Zenon, Gramann Józef, Jóźwiak Zenon, Karolewski
Henryk, Klaus Stanisław, Kłosiński Antoni, Krauze Zygfryd, Laszkowski Jerzy, Lenartowicz
Józef, Meller Stanisław, Neumann Edmund, Poświata Stanisław, Sokołowski Bogdan,
Sobczak Mieczysław, Składowski Stanisław, Strzelec Medard, Stępka Mirosław, Skrzypek
Józef, Szwenkiel Henryk, Suchomski Jan, Tokarski Mieczysław, Tyszkowski Adam, Wojtis
Henryk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz

Bobryk Jan, Czajkowski Dionizy, Domozych Kazimierz, Dutkiewicz Wacław, Frączak Józef,
Głowacki Jan, Grabowski Stanisław, Kapica Ryszard, Kasicki Janusz, Kąkolewski Jerzy,
Kociński Zygmunt, Kolasiński Wiesław, Krajnik Piotr, Kupiec Wojciech, Langa Roman,
Lipigórski Roman, Łukaszczyk Mieczysław, Łyszcz Jan, Mićko Henryk, Ogonowski Marian,
Pietrzyk Stanisław, Rosół Stanisław, Sawicki Alojzy, Słusznik Lech, Sobkowiak Tadeusz,
Szymaniak Józef, Świst Henryk, Towarek Leon, Węgorzewski Edward, Wejner Kazimierz,
Zieliński Kazimierz, Zych Ryszard

Rok 1965

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz

Anzell Jan, Bąkowski Stanisław, Frej Mirosław, Halicki Jan, Iwoński Kazimierz, Kochalski
Benedykt, Laskowski Anastazy, Lemański Jan, Lewandowski Wiesław, Lewandowski Wiktor,
Maraziński Jerzy, Mażewski Ryszard, Nastaj Stanisław, Olak Józef, Olbrych Józef, Pniewski
Kazimierz, Prątnicki Jan, Rosiński Jan, Rutyna Eugeniusz, Rycio Edward, Sobol Aleksy,
Szybczyński Henryk, Tkaczyk Mieczysław, Waliszewski Leon, Wożnowski Stanisław, Dacz
Jerzy
Brzozowski Stanisław, Ignaczewski Tadeusz, Kołakowski Edward, Kluga Zbigniew,
Marcinkowska Danuta, Maliszewski Lech, Mikołajczyk Władysław, Nieściruk Janina, Nowicka
Cecylia, Oracki Zdzisław, Pyka Wiesław, Pszenna Stefania, Rafa Irena, Rozwadowska Ewa,
Rutkowska Danuta, Skałecka Czesława, Sobolewska Stanisława, Sopel Ryszard, Sybila
Jerzy, Smaroń Piotr, Szarama Kazimierz, Piotrowska Cecylia, Świniarska Barbara, Zielińska
Teresa, Wiśniewska Krystyna, Wiśniewski Marian, Zadrożna Jadwiga, Zasowska Regina,
Zarębski Jan, Szmejter Henryk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Baranik Michał, Baranowski Jerzy, Bobko Stefan, Bogacki Zdzisław, Dańczyszyn Władysław,
Dąbrowski Władysław, Deptuła Witold, Domeło Jan, Duliniec Zbigniew, Dziąbowski Edward,
Formela Tadeusz, Herka Stanisław, Jerzyński Tadeusz, Kaczmarczyk Jan, Kasperowicz
Zbigniew, Komacha Stefan Lewandowski Władysław, Lorenc Wiesław, Mackiewicz Kazimierz,
Majewski Wiesław, Małyszko Stanisław, Ogiński Ryszard, Sokólski Jan, Stupieńko Tadeusz,
Szymborski, Wiśniewski Edward, Zamaro Jan, Zawitowski Benedykt, Żeberek Czesław,
Jończyk Jan
Ankowski Henryk, Chojnowski Zygmunt, Czerniec Władysław, Czubek Jerzy, Gabriel
Grzegorz, Giedziun Andrzej, Gołębiewski Andrzej, Górny Andrzej, Hille Ryszard, Janiszewski
Roman, Kordalski Jan, Kozakiewicz Jan, Lewandowski Roman, Miczewski Wiesław, Poświata
Marian, Rebeszko Mieczysław, Rybicki Ryszard, Strzelczyk Jerzy, Świąder Marian,
Warchlewski Ryszard, Wenderski Józef, Wlazło Józef, Wojciechowski Zdzisław, Zychowicz
Bogusław, Sadowski Jan, Sobiech Jan, Wójcik Czesław

Rok 1966

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz

Baczyńska Krystyna, Białobrzeska Krystyna, Bomlewicz Jan, Czawska Eugenia, Dąbrowski
Józef, Górna Danuta, Górtatowska Halina, Jankowski Zdzisław, Jaworska Teresa, Joszczuk
Szymon, Jurewicz Maria, Katewicz Marian, Konopka Henryka, Kupiec Zofia, Małecki Wiesław,
Marcinkowska Barbara, Mikołajczyk Helena, Meledyn Bogumiła, Nawalaniec Krystyna, Polcyn
Teresa, Pyka Wiesław, Różeński Ryszard, Rumiński Henryk, Rychert Helena, Ryll Michał,
Samoszuk Mikołaj, Sobiech Lucyna, Stefanowski Władysław, Szymańska Regina, Walczuk
Michał, Wiśniewska Lucyna, Zalewski Bogusław, Zgliński Jan, Zieleniecka Lucyna,
Ziemczonek Halina, Żurawski Tadeusz
Adamowicz Ewa, Anders Mieczysław, Bosandowska Krystyna, Bolewska Mieczysława,
Bomba Kazimiera, Filarska Teresa, Gapys Zofia, Grzybicka Irena, Kamińska Janina, Kis Irena,
Kot Barbara, Korzeniewska Nadzieja, Kozyra Kazimierz, Kubich Jan, Kucharczyk Tadeusz,
Lewko Krystyna, Lewandowska Elżbieta, Licka Ewa, Majchrzak Teresa, Maśnicki Zbigniew,
Meller Henryk, Olszewska Jolanta, Osiejuk Irena, Panter Hilary, Podlasek Zofia, Różyńska
Anna, Rażniewski Włodzimierz, Serafinowicz Tadeusz, Solarewicz Władysław, Szkop
Ryszard, Tymoszuk Maria, Węgier Henryk, Warchlewski Henryk, Wysocki Zenon, Zapadka
Helena, Zielińska Ewa, Zielińska Hanna, Piórkowska Daniela

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Adamski Janusz, Boguszewski Eugeniusz, Buczyński Jan, Bojarowski Jerzy, Chrząstek
Tadeusz, Fabisiak Jerzy, Girka Stefan, Jankowski Adam, Jaroszewski Adam, Jednorowicz
Stanisław, Józefowicz Stanisław, Kondeja Henryk, Kowalski Antoni, Kozłowski Marek,
Kozłowski Wiesław, Kubicki Wiesław, Kurstak Kazimierz, Ludkiewicz Franciszek, Luliński
Józef, Mackun Antoni, Meller Stanisław, Najdrowski Edward, Oleśkiewicz Tadeusz,
Orzepowski Henryk, Pietras Edward, Poźniak Julian, Sikomas Stanisław, Sokołowski Henryk,
Szot Stanisław, Slasa Edward, Świątkowski Józef, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Ryszard,
Wojtowicz Antoni, Ziółkowski Władysław
Brzozowski Stanisław, Chabowski Andrzej, Dąbrowski Jan, Dudak Stefan, Gabriel Paweł,
Gałkowski Jan, Gumiński Tomasz, Jabłoński Adam, Janicki Wiesław, Jarzynka Jan,
Kaczmarek Zygmunt, Kośka Franciszek, Kozaczuk Roman, Kozioł Antoni, Kożuch Kazimierz,
Liziński Henryk, Lochki Tadeusz, Malicki Jan, Miczewski Eugeniusz, Rojczyk Wiesław,
Rozwadowski Roman, Rzeszotek Jan, Strumik Mieczysław, Szczektar Walenty, Szołucha
Ryszard, Ślusarenko Władysław, Świtaj Józef, Wiśniewski Witold, Wójcik Czesław, Wyszyński
Kazimierz, Żak Marian

Rok 1967

SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO
Rolnik

Dorsz Bożena, Fydrych Anna, Glonek Maria, Grocholska Zofia, Gross Halina, Jarzynka
Wanda, Jewczyk Ewa, Jarmoszuk Władysław, Kowalewska Irena, Kożuch Maria, Kletkiewicz
Agnieszka, Kubicka Jadwiga, Kurek Krystyna, Kurowska Danuta, Lipigórska Krystyna,
Łukaszczyk Krystyna, Łukaszewska Teresa, Makowska Grażyna, Ponikowska Stanisława,
Piszczak Adam, Piszczak Krzysztof, Poźniak Marian, Prokopowicz Helena, Rogowska
Krystyna, Sadowski Zygmunt, Stępniewska Grażyna, Szołucha Krystyna, Warchlewska Anna,
Wiśniewska Bożena, Włodarski Jan, Zaremba Danuta, Żmudzińska Bogumiła

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Bogdan Franciszek, Brzozowski Zygmunt, Chwoszcz Alfred, Dembowski Jan, Demczyński
Mieczysław, Długosz Jan, Filipek Józef, Gołosz Stanisław, Gree Edwin, Iwanicki Zenon, Kępa
Andrzej, Korpusik Krystyna, Kowalewski Henryk, Kruziński Józef, Maciejewski Janusz,
Mackun Jan, Meyer Henryk, Mazerski Eugeniusz, Marć Stanisław, Mościszko Marian,
Obuchowski Jerzy, Olszewski Zdzisław, Plichta Zygmunt, Pańkowski Bronisław, Półtorak
Lech, Reich Edmund, Rutkowski Henryk, Samson Edward, Siarkiewicz Andrzej, Ścibisz
Remigiusz, Sierecki Franciszek, Słuoski Czesław, Wichniewicz Ryszard, Walski Waldemar,
Wojciechowski Józef,Wojciechowski Stanisław, Jakielski Bogumił
Banaszek Józef, Barbarewicz Bogdan, Barbarewicz Piotr, Brzozowski Leszek, Butkiewicz
Edmund, Chiliczkowski Czesław, Dembek Zdzisław, Gołębiowski Ryszard, Graczyk Andrzej,
Hoszcz Jan, Jakubowski Krzysztof, Jurkiewicz Zdzisław, Kisielczyn Władysław, Klejna
Stanisław, Koszewnikow Ryszard, Kośka Józef, Kuncewicz Czesław, Kraśniak Kazimierz,
Mirosław Zygmunt, Mizera Henryk, Olesiński Antoni, Orzechowski Ireneusz, Pierowski
Władysław, Pusz Aleksander, Radzicki Marek, Rochoń Tadeusz, Ruciński Jerzy, Rybicki
Edmund, Szkop Zenon, Tomaszewski Roman, Traskowski Władysław, Wilary Roman

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz – tynkarz

Babicki Jerzy, Boros Marian, Demczyński Tadeusz, Demko Roman, Grzela Józef, Jankowski
Kazimierz, Kołódziejski Henryk, Kosiński Marek, Kowalski Bogdan, Lech Julian, Leszczenko
Marian, Lorenc Michał, Maćkiewicz Józef, Maćkiewicz Ryszard, Musielewicz Zygmunt,
Płużycki Jerzy, Raiński Franciszek, Senderski Zenon, Śnieżawski Stefan, Stasiłowicz
Zbigniew, Wasilow Benedykt, Wojtiuk Zbigniew, Wolanicki Tadeusz, Zdrojewski Jerzy,
Żmijewski Stanisław
Baranowska Alicja, Bączek Eugeniusz, Błażejczyk Adela, Bobkowska Danuta, Bożyk Stefania,
Czarnomorska Bogumiła, Dubanowski Wiesław, Głąb Teresa, Gostrowski Edmund, Grecki
Jan, Karczewski Roman, Karol Weronika, Lemke Janina, Maciejewska Mirosława, Malicka
Henryka, Ostrowska Bernadeta, Pękacz Tadeusz, Pietrzak Helena, Pyka Andrzej, Słowiński
Czesław, Szczepańska Hanna, Szurgot Józef, Tybuszewski Mieczysław, Walzand Aniela,
Wilary Anna, Wszelaki Teresa, Zarzycka Krystyna, Zglinicka Izabela, Żołnowski Jan

Rok 1968

SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO
Rolnik

Bieszczad Maria, Bółkowska Maria, Demczyńska Barbara, Jeleniewska Krystyna,
Jerzembowska Renata, Kasicki Wiesław, Kamińska Maria, Kazimierska Bożena, Kocińska
Grażyna, Lemańska Barbara, Marcinkowska Elżbieta, Panek Halina, Pawlik Janina, Pokojska
Barbara, Warcholak Anna, Wrzosek Janina, Soból Bożena

3-LETNIE TECHNIKUM BUDOWLANE
Budownictwo wiejskie

Anzell Jan, Bąkowski Stanisław, Głuszkiewicz Anna, Grubalski Zygmunt, Kornacka Maria,
Krzywdzińska Teresa, Kuriata Teresa, Kwietniak Krystyna, Licznerska Teresa, Łęgowska
Irena, Malinowska Zofia, Mówińska Janina, Nieścioruk Janina, Pawłowski Ryszard, Popik Jan,
Rutkowska Danuta, Rylska Aleksandra, Samsel Teresa, Skibicka Halina, Świątkowski
Benedykt, Szarama Kazimierz, Wojciechowska Jadwiga, Wróblewska Jadwiga, Załuski Jerzy,
Zaręba Janina

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Białoszewski Wojciech, Bogucki Józef, Czaplicki Henryk, Częścik Henryk, Cichocki Tadeusz,
Cieciński Józef, Duda Ryszard, Drozdowski Stefan, Fudała Andrzej, Goluch Henryk, Hnatszyn
Jerzy, Jabłoński Waldemar, Jasek Kazimierz, Juszczyk Edward, Kamiński Józef, Kamiński
Roman, Korpiński Stanisław, Klejna Ryszard, Kaźmierczyk Tadeusz, Kowalewski Jan,
Kowalski Kazimierz, Kozłowski Edward, Krynicki Jan, Lech Marian, Malinowski Stanisław,
Michałkiewicz Stanisław, Mizura Tadeusz, Narolski Władysław, Neuman Stefan, Orlik Józef,
Piskunowicz Jarosław, Pińczewski Andrzej, Sałajski Leonard, Skop Andrzej, Wysocki Edward,
Zaręba Stanisław, Zięba Jan, Ziółkowski Kazimierz
Bartnicki Jakub, Brodziński Leszek, Chojnowski Jerzy, Cieślak Kazimierz, Dalkiewicz
Zbigniew, Grzelak Ludwik, Głowacki Jan, Głowacki Henryk, Kubica Zbigniew, Lauterbach
Eugeniusz, Lauterbach Władysław, Lewandowski Ludwik, Marciniak Lech, Molęda Zdzisław,
Nadowdny Waldemar, Orzeszek Jan, Ozimek Bogusław, Opieka Stanisław, Radzicki
Krzysztof, Rzeszotek Józef, Rzymowski Marian, Sadowski Leonard, Sarnowski Edmund,
Sołtanowicz Stanisław, Szychulski Henryk, Stefaniuk Paweł, Wieliczko Mieczysław,
Zakrzewski Edmund, Zawal Kazimierz, Zieliński Jan, Nowakowski Tomasz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz-tynkarz

Butkiewicz Stanisław, Gadaj Mieczysława, Gamdzyk Jerzy, Gawliński Mirosław, Grodz
Kazimierz, Janiszewska Krystyna, Jędrzejewska Stanisława, Kaminiecka Irena, Kołakowski
Marian, Kozłowski Janusz, Kochalska Zyta, Litwin Stanisław, Michalska Jadwiga, Miłaszewski
Jerzy, Olszowy Henryk, Piotrowska Jadwiga, Podolak Janusz, Sabal Jolanta, Stasiak
Ryszard, Stankiewicz Stefan, Senderski Kazimierz, Sprzążka Teresa, Wiśniewska Danuta
Badur Janusz, Bakirzyński Henryk, Czaja Michał, Derybowski Lech, Drozdowska Irena,
Gerych Grzegorz, Łuczkowski Paweł, Maślak Maria, Mulkowska Maria, Pietrasik Rozalia,
Rogowski Jan, Rojek Grażyna, Ruszkiewicz Ewa, Sadowski Kazimierz, Sobczuk Marian,
Sokołowski Jan, Szpakowski Piotr, Szul Marian, Szysler Jan, Świder Antoni, Tomaszewska
Elżbieta, Waćkowska Jolanta, Wiśniorowski Adam, Wlazło Danuta, Zakrzewska Urszula,
Zaremba Janusz, Zosiak Andrzej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz-frezer

Charko Bogdan, Dumkiewicz Jerzy, Dylęgowski Zbigniew, Ignaczewski Ryszard, Jacynowicz
Julian, Józefowicz Janusz, Karpisz Józef, Kisieliczyn Michał, Klonowski Marian, Kopowski
Jan, Lech Henryk, Litwiński Kazimierz, Łukaszewski Edward, Maśnicki Edward, Mierzchalski
Leszek, Nowak Ryszard, Rochoń Ryszard, Partyka Jerzy, Sadowski Jan, Samson Adam,
Siciński Jan, Towarek Jan, Woźniak Zbigniew, Winiarski Ryszard, Włodarski Andrzej,
Żurawski Adam, Demczyński Stanisław, Demczyński Roman, Drozdowski Edward, Górny
Mirosław, Nowakowski Henryk, Prucheński Zdzisław, Prokop Adam, Różycki Jerzy, Sibila
Wiesław, Zima Jan

Rok 1969

3-LETNIETECHNIKUM BUBOWLANE
Budownictwo wiejskie

Balewski Benedykt, Baluch Stanisława, Barbarewicz Wanda, Bomblewicz Jan, Fanslau
Bernadeta, Fiedukowicz Władysław, Jędrzejczak Tadeusz, Kęcik Helena, Kłosińska Wanda,
Kowalik Olga, Kowalski Romuald, Krajewska Barbara, Linowska Ewa, Majek Wacław,
Marcinkowska Danuta, Milkowska Krystyna, Ochelska Bernadeta, Panczoch Stefan, Pokojski
Jerzy, Portajko Adam, Robak Ireneusz, Rysztowski Romuald, Sarna Stefania, Sienkiewicz
Franciszek, Sobolewska Łucja, Sotek Elżbieta, Świrydenko Elżbieta, Tomoszuk Maria,
Wojciechowska Franciszka, Zajko Włodzimierz

ZASADNICZ SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz-frezer

Braszkowski Benedykt, Brzozowski Antoni, Cudzewski Stanisław, Fałkowski Witold, Głąb Jan,
Jałoszyński Mirosław, Kamiński Tadeusz, Kotyński Adam, Męczyński Wiesław, Nardzonek
Grzegorz, Owczarkowski Adam, Pasternak Andrzej, Pietrzykowski Antoni, Sękowski
Stanisław, Stankiewicz Stanisław, Stawiarz Ryszard, Tybuszewski Stanisław, Walkiewicz
Kazimierz, Wilary Zdzisław, Wiśniewski Jerzy, Wiśniewski Kazimierz, Baczyński Jerzy,
Cenacewicz Jan, Chrzanowski Edward, Gostomczyk Zenon, Iwon Mirosław, Kępic Ryszard,
Kwiatkowski Zdzisław, Stawiasz Jerzy

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Bilicki Kazimierz, Brzozowski Piotr, Cichoń Jerzy, Chromik Janusz, Czajkowski Mieczysław,
Drawert Tadeusz, Gbur Stefan, Herkowski Józef, Kosiński Stefan, Kożak Bogdan, Kowalewski
Władysław, Kwiatkowski Ryszard, Lubiński Jan, Malewski Zygmunt, Otremba Adam,
Pruchniewski Henryk, Przyborowski Ryszard, Różycki Lesław, Sokołowski Eugeniusz, Stanik
Kazimierz, Sumeradzki Kazimierz, Surmacz Adam, Świdziński Stanisław, Tomasik Władysław,
Wesołowski Jerzy, Zawitowski Alfons, Zięba Adam
Bartkowski Tadeusz, Czajka Henryk, Domżalski Ryszard, Dubanowski Ryszard, Gandecki
Eugeniusz, Głuszkiewicz Marian, Górtatowski Jan, Gwiazda Józef, Jańczuk Stefan, Lewicki
Ryszard, Łata Stanisław, Markuszewski Stanisław, Niemierowicz Henryk, Nowakowski
Ryszard, Piotrowski Ryszard, Przewiężlikowski Roman, Przewłoka Adam, Ratyński Wiesław,
Reguła Zbigniew, Samson Piotr

SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO
Rolnik

Bączy Ewa, Gapys Stanisława, Lewandowska Gabriela, Lipzyńska Danuta, Litwiniuk
Stanisław, Kozłowski Bogusław, Kubicka Elżbieta, Malec Maria, Malec Halina, Maciejewska
Irena, Mierzejewska Elżbieta, Olszewska Elżbieta, Rawa Hanna, Romanowska Barbara, Piłat
Barbara, Stasińska Barbara, Surówka Alina, Szołucha Halina, Szeluga Teresa, Widomska
Stanisława, Wójcik Krystyna, Zaręba Irena, Zielińska Zofia, Ostrowska Barbara

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz-tynkarz

Ostrowska Renata, Bladzich Ryszard, Blonkowska Gabryela, Bojarowski Edmund, Chojnacki
Grzegorz, Czapła Julian, Hańcyk Janina, Gurzyński Franciszek, Jankowski Henryk, Koczalski
Stanisław, Kowalewski Zdzisław, Kluczewski Bogdan, Laskowski Kazimierz, Lebiechiewicz
Jerzy, Liziński Roman, Markowicz Władysaw, Mazurkiewicz Beata, Mroczyński Ryszard,
Mrozek Zdzisław, Ogrodniczak Kazimierz, Olszewski Henryk, Osowska Ewa, Patorski Henryk,
Pawelski Marian, Trzeciak Zdzisław, Piziur Paweł, Urbański Andrzej, Witold Jerzy

Rok 1970

3-LETNIE TECHNIKUM BUBOWLANE
Budownictwo wiejskie

Brdękiewicz Stanisław, Chabros Regina, Dorsz Bożena, Jarmoszuk Władysław, Klonowski
Ryszard, Kowalewska Irena, Łukaszczyk Krystyna, Łukaszczyk Teresa, Ogrodniczak
Sławomira, Panikowska Katarzyna, Piszczak Adam, Piszczak Krzysztof, Policht Waleria,
Prokopowicz Helena, Smolińska Danuta, Szczepanik Danuta, Szołucha Krystyna, Trzcińska
Teresa, Wiśniewska Bożena, Żmudzińska Bogumiła

ZASADNICZ SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz

Brzymowski Krzysztof, Cieciera Stanisław, Ciepierski Tadeusz, Cis Zbigniew, Czajkowski
Waldemar, Długosz Bogdan, Dulski Edward, Ewertowski Edward, Heyka Jan, Hnatyszyn
Czesław, Janusz Henryk, Jabłonowski Stanisław, Kurach Włodzimierz, Kirwiel Antoni, Kosicki
Piotr, Lenartowicz Marian, Lichołat Bogdan, Mackiewicz Czesław, Meller Edwin, Potrykowski
Janusz, Poznański Bartłomiej, Rogowski Ryszard, Romanowski Piotr, Rudnicki Edward,
Szurgot Mirosław, Trucik Władysław, Tatara Zdzisław, Typa Jan, Wilk Andrzej, Żebrowski
Eugeniusz, Kamiński Ryszard, Bardycha Tadeusz, Soczewica Zbigniew, Wawrzyniak Bogdan

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik rolniczy

Anisiewicz Zbigniew, Baranowski Brunon, Bielarzy Stanisław, Brodnicki Zbigniew,
Cichaczewski Benedykt, Gałecki Roman, Głuszyk Roman, Grabowski Zdzisław, Guzowski
Stefan, Kijowski Stanisław, Kostrzewa Ryszard, Lamparski Czesław, Pakłos Jan, Pastruszko
Adam, Pniewski Jan, Smoliński Bronisław, Sokołowski Ryszard, Szczucki Stefan,
Taraszkiewicz Marian,Wiechowski Zbigniew, Tracz Bogusław,
Angielski Jerzy, Bednarczyk Zbigniew, Bramowicz Roman, Falarski Franciszek, Fintowski
Andrzej, Jaroszuk Roman, Jarmoczyk Roman, Jasiński Ryszard, Jelonek Roman, Klimkowski
Wiesław, Laser Jan, Laskowski Jan, Mioduszewski Henryk, Okorski Wiesław, Redlaff Jan,
Rutecki Kazimierz, Zachulski Zbigniew, Kaźmierczak Jerzy

SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO
Rolnik

Bielawska Teresa, Bolewska Jadwiga, Czarnecka Hanna, Dębińska Gabriela, Dybich Halina,
Giedziuń Jadwiga, Gładun Stanisława, Iwanus Maria, Janiewicz Urszula, Józefowicz Jolanta,
Karpińska Hanna, Molenda Janina, Ostrowska Maria, Pawłowska Danuta, Rylska Danuta,
Senwicka Lucyna, Sielewicz Irena, Sikora Bogumiła, Szmejter Janina, Szpakowska Irena,
Szul Zofia, Walczak Bożena Wiśniewska Krystyna, Witkowska Teresa,Wyżlic Regina

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz, mechanik maszyn i urządzeń okrętowych

Brylowski Franciszek, Budkiewicz Ireneusz, Goraj Edward, Kamiński Stefan, Karol Józef,
Lange Andrzej, Malinowski Jerzy, Mendalka Tadeusz, Osiński Stanisław, Próchnicki Edward,
Szulc Władysław, Tomaszewski Zdzisław, Zaleśkiewicz Edward, Charko Maria, Dołkowski
Waldemar, Kalinowski Zbigniew, Krupiński Witold, Lipiński Wiesław, Łukaszczyk Stanisława,
Piotrowski Wojciech,Winnicki Mirosław, Zieliński Bogumił

Rok 1971

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA
Rolnik

Biachewicz Wiesława, Borowska Bogumiła, Czarnecka Władysława, Dacyk Stanisław, Demko
Krystyna, Gabriel Bogumiła, Gorgol Krystyna, Kabziński Andrzej, Kaiucka Janina, Komacha
Irena, Kopczeńska Alma, Liedtke Alicja, Maliszewska Mirosława, Mielczrek Jadwiga, Otręba
Jadwiga, Orzechowska Barbara, Potrzeszcz Elżbieta, Prokopowicz Anna, Radko Halina,
Radzanowska Ewa, Rogala Renata, Sadiakowska Halina, Sadowska Bożena, Stawiszyńska
Danuta, Ulatowska Elżbieta, Urbariska Maria, Węgrecka Danuta, Zalewska Adela, Kożuch
Teresa

3-LETNIE TECHNIKUM BUDOWLANE
Budownictwo wiejskie

Bobko Stanisław, Demczyńska Barbara, Demczyński Stanisław, Holub Krystyna, Kożuch
Maria, Lachowicz Anna, Lachowicz Stanisław, Lalak Sabina, Łyś Krzysztof, Pawlik Janina,
Podolak Janusz, Proszowski Władysław, Raginiak Stanisław, Sikorska Teresa, Sosiński
Antoni, Szafraniec Janina, Szczepkowska Maria, Szołucha Zbigniew, Waśniewska Krystyna,
Wrzosek Jolanta

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Bąk Ryszard, Bućko Jan, Czarnomski Jerzy, Dąbrowski Eugeniusz, Głąb Jan, Gurzuński
Tadeusz, Gross Edward, Iwanicki Jan, Jaśiński Mieczyslaw, Jędrzejewski Zdzisław, Kijewski
Stanisław, Malinowski Zdzisław, Meszko Jan, Muzyk Kazimierz, Michewicz Mieczysław,
Nikołajczuk Tadeusz, Pawłowicz Zdzisław, Powierski Stanisław, Prelewski Zdzisław, Przednik
Zbigniew, Raczyński Stanisław, Raczyński Ryszard, Rogulski Ryszard, Szyk Zdzisław, Śliwka
Jan, Śpiewak Zbigniew, Swiąder Zygmunt, Truszczyński Jan, Witkowski Bogdan, Woiniak
Władysław, Ringwelski Zbigniew, Rakiel Zbigniew
Bakaj Jan, Bulkowski Adam, Czarnomski Henryk, Dąbrowski Henryk, Demczyński
Mieczysław, Drzażdrzewski Jan, Gadecki Kazimierz, Jakubczak Jerzy, Kamiriski Edmund,
Karwowski Leszek, Krawecki Jan, Maćkiewicz Czesław, Mądry Mirosław, Michałowski
Zdzisław, Mierzyński Kazimierz, Niszczak Roman, Rochoń Kazimierz, Sadowski Jerzy,
Sikorski Czesław, Sobkowski Jerzy, Smolarski Marian, Stawiarz Czesław, Suchodolski
Zdzisław, Wilary Eugeniusz, Wółkiewicz Arkadiusz, Zaboński Piotr

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Banach Ryszard, Grau Roman, Jastrzębski Zbigniew, Jurkowski Jan, Komorek Tadeusz,
Klinkosz Jan, Król Leszek, Łapa Edward, Podwojewski Leszek, Strzelec Grzegorz, Szołucha
Roman, Szpociński Mieczysław, Urbanowicz Franiszek, Wolczuk Leon, Warchlewski Jan,
Zinczuk Aleksander, Janiewicz Tadeusz, Karpowicz Jan, Kudyba Jan, Lalak Jan, Lemański
Jan, Orzechowski Aleksander, Pyszniak Marian, Rabeszko Ryszard, Ruciński Kazimierz, Lech
Czesław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Murarz tynkarz

Bakirzyński Ryszard, Bartkowski Zdzisław, Buk Janusz, Czujwid Leszek, Kawski Wiesław,
Kowalski Mieczysław, Kozłowski Józef, Krakos Jerzy, Kudełka Stanisław, Kowalski Wiesław,
Ładowski Marek, Makarewicz Henryk, Mazurkiewicz Bogusław, Mazurkiewicz Ryszard,
Młynarczyk Andrzej, Olejniczak Jerzy, Owczarkowski Jan, Pesta Witold, Prelewski Czeslaw,
Radtke Jan, Szczegielniak Leszek, Tarasiewicz Leszek, Tucki Roman, Wesołowski Zbigniew,
Wybraniec Ryszard

Rok 1972

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz-frezer

Banaszek Stanisław, Braszkowski Edward, Chuderski Janusz, Derybowski Wojciech, Duch
Benedykt, Dumkiewicz Zenon, Głąb Stanisław, Hejduk Ryszard, Iwanus Stanisław,
Jakubowski Wiesław, Korol Jan, Laube Adam, Łoś Zdzisław, Rosiak Witold, Szpociński
Władysław, Świonder Tadeusz, Wiśniewski Jan, Wiśniewski Mieczysław, Chrobot Janusz,
Czaja Wojciech, Czurak Andrzej, Domaszewicz Jan, Jędrykowski Zenon, Piłat Zdzisław,
Rozworski Mirosław, Skurzyński Stanisław, Wasiuk Marek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Zdun

Bielicki Zbigniew, Cieciera Marek, Cyganowski Wiesław, Gierart Edward, Gutowski Marek,
Karwowski Bogdan, Kielczewski Marek, Kirzanowski Andrzej, Kopisto Jacek, Kozdryk
Czesław, Kubiński Roman, Ługowski Jerzy, Maciejewski Marek, Madej Kazimierz, Meler
Andrzej, Milewski Kazimierz, Porucznik Bernard, Skurzyński Zygmunt, Sobieraj Zygmunt,
StawiarzWiesław, Szczerbiński Bogdan, Wnuk Ryszard

ZASADNICZA SZKOLA ROLNICZA
Rolnik

Banaszewska Barbara, Bobowska Janina, Bromowicz Bogumiła, Charko Danuta,
Chiliczkowska Zofia, Drapala Irena, Fulara Teresa, Garba Danuta, Gromek Urszula, Grzela
Teresa, Jasińska Bożena, Jurewicz Barbara, Kalwas Eliżbieta, Karczewska Elibżieta, Korwel
Helena, Kowalczyk Celina, Kropidłowska Danuta, Krzywkowska Teresa, Narodzonek
Małgorzata, Osowska Romualda, Pawłowska Bogumiła, Pińska Grażyna, Sadowska Teresa,
Szatkowska Danuta, Urbanowicz Idesarda, Wierzchowska Teresa, Witulska Elżbieta,
Wlodarczy Janina, Wrzosek Danuta, Wrzosek Łucja, Ziółkowska Elżbieta, Żak Lucyna,
Żmudzińska Renata, Żarnaczuk Alma

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Bajurko Marian, Burda Adolf, Chwoszcz Waldemar, Ciurkowski Zdzisław, Czajka Ireneusz,
Dębski Jan, Duchniewicz Kazimierz, Dunia Zdzisław, Górka Zdzisław, Grabiński Stanisław,
Gross Edward, Hirkowski Andrzej, Kander Ryszard, Kardasz Andrzej, Kastrau Stanisław,
Klepacki Jerzy, Kosowski Jan, Krzykowski Zbigniew, Kuchnio Jerzy, Lipczyński Janusz,
Martyniak Janusz, Misiak Andrzej, Mówiński Henryk, Murzicz Marian, Niechniadowicz
Grzegorz, Grzyszko Bohdan, Pawłowski Ryszard, Portjanko Franciszek, Rusiecki Zenon,
Szuszko Stefan, widerski Zdzislaw, Wąsik Marian, Witkowski Benedykt, Wnuk Roman, Żak
Ryszard,
Balitiski Roman, Berdetiski Roman, Blachewicz Zbigniew, Brzozowski Mirosław, Chojnowski
Alfred, Dubień Jan, Dulski Mieczysław, Filipczak Andrzej, Głuszkiewicz Zbigniew, Grzywacz
Ryszard, Kamiriski Marian, Kosobudzki Jerzy, Korpusik Wiesław, Mrugala Zbigniew, Mucha
Józef, Olszak Wiesław, Przybojewski Wiesław, Rodak Jan, Ruciriski Adam, Rudnik Ryszard,
Sieklucki Kazimierz, Staniszewski Krzysztof, Stefaniak Jerzy, Switaj Mirosław, Włodarski
Jerzy, Wojciechowski Bernard, Kirysiuk Andrzej

Rok 1973

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Alicki Wojciech, Andrzejewski Zbigniew, Chuderski Jerzy, Cyganowski Adam, Czurak
Włodzimierz, Garbowski Piotr, Głowacki Władysław, Horbaczewski Henryk, Jakubczak
Marian, Kamiriski Lech, Kanigowski Sanisław, Klimkiewicz Andrzej, Komoszyński Ryszard,
Kowalski Czesław, Malicki Marian, Maciejewski Ryszard, Kwiatkowski Wiesław, Mazur
Tadeusz, Ochał Henryk, Sibila Jan, Smoliński Zbigniew, Strzelczyk Zbigniew, Szakiel Jan,
Gadecki Edward, Jankowicz Zbigniew, Karwacki Waldemar, Kostrzewa Wiesław, Kowalski
Leszek, Krawczak Ryszard, Misiak Mieczysław, Zakrzewski Zygmunt, Jurkowski Władysław

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Bastkowski Adam, Brzeski Ryszard, Drozdowski Edward, Dziekan Czesław, Gałka Zbigniew,
Gawryluk Władysław, Grabowiecki Janusz, Jaśtak Jan, Jaworski Jan, Kalinowski Alfred,
Kilanowski Andrzej, Liszewski Andrzej, Malinowski Tadeusz, Mucha Józef, Murawski Wiesław,
Nikołajczuk Stanisław, Przednik Lech, Raczyński Jan, Rafalski Jan, Sadowski Adam,
Smotrycki Edward, Skop Kazimierz, Stefaniak Henryk, Szych Zdzisław, Więcek Ryszard,
Wojciechowicz Czesław, Zdunkiewicz Jan, Adamski Edward,
Baranowicz Ryszard, Buchowiecki Krzysztof, Chmal Bogdan, Krycyna Stefan, Kaczor Lech,
Kijewski Piotr, Kochalski Adam, Krupinski Kazimierz, Lenartowicz Józef, Limarowski Andrzej,
Marciniak Józef, Meyer Leszek, Olecki Janusz, Opiekulski Wiesław, Paszkowski Kazimierz,
Skóra Stanisław, Skrzypek Andrzej, Straszewski Ryszard, Szarama Marian, Szczuczko
Romuald, Tarach Zdzisław,Wróblewski Stanisław

TECHNIKUM BUDOWLANE
Technik budowlany

Bielawska Teresa, Błędowska Irena, Bolewska Jadwiga, Brodnicka Teresa, Brodowska Irena,
Bura Danuta, Chlebowicz Danuta, Danielewski Roman, Dybich Halina, Dzik Halina, Giedziun
Jadwiga, Gladun Stanisława, Gortatowski Włodzimierz, Jankiewicz Urszula, Kobierowski
Witold, Kubicka Elżbieta, Kurach Włodzimierz, Licholot Bogdan, Liziński Roman, Piziur Paweł,
Sielewic Irena, Sikora Bogumiła, Szramka Teresa, Wiśniewska Krystyna, Wyżlic Regina

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA
Murarz

Bruzda Waldemar, Bunkowski Andrzej, Chmal Kazimierz, Dymidowski Zygmunt, Elak
Wiesław, Kamfriski Mirosław, Kłosowski Jerzy, Korpusik Jan, Kostek Jan, Kostera Mirosław,
Kunkowski Kazimierz, Łukaszewski Wojciech, Mędrzycki Bogdan, Parzewski Grzegorz,
Piotrowicz Teofil, Skrzypiec Adam, Teodorowicz Mirosław, Traskiewicz Lech, Tur Zdzisław,
Weisgerber Roman

Rok 1974

3 – LETNIE TECHNIKUM BUDOWLANE NA PODBUDOWIE ZSZ
Budownictwo wiejskie

Albrecht Zbigniew, Błachewicz Wiesława, Buk Janusz, Duda Anna, Gabriel Bogumiła, Gielnik
Krzysztof, Gorgol Krystyna, Hensel Bożena, Gabziński Andrzej, Kalisz Bożena, Kisiel
Krystyna, Komacha Irena, Kowalski Mieczysław, Kożuch Teresa, Liedtke Alicja, Maliszewska
Mirosława, Murach Bożena, Orzechowska Barbara, Pesta Witold, Podliński Ryszard, Radko
Halina, Sadlakowska Halina, Sadowska Bożena, Sobczak Ewa, Sprint Andrzej, Szczegielniak
Leszek, Szpakowska Irena, Urbańska Maria, Wesołowski Zbigniew, Wronkowska Barbara,
Zabłotna Teresa, Zalewska Adela

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA
Odział wielozawodowy

Bruzda Zbigniew, Brzozowska Alicja, Czajkowski Waldemar, Czubkowski Kazimierz, Dębska
Zofia, Draszanowska Małgorzata, Dunkiewicz Wiesława, Filipski Ireneusz, Guban Andrzej,
Jastrzębski Leszek, Kamiński Andrzej, Kopczeński Zbigniew, Kruszczyński Mirosław,
Kozakiewicz Wiesława, Mosiej Franciszek, Mrozińska Grażyna, Olszewska Grażyna, Oracka
Ewa, Pietrzak Barbara, Przybyłek Maria, Racieniewski Zbigniew, Rabeszko Teresa,
Raczkowski Jerzy, Staniewicz Hanna, Serwiński Tadeusz, Sieracki Wiesław, Świergolska
Barbara, Typa Michał, Teska Sylwestra, Witkowski Tadeusz

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA
Tokarz

Badziński Marck, Bogun Lucyna, Cybulski Władysław, Ćwick Adam, Dołęgowski Edward,
Drosiński Czesław, Drzewiński Zbigniew, Gorgol Mirosław, Kosek Leszek, Kwiatkowski
Roman, Laskowski Kazimierz, Lech Czesław, Lech Lenon, Leszczyszyn Józef, Matikowska
Alma, Margielewski Bogusław, Nowak Lucjan, Orkiszewski Andrzej, Sadowska Wiesława,
Sadowski Władysław, Szymański Józef, Świonder Ryszard, Warchlewski Tadeusz,
Wenderska Elżbieta, Wilk Anna, Urbanowicz Roman, Zwolenkiewicz Tadeusz, Żołnowski
Kazimierz,
Dominiczak Zbigniew, Gadecki Władysław, Giziewski Krystian, Graczyk Jerzy, Idaczyk Jerzy,
Lotarski Lech, Majewski Marek, Michalski Zbigniew, Pierowski Stanisław, Rutkowski Bogdan,
Rybicki Roman, Sikorski Jerzy, Sibila Roman, Szczegielniak Waldemar, Wasilewski
Eugeniusz, Chudzik Ireneusz, Gwizdała Bogdan, Juszczak Zdzisław, Marszałek Franciszek,
Molenda Eugeniusz, Nueman Piotr, Olszewski Adam, Olszewski Marek, Przewłocki Janusz,
Rogowski Tadeusz, Rutecki Zbigniew, Szczerbiński Zdzisław, Śliwka Lech

ZASADNLCZA SZKOLA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Abramowski Jerzy, Dolecki Lech, Dubiel Franciszek, Dudak Zenon, Dmytryszyn Stefan,
Fleming Włodzimierz, Grzywaczyk Krzysztof, Hurman Zbigniew, Jakubowski Kazimierz, Kajrys
Andrzej, Klimiuk Henryk, Kowalczyk Henryk, Kowalski Stanisław, Lubawski Józef, Maliwiecki
Tadeusz, Markowski Mirosław, Piecek Marian, Piekarski Piotr, Prokopiuk Krzysztof,
Przygodzki Stanisław, Pyszniak Bronisław, Smolak Marian, Smotrycki Adam, Sobek

Mieczysław, Soch Bogusław, Stefaniak Jan, Stefaniak Zbigniew, Ślączka Edward,
Berkowski Stanisław, Bryl Edward, Charkiewicz Jan, Druzd Bogdan, Fedoruk Zbigniew,
Gostomczyk Stanisław, Helbrecht Zbigniew, Jabłoński Zbigniew, Kil Aleksander, Kolasiński
Henryk, Liziński Tadeusz, Liziński Witold, Orłowski Lech, Puwalski Andrzej, Radzicki Leszek,
Stefański Sławomir, Sepioło Sanisław, Stachyra Zbigniew, Skorczewski Janusz, Śmietański
Wojciech, Szczukowski Jerzy, Szysler Andrzej, Tchórz Adam, Wiktorowicz Stanisław, Zawilski
Tadeusz

Rok 1975

3 – LETNIE TECHNIKUMMECHANICZNE NA PODBUDOWIE ZSZ
Maszyny urządzenia rolnicze

Baliński Roman, Błachewicz Zbigniew, Burda Adolf, Czajka Ireneusz, Chwoszcz Waldemar,
Duchniewicz Kazimierz, Goch Ryszard, Górka Zdzisław, Jurewicz Barbara, Kardasz Andrzej,
Klisz Władysław, Korpusik Wiesław, Lipczyński Janusz, Luszkiewicz Marian, Misiewicz
Henryk, Martyniak Janusz, Mrugala Zbigniew, Niechwiadowicz Grzegorz, Nikołajczuk
Tadeusz, Nowicki Benedykt, Pawłowski Ryszard, Pomaradski Edward, Portjanko Franciszek,
Rawa Andrzej, Ruciński Adam, Sołoducha Stefan, Śliwka Jan, Urbanowicz Idesarda, Wąsik
Marian, Witkowski Benedykt, ZabłotnyWiesław, Żuralski Jerzy

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Baradski Henryk, Bąkowski Waldemar, Brzozowski Edward, Chruściński Hubert, Duda Jan,
Fic Kazimierz, Głód Andrzej, Jakubczyk Zdzisław, Jedamski Wiktor, Kaniecki Marek, Kander
Andrzej, Kowalski Grzegorz, Lewandowski Krzysztof, Lipski Ryszard, Maciejewski Janusz,
Oniśk Andrzej, Oporski Andrzej, Pisarek Witold, Powierża Andrzej, Rycharski Grzegorz,
Sekulski Jan, Snopko Mirosław, Skolimowski Waldemar, Stachyra Zbigniew, Sturlis Zbigniew,
Szalkowski Janusz, Szarecki Jan, Tchórz Włodzimierz, Urtnowski Henryk, Waśniewski
Modest, Zera Tadeusz, Zmijewski Edmund,
Boguszewicz Stanisław, Demko Eugeniusz, Fedus Roman, Filaszkiewicz Mariusz, Fotek
Stefan, Gałgański Jan, Garba Ryszard, Goryński Piotr, Jakimowicz Marek, Janiewicz Jan,
Karag Jerzy, Karczewski Krzysztof, Kolebuk Stanisław, Mroziński Jerzy, Osowski Marek,
Paszkowski Sławomir, Pazdan Edward, Pietruszewski Zbigniew, Rodak Roman, Rutecki
Marek, Ruźkiewicz Józef, Sepioło Janusz, Siciński Henryk, Słotwiński Zdzisław, Sobiepanek
Andrzej, Sobkiewicz Zenon, Sokołowski Jan, Szczepański Jan, Szulecki Adam, Świrydenko
Sławomir, Tchórz Michał, Timoszuk Roman, Wociór Jan, Ziółkowski Zdzisław, Widawski
Marek, Żółtański Wojciech

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Barbarewicz Bogumiła, Borowiecki Janusz, Czmielewska Krystyna, Cyran Andrzej,
Gyziejewski Józef, Jarzynka Barbara, Kaczmarczyk Mieczysław, Kasperska Anna, Kędzierski
Jerzy, Klimowski Edward, Kluka Andrzej, Karol Tadeusz, Krezymon Zbigniew, Kudyba Alfred,
Lenczkiewicz Jerzy, Liwerski Jerzy, Lileński Leszek, Lapa Mirosław, Matej Wiesław, Mazur
Teresa, Micka Stanisław, Milas Mariusz, Nikołajczuk Władysław, Orzechowski Stanisław,
Piątek Stanisław, Plęs Krzysztof, Plicha Wojciech, Reszka Andrzej, Sumorek Grzegorz,
Śmiechowski Wojciech, Topa Alfred, Wenderski Kazimierz, Wieczorek Andrzej,
Anders Stanisław, Bednarowicz Roman, Borowski Grzegorz, Czarnomski Edward, Delegacz
Bogusław, Drozdowski Roman, Jasek Jan, Jędrychowski Edward, Józefowicz Henryk,
Jurkiewicz Marian, Kasprzak Krzysztof, Klejna Eugeniusz, Kleinschmiedt Ryszard, Konicz
Zdzisław, Kopystecki Krzysztof, Krawczak Jerzy, Lange Edmund, Nowakowski Wojciech,
Okorski Tadeusz, Piotrowicz Zbigniew, Pytlarczych Mirosław, Rudnicki Kazimierz, Rządzki
Józef, Słowiński Roman, Sokołowski Zbigniew, Stańczyk Adam, SzczęściakWiesław, Tkaczyk
Kazimierz, Tyszkowski Józef, Wilkowski Jerzy, Wiśniewski Jerzy, Wysocki Andrzej, Zawadzki
Kazimierz, Zieliński Ryszard, Turzyński Grzegorz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Banacki Wiesław, Banaszewski Andrzej, Blinkiewicz Wiesław, Braszkowski Mirosław,
Cieleżewicz Józef, Dąbrowski Bonifacy, Domozych Lech, Duński Jerzy, Dzienisiewicz Piotr,
Golec Stanisław, Grzegorczyk Roman, Kalwas Piotr, Komar Zenon, Leliwa Kazimierz,
Lemański Wiesław, Markowicz Józef, Oleszkiewicz Jan, Pawłowski Ryszard, Pietruszczak
Władysław, Służewski Zbigniew, Szachlowicz Marian, Szyszkowski Krzysztof, Wieliczko
Bogdan, Wiśniewski Edward, Żołnowski Andrzej, Żołnowski Adam

Rok 1976

3-LETNIE TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWIE ZSZ
Maszyny i urządzenia rolnicze

Baranowicz Ryszard, Bas Jerzy, Błaszkiewicz Eugeniusz, Bukowski Zbigniew, Czaplak
Tadeusz, Drozdowski Edward, Dziekan Czesław, Gawryluk Władysław, Grabowiecki Janusz,
Gwiazda Mirosław, Jaworski Jan, Kalinowski Alfred, Kilanowski Andrzej, Liszewski Andrzej,
Maciejko Henryk, Malinowski Bogusław, Mucha Józef, Nikołajczuk Stanisław, Nowacka
Magdalena, Przednik Lech, Rafalski Jan, Skop Kazimierz, Sokołowski Zbigniew, Szerejko
Zygmunt, Wieczorek Henryk, Wojciechowicz Czesław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rohczych

Baradski Janusz, Cichocki Zdzisław, Cypel Andrzej, Czajkowski Józef, Durzyński Andrzej,
Ferenc Jan, Fusik Krzysztof, Gamrat Jan, Gorzka Adam, Górki Edward, Józefowicz Zygmunt,
Kawicki Wiesław, Kochan Jan, Liberacki Jerzy, Lisiński Wiktor, Ługowski Franciszek, Majak
Stanisław, Malkowski Ryszard, Mazurkiewicz Roman, Ołówko Edward, Pietrzak Henryk,
Piotrowski Zbigniew, Pukalski Czesław, Romanowski Stefan, Studencki Zygfryd, Wolski Jan,
Sobociński Wiesław,
Brodowski Roman, Dworacki Wiesław, Grzelak Jerzy, Gwiazda Franciszek, Horoszkiewicz
Zdzisław, Jankowski Mieczysław, Klimek Tadeusz, Kuta Henryk, Kwiatkowski Zbigniew,
Laskowski Wiesław, Łukowski Jan, Machciński Roman, Osmański Mieczysław, Ostrowski
Henryk, Partyka Marek, Późniak Olesław, Proszowski Adam, Rogowicz Józef, Slowiński
Andrzej, Suwiński Krzysztof, Stefanowski Aleksander, Tałuć Józef, Urbanowicz Tadeusz,
Wesołowski Jerzy, Wiśniewski Mirosław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Banacki Marian, Bożek Jan, Czarnecka Ewa, Duszyński Janusz, Dołęgowski Jerzy, Dzikiewicz
Zygmunt, Dzikowski Mirosław, Filipowicz Grzegorz, Głowacki Franciszek, Kamiński
Benadeykt, Kuciński Bogusław, Kryzmon Grzegorz, Ludwiczak Roman, Maćkiewicz Krzysztof,
Mańkowski Wiktor, Markuszewski Jerzy, Mazurek Ryszard, Napiórkowski Andrzej, Mikołajczuk
Jan, Orleańczyk Jerzy, Pieczywek Jerzy, Pluta Zbigniew, Purcha Jan, Remeus Andrzej,
Rezmer Andrzej, Sadowski Józef, Skierca Stefan, Staniewicz Tadeusz, Sztuba Tadeusz,
Seroczyński Andrzej, Smiałek Grażyna, Warumzer Mirosława, Waśniewski Karol, Zaborowski
Jerzy, Zieliński Czesław, Ornowski Zbigniew

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Banaszek Mirosław, Cichaczewski Leszek, Dalecki Leszek, Demczyński Bogusław,
Dubanowski Lech, Dymidowski Roman, Garbowski Wojciech, Garczyński Zdzisław, Janiewicz
Feliks, Kęska Leszek, Majewski Ryszard, Nowakowski Zbigniew, Orkiszewski Krzysztof,
Orzechowski Ryszard, Różycki Zdzisław, Rybicki Ireneusz, Weisgerber Andrzej, Wenderski
Franciszek, Wierzbowski Piotr, Woźniak Roman

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Frezer

Banaszwski Jerzy, Chudzik Bogdan, Czarnecki Stanisław, Gadecki Mirosław, Hawrylczak
Zbigniew, Jarmosz Leon, Jarmosz Roman, Kapczyński Stanisław, Karczewski Jerzy,
Komoszyński Andrzej, Kossak Waldemar, Kozioł Edmund, Leszczyszyn Andrzej, Marczyk
Zdzisław, Narolski Mieczysław, Nowak Stefan, Papis Lech, Sumbar Henryk, Tylicki Tadeusz,
Urbanowicz Zygmunt, Warumzer Marek, Węgrecki Henryk, Wiśniewski Andrzej, Wołoszko
Jan, Wyszyński Ryszard

Rok 1977

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów drogowych

Albin Krzysztof, Antkowiak Ryszard, Bidoń Mirosława, Bigda Roman, Bobowska Halina,
Cyganowski Waldemar, Górna Bożena, Grabka Zbigniew, Grau Danuta, Horbaczewska
Bożena, Idaczyk Piotr, Jaroszuk Kazimierz, Kawicki Kazimierz, Kolasa Kazimierz, Konicz
Barbara, Konieczny Andrzej, Kowalik Marek, Kulik Wiesław, Lewandowski Krzysztof,
Lępkowski Andrzej, Lugowska Krystyna, Olszewska Alma, Rudnicki Jarosław, Rutkowski
Wiesław, RychlikWaldemar, Sieradzka Grażyna, Soroko Tadeusz, Stefaniak Marian, Sutkowy
Michał, Szymborski Jan, Szynkowski Mirosław, Wisiński Grzegorz, Włodarczyk Andrzej,
Zaremba Marzena, Zdrzalik Mariola

3-LETNIE TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWIE ZSZ
Maszyny i urządzenia rolnicze

Bajurko Marian, Domagała Czesław, Dodak Zenon, Druzd Bogdan, Flemming Włodzimierz,
Gostomczyk Stanisław, Grabowski Stanisław, Idaczyk Jerzy, Izdebski Stanisław, Jabłoński
Zbigniew, Kasperek Eugeniusz, Kimsza Janusz, Klimpel Wojciech, Knapik Krzysztof, Kociński
Bogumił, Kornacki Mirosław, Kwiatkowski Eugeniusz, Liziński Tadeusz, Liziński Witold,
Madziewicz Andrzej, Majewski Marek, Marciniak Marek, Molęda Eugeniusz, Nowak Lucjan,
Oszczyk Krzysztof, Patryło Stanisław, Radzicki Leszek, Skorczewski Janusz, Skuratko
Bogusław, Smolak Marian, Sobek Mieczysław, Sopel Ryszard, Sibila Roman, Stachyra
Zbigniew, Stefaniak Jan, Stefański Sławomir, Szczukowski Jerzy, Surzydski Tadeusz, Szysler
Andrzej, Zawadzki Zbigniew

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Bork Ryszard, Bindert Alfred, Bluj Mieczysław, Chlebowski Janusz, Cieszyński Jerzy,
Dąbrowa Ryszard, Dubień Jan, Gadaj Ryszard, Grymuła Jerzy, Horba Jan, Jarząb Zbigniew,
Jurkiewicz Bernard, Kaczyński Jerzy, Kander Krzysztof, Kasza Mieczysław, Korcz Henryk,
Litnicki Henryk, Mizura Andrzej, Młotkowski Andrzej, Piątkowski Jan, Piejdak Waldemar,
Seroka Marek, Silski Jerzy, Szewczuk Michał, Świst Leszek, Tucki Bogdan, Wieraszka Piotr,
Wykner Eugeniusz, Trzciński Eustachiusz, Kuzila Edmund, Tyc Zbigniew,
Baranik Stefan, Błotko Kazimierz, Dankowski Grzegorz, Daszkowski Zbigniew,Dąbrowski
Zbigniew, Fedoruk Stanisław, Gorgol Krzysztof, Kowalczuk Henryk, Kozuń Mirosław, Krajnik
Ireneusz, Krawczyk Roman, Krynicki Jerzy, Mielczarek Roman, Nadarzyński Krzysztof,
Olszewski Henryk, Pawlak Marek, Prześlakiewicz Jerzy, Pszenny Ryszard, Rygielski Ryszard,
Skorczewski Bogumił, Szalkowski Janusz, Trampnal Leszek, Wiśniewski Jerzy,
Wojciechowski Piotr,Zajda Jerzy, Pacak Andrzej

ZASADMCZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Bogusiewicz Elżbieta, Dembkowski Zdzisław, Dobrzyńska Bożena, Dołęgowska Ewa,
Dumkiewicz Mirosław, Dybich Waldemar, Fedoruk Waldemar, Fedus Janina, Gieroń Bogumił,
Graczkowska Barbara, Gusztyn Jerzy, Horoszkiewicz Mariola, Jabłoński Jarosław, Kamiński
Ireneusz, Kinanowski Marian, Kocińska Jadwiga, Konefal Marek, Michałowski Roman,
Mierzyńska Elżbieta, Musiński Andrzej, Nadarzyńska Jadwiga, Nawalaniec Elżbieta, Olejnik
Tadeusz, Pankowski Mirosław, Rumiński Piotr, Sadlakowska Anna, Samson Maria, Sodoma
Leszek, Standarski Leszek, Szczepańska Grażyna, Traczyk Andrzej, Wacławska
Grażyna,Walkiewicz Jerzy, Witczak Andrzej,
Balaban Zbigniew, Burza Stanisław, Czapliński Tadeusz, Danielak Ireneusz, Gałas Jarosław,
Gajewski Zbigniew, Grabara Tadeusz, Grabkowski Edward, Grabkowski Stefan, Jankowski
Zdzisław, Kisieliczyn Ireneusz, Klepacz Jan, Korol Bogusław, Kroszka Ryszard, Łukaszewski
Krzysztof, Małowiejski Ryszard, Mazur Janusz, Pabich Jerzy, Piskorski Stanisław, Postępski
Jerzy, Przekopowicz Wiesław, Pytlarczyk Franciszek, Suszko Jan, Szczygieł Zenon, Szefer
Dariusz, Szmilyk Mieczysław, Szczęsny Józef, Urbanowicz Mirosław, Wilkowski Bogdan, Zdanowski Zdzisław, Zwierzchowski Władysław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Adamkiewicz Edward, Bilicki Jan, Czubiński Jerzy, Gunajew Ryszard, Halun Bogdan,
Janowski Jerzy, Komar Zdzisław, Kossak Bogdan, Kossak Janusz, Kuć Mirosław, Kuś
Zbigniew, Lewandowski Tadeusz, Maksymiec Bogdan, Michalski Stanisław, Michalkiewicz
Piotr, Nadolski Andrzej, Olszadski Jan, Orladczyk Sylwester, Szmejter Tadeusz, Terela
Bogusław, Tchórz Eugeniusz, Winiarski Andrzej, Wiśniewski Andrzej, Witkowski Sławomir,
Wyruch Roman, Zwierzchowski Piotr

Rok 1978

3-LETNIE TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWIE ZSZ
Maszyny i urządzenia rolnicze

Borowski Grzegorz, Blinkiewicz Wiesław, Brzozowski Edward, Czarnomski Edward,
Czmielewska Krystyna, Fic Kazimierz, Grzegorczyk Henryk, Jasek Jan, Jaworski Waldemar,
Jędrzejewski Roman, Józefowicz Henryk, Krezymon Zbigniew, Lewandowski Krzysztof,
Maciejewski Janusz, Mareczko Bogdan, Pograniczy Michał, Pyszczek Zbigniew, Pytlarczyk
Mirosław, Raczyński Zdzisław, Rudnicki Kazimierz, Sala Zenon, Sepioło Janusz, Siciński
Henryk, Sidor Wiesław, Sienkiewicz Mirosław, Słotwiński Zdzisław, Sorbaj Ryszard, Sturlis
Zbigniew, Synowiec Eugeniusz, Śliwczyński Wiesław, Swirydenko Sławomir, Timoszuk
Roman, Trzaskowski Teofil, Tyszkowski Józef, Wasilewski Jerzy, Waśniewski Modest,
Widawski Marek, Wociór Jan, Żmijewski Edmund

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Baran Henryk, Baran Zygmunt, Beta Mirosław, Bogatek Mirosław, Czarnecki Jan,
Domaszewicz Tadeusz, Galiniewski Ryszard, Gładczenko Jan, Goldian Zbigniew, Grochowski
Kazimierz, Jędrychowski Kazimierz, Kasprzak Jacek, Kielar Leszek, Kossak Ryszard, Lech
Andrzej, Lemański Zbigniew, Michalak Sławomir, Michalski Jerzy, Milewski Tomasz, Nadolski
Jan, Narolski Benedykt, Pilarski Jerzy, Reks Hubert, Rulkiewicz Krzysztof, Wiśniewski
Zbigniew, Zakrzewski Bogusław, Zakrzewski Mirosław, Lewandowski Stanisław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Basaj Witold, Bąkowski Witold, Bogoszewicz Edward, Brzozowski Ryszard, Chmielewski
Wiesław, Dolska Zofia, Ferenc Zofia, Firgolska Jolanta, Gemba Renata, Grabara Jerzy,
Goerke Roman, Górka Stanisław, Hawryleczko Roman, Jabłonowski Ryszard, Kostrzewski
Leszek, Pawłoski Leszek, Radke Walter, Urbanowicz Zdzisław, Wlazly Wiesław, Zieliński
Krzysztof, Papis Mirosław, Pazdan Stanisław, Potorski Zbigniew, Beksa Witold, Borowski
Waldemar, Cejman Bernard, Drozdowski Marek, Dobosz Adam, Gawarecki Ryszard, Gluch
Stefan, Grabowski Stanisław, Idaczyk Jan, Jaremisz Dariusz, Jaworowski Krzysztof, Kabat
Jan, Kanigowski Bogumił, Krzyszczak Waldemar, Kulpa Jan, Maliwiecki Grzegorz, Mięsiak
Marek, Molęda Wiesław, Nastaj Mirosław, Priomski Leszek, Sieciński Sylwester, Stasiak
Janusz, Szuster Andrzej, Szymanowski Zdzisław,Woch Andrzej, Zielonka Witold

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Beszczyński Ryszard, Dańczyszczyn Jerzy, Drozdowski Jan, Gałka Czesław, Janaszczyk
Adam, Kardasz Tadeusz, Kazimierczak Zbigniew, Kęska Jerzy, Kołecki Jan, Kos Stanisław,
Kwiatkowski Janusz, Lewandowski Piotr, Laszczuk Zenon, Mieszczyński Leszek, Nowak
Zbigniew, Ozioro Zbigniew, Pietrzyk Jan, Plebaniak Andrzej, Puchowski Jerzy, Rychewski
Janusz, Sekida Roman, Szczurek Czesław, Szyszkowski Leszek, Świątkowski Jerzy,
Swidczuk Jan, Świdecki Włodzimierz, Świniarski Józef, Wesołowski Adam,
Borowiecki Jerzy, Borowski Andrzej, Ciepliński Andrzej, Dudkowski Stanisław, Dworaczek
Tomasz, Dzwonkowski Janusz, Grabowski Mirosław, Jarzyński Józef, Kaczorowski Krzysztof,
Kraweć Marek, Kwaśniewski Henryk, Lenartowicz Stanisław, Lesiński Jerzy, Manaleski
Wiesław, Meller Andrzej, Michalik Piotr, Misiewicz Tadeusz, Misiewicz Waldemar, Naworski
Henryk, Nichczyński Waldemar, Pluta Wiesław, Rychlik Stanisław, Sodoma Jerzy, Szmich
Marian, Szpellik Edward, Walicki Lucjan, Węgrecki Zbigniew, Wiatrowski Andrzej, Więckiewicz
Marek, Wiśniewski Janusz

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów drogowych

Babij Jan, Bomba Wiesław, Ciechński Aleksander, Deuter Andrzej, Dębska Anna, Dybich
Krzysztof, Fic Stanisław, Fulara Jerzy, Grzegorczyk Mieczysław, Grzywaczyk Lech,
Józefowicz Halina, Jurek Władysław, Juszczak Tadeusz, Klejnowska Barbara, Krupska Ewa,
Lenczkiewicz Andrzej, Lewandowska Maria, Lewandowski Janusz, Lewczuk Jerzy, Majewska
Elżbieta, Maliszewska Ewa, Mikutowicz Jerzy, Nazaruk Tomasz, Piaskowska Maria, Ratyńska
Barbara, Rozmanowski Waldemar, Rutkowska Wiesława, Smoczyński Mirosław, Stempieri
Krzysztof, Walasiewicz Krystyna, Zidlkowski Franciszek, Zwierzchowska Halina, Sadlakowska
Małgorzata

Rok 1979

3-LETNIE TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWIE ZSZ
Maszyny i urządzenia rolnicze

Banaszewski Jerzy, Bożek Jan, Chudzik Bogdan, Cypel Andrzej, Czarnecka Ewa,
Demczyński Bogusław, Filaber Gabriel, Fusik Krzysztof, Jankowski Mieczysław, Jedamski
Wiktor, Lange Edmund, Leszczyszyn Andrzej, Lisiński Wiktor, Ludwiczak Roman, Mackiewicz
Krzysztof, Majek Stanisław, Majewski Ryszard, Madka Jan, Madkowski Wiktor Markuszewski
Jerzy Mazurkiewicz Roman Nowak Stefan Piotrowski Zbigniew Tałuć Józef Wesołowski Jerzy
Wolski Jan Wrotniak Janusz

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów drogowych

Barbarewicz Marek, Bielski Stanisław, Blinkiewicz Grzegorz, Bojanowski Mirosław, Dernoga
Andrzej, Dudek Roman, Drobiński Krzysztof, Dybich Barbara, Dziekan Sławomir, Cedrowski
Edward, Frankowski Paweł, Gaładzun Sławomir, Golba Zenon, Chrostek Krystyna, Chuderska
Anna, Limarowska Jolanta, Maszkiewicz Elżbieta, Matusiak Zbigniew, Mąkosa Dariusz,
Nadziejko Leszek, Nowak Mieczysław, Pawlak Zbigniew, Perska Anna, Przednik Henrk, Pyza
Roman, Rawicz Andrzej, Służewski Jan, Solis lrena, Ulatowski Eugeniusz, Wagner Jerzy,
Wójciak Henryk,WysockaWiesława, Wytrążek Stanisław,Wszeborowski Józef

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Balkiewicz Adam, Baranik Mirosław, Bendelewska Małgorzata, Benedykciuk Arkadiusz,
Dąbrowski Krzysztof, Kinder Krzysztof, Kosek Waldemar, Kowalska Jadwiga, Kowara Adam,
Lasińska Ewa, Misiak Jerzy, Myćka Kazimierz, Nikiel Wojciech, Nojko Andrzej, Różański
Zdzisław, Soboczyński Marian, Sokołowski Ireneusz, Szpociński Zenon, Świniarski Tadeusz,
Tchórz Sławomir, Timoszuk Władysław, Wasilewski Andrzej, Weisgerber Grzegorz, Wilczak
Marek, Zając Mirosław, Zaremba Andrzej, Zelma Stanisław,
Bogdański Bogdan, Dembek Grzegorz, Demczyński Ryszard, Draszanowski Eugeniusz,
Hnatyszyn Józef, Jabłoński Dariusz, Kikola Ryszard, Kołakowski Andrzej, Laskowski Jerzy,
Laskarzewski Jerzy, Maciejewski Józef, Malinowski Marek, Markuszewski Piotr, Masny
Bolesław, Masny Ryszard, Mazurkiewicz Janusz, Nadolski Marek, Namysło Mirosław,
Kozakiewicz Andrzej, Opiekulski Henryk, Podsiadło Andrzej, Purcha Sławomir, Reszka Marek,
Sarbinowski Jerzy, Szalkowski Andrzej, Więckowski Sławomir, Rzadkowski Janusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Baran Roman, Biedkowski Jan, Blachewicz Andrzej, Cegiełko Zbigniew, Chyliński Ryszard,
Gołębiewski Edward, Grabkowski Tadeusz, Guzior Bronisław, Kopański Henryk, Krajnik
Adam, Lewandowski Tadeusz, Maćków Ryszard, Majkrzak Waldemar, Nowak Henryk,
Nowakowski Jerzy, Ostrowski Jerzy, Ponikowski Mirosław, Podlasek Zbigniew, Pogorzelski
Jerzy, Semrau Wojciech, Słowiński Leszek, Słupek Czesław, Smolarski Zbigniew,
Sokołowsaki Waldemar, Stefański Waldemar, Stępniak Kazimierz, Tomczak Roman, Wojdak
Eugeniusz, Wojdak Marian,Woliński Janusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Bednarski Henryk, Boguszewicz Jerzy, Gontarski Kazimierz, Grębowski Wojciech, Klejnowski
Tadeusz, Kmiecik Józef, Kossek Dariusz, Koszewników Stanisław, Lasch Ryszard,
Lenczkiewicz Janusz, Mierzyński Ryszard, Olejnik Grzegorz, Pomarański Kazimierz,
Przybojewski Lechosław, Przypek Krzysztof, Seroka Zbigniew, Siemiątkowski Marek,
Sokołowski Mirosław, Szpinder Janusz, Szner Jan, Wlazło Krzysztof, Wójcicki Mirosław, Zając
Kazimierz

Rok 1980

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Barański Leszek, Borsuk Sławomir, Daroszewski Jan, Graczyk Grzegorz, Grodnicki Adam,
Gdrak Zygmunt, Gurziński Henryk, Jaworski Mirosław, Jaworski Józef, Karolak Andrzej,
Kordan Kazimierz, Kozłowski Dariusz, Leniec Andrzej, Ostrowski Wiesław, Prądzińaki Adam,
Różański Wiesław, Rzepecki Wiesław,Wewiór Jarosław, Wilk Marek, Czupryński Krzysztof,
Chmielewski Władysław, Dołęgowski Sławomir, Druzd Waldemar, Groszewski Waldemar,
Grzegorczyk Mirosław, Hrynowiecki Andrzej, Kalbarczyk Krzysztof, Kłosowski Sławomir,
Krukowski Mirosław, Marciniak Roman, Mazur Leszek, Mierzyński Andrzej, Milewski Marek,
Narolski Dariusz, Naworski Józef, Rosa Krzysztof, Sokołowski Tadeusz, Stonio Edward,
Wierzbicki Piotr, Wiśniewski Zbigniew, Zwierko Mirosław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Adamkiewicz Władysław, Bąkowski Janusz, Blaszczak Zbigniew, Bobowski Grzegorz,
Filaszkiewicz Henryk, Gadaj Bronisław, Gałka Jerzy, Jakutowicz Jacek, Kaczyński Eugeniusz,
Kiełbowicz Adam, Klimek Adam, Kłos Zbigniew, Kłosiński Stanisław, Kołodziejski Grzegorz,
Krawecki Roman, Kreja Zdzisław, Lewandowski Zbigniew, Lichowski Krzysztof, Nachorny
Krzysztof, Nowak Grażyna, Ornowska Danuta, Pajewski Roman, Rolicz Marek, Rybak
Bolesław, Sambor Kazimierz, Skrzyniarz Tadeusz, UrbanowiczWiesław, Załoga Krzysztof,
Balicki Zenon, Demczak Bogdan, Fradczuk Stanisław, Gośka Andrzej, Jagielski Piotr,
Kołakowski Ryszard, Kościński Jerzy, Kruszewski Adam, Kszczot Grzegorz, Kutajczyk
Mirosław, Lankiewicz Zenon, Latopowski Andrzej, Lipski Tadeusz, Marut Stanisław,
Matuszczak Zygmunt, Mesanio Jan, Miązek Ryszard, Nadolny Roman, Pabich Zbigniew,
Piotrowski Marek, Preuss Zenon, Pruchnicki Mirosław, Seroka Grzegorz, Siciarz Stanisław,
Skonieczny Piotr, Słodowski Marian, Szordykowski Tadeusz, Swietlicki Witold, Werner
Eugeniusz, Zydaniec Zdzisław

3-LETNIE TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWIE ZSZ
Maszyny i urządzenia rolnicze

Bluj Mieczysław, Chlebowski Janusz, Dąbrowa Ryszard, Dąbrowski Zbigniew, Dubień Jan,
Genibor Mirosław, Jurkiewicz Bernard, Kaned Krzysztof, Korol Bogusław, Krajnik Ireneusz,
Małowiejski Ryszard, Mizura Andrzej, Neumann Marian, Osowski Wacław, Pacak Andrzej,
Pawlak Marek, Rygielski Ryszard, Silski Jerzy, Skolmowski Bogdan, Szewczuk Michał,
Sniadala Kazimierz, Wieraszka Piotr, Wiśniewski Andrzej, Wiśniewski Jerzy, Wojciechowski
Piotr, Wykner Eugeniusz, Zabłocki Stefan

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Bartnik Krzysztof, Bartoszewski Andrzej, Boguszewicz Zenon, Ciepierski Mirosław, Fiałkowski
Krzysztof, Jarzębski Andrzej, Kos Wiesław, Koszek Andrzej, Krajnik Jan, Nadolski Krzysztof,
Narolski Bogusław, Nowak Roman, Papis Stanisław, Piórkowski Jan, Rynkowski Bogdan,
Sołtyski Bogdan, Świder Henryk, Urban Krzysztof

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów drogowych

Albrewczyński Leszek, Banaszewski Wojciech, Blachewicz Barbara, Dołęgowski Dariusz,
Dziewiarski Andrzej, Gałgańska Teresa, Groll Janusz, Hiszczyński Krzysztof, Kruszewski
Jarosław, Krychowiak Sławomir, Kwiatkowski Ireneusz, Łukaszewski Grzegorz, Michalak
Elżbieta, Olszański Stanisław, Olech Zbigniew, Pytlarczyk Jadwiga, Różyński Roman,
Rutkowska Danuta, Sobolewski Mirosław, Szczypski Grzegorz, Turek Leszek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Banacki Krzysztof, Blendowska Maria, Chojnowski Grzegorz, Domagalska Jadwiga,
Dzwonkowska Katarzyna, Franas Ewa, Kaniecka Danuta, Kander Jerzy, Kobylski Robert,
Kochiska Hanna, Korzeniowska Urszula, Kos Lidia, Kozłowska Elżbieta, Kruszczański
Andrzej, Laskowska Bożena, Maciąg Alma, Marczyk Grażyna, Maruszak Bożena, Niedbalska
Halina, Olejnik Wiesława, Potoplak Mariola, Wiśniewska Danuta, Wiśniewski Zbigniew, Zając
Bożena

Rok 1981

3-LETNIE TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWLE
ZSZ

Maszyny i urządzenia rolnicze

Bas Tadeusz, Beszczyński Ryszard, Biernat Ryszard, Borowski Andrzej, Dańczyszczyn Jerzy,
Dzwonkowski Janusz, Gładczenko Janusz, Górka Kazimierz, Grabowski Mirosław, Jakubiński
Cezary, Kaczorowski Krzysztof, Kazimierczak Zbigniew, Klejnowski Piotr, Kardasz Tadeusz,
Kołecki Jan, Korcz Henryk, Kraweć Marek, Łaszczuk Zenon, Meller Andrzej, Michalik Piotr,
Naworski Henryk, Nichczyński Waldemar, Niedziałkowski Zbigniew, Nowak Zbigniew,
Olewiński Krzysztof, Papis Mirosław, Puchowski Jerzy, Reks Hubert, Sodoma Jerzy, Świdczuk
Jan, Świdecki Włodzimierz, Urbanowicz Zdzisław, Węgrecki Zbigniew, Kęska Jerzy

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik kierowca pojazdów drogowych

Adamski Mirosław, Burny Marek, Góralski Stanisław, Górka Stanisław, Gryze Mariusz, Guba
Jerzy, Hellich Wiesław, J aworski Mirosław, Kopicki Marek, Kozłowski Marek, Michewicz
Kazimierz, Nowak Waldemar, Obrębski Andrzej, Piłat Witold, Prus Włodzimierz, Roźniak
Krzysztof, Rutkowski Mirosław, Sacharczuk Henryk, Szczerkowski Stanisław, Szmigiel Piotr,
Wiśniewski Janusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Bytner Zbigniew, Dąbrowski Andrzej, Demski Marian, Dębowski Bogdan, Grandicki Janusz,
Karlowski Waldemar, Koszewnikow Grzegorz, Nadolski Roman, Prokop Andrzej, Prus Jan,
Sadowski Marek, Sokołowski Andrzej, Sotnik Zbigniew, Szalkowski Zbigniew

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Beksa Marek, Baszkiewicz Henryk, Bogusz Leszek, Boguszewski Lesław, Buturla Andrzej,
Cendrowski Grzegorz, Chyła Andrzej, Czubiński Jerzy, Dąbrowa Andrzej, Dąbrowski Bogdan,
Dolecki Zygmunt, Domin Leszek, Duszyńki Mirosław, Gadomski Józef, Gęsior Zbigniew,
Gogol Wacław, Jabłoński Henryk, Kowalczyk Marek, Ladziński Ireneusz, Laskowski Marek,
Moskwiński Wiesław, Naklicki Krzysztof, Okrasa Marek, Paw Bogumił, Pomarański Krzysztof,
Sobotka Krzysztof, Szlomkowski Andrzej, Tkaczuk Krzysztof, Wróblewski Jerzy, Zachaj Jerzy,
Bielicki Andrzej,
Banaś Jerzy, Bekier Dariusz, Ciejko Tadeusz, Dankowski Leszek, Dybich Jerzy, Gołębiewski
Janusz, Goszcz Roman, Hak Ryszard, Jankowski Zbigniew, Kajut Janusz, Kłosowski Roman,
Krupski Marek, Lechowski Marek, Lazarczyk Waldemar, Mikuła Mariusz, Nadolny Jerzy,
Narolski Ryszard, Radomski Sławomir, Salacha Zbigniew, Subert Krzysztof, Sowiński Witold,
Starnowski Mirosław, Szamocki Piotr, Szmilyk Mirosław, Szul Waldemar, Trepner Bogdan,
Węgrecki Antoni

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Biedrzycki Piotr, Borowski Zbigniew, Cegiełko Andrzej, Chachula Andrzej, Czubiński Mirosław,
Godlewski Leszek, Golińczak Zbigniew, Gutkowski Andrzej, Imas Andrzej, Juszyński
Mirosław, Kozakiewicz Dariusz, Langowski Eugeniusz, Narolski Andrzej, Mieczkowski
Krzysztof, Pielak Andrzej, Podgórski Wiesław, Puton Wiesław, Redziński Jan, Smoliński
Zbigniew, Sowiński Wiesław, Walczyk Andrzej, Wolski Piotr, Woźniak Sławomir, Wojtysiak
Mirosław,
Augustow Tadeusz, Błaszczak Andrzej, Brzeziński Marcin, Czechowski Wiktor, Dumkiewicz
Krzysztof, Ekiert Stanisław, Gabryszewski Jan, Galiniewski Wiesław, Janaszewski Jacek,
Jędrych Grzegorz, Kordalski Zdzisław, Kowalczyk Jerzy, Krawczak Franciszek, Król Krzysztof,
Kuczrek Andrzej, Matusiewicz Mirosław, Niedziałek Feliks, Patalon Leszek, PotoplakWiesław,
Promiński Wiesław, Siciński Zdzisław, Sowiński Janusz, Suwiński Marek, Szczpeński
Krzysztof, Ulitowski Krzysztof, Węgrecki Stanisław, Wróblewski Sławomir, Zakrzewski
Wiesław, Bednarski Mariusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Bednarska Mariola, Bielawska Alicja, Blachewicz Danuta, Buszko Elżbieta, Car Cezary,
Cichorska Bożena, Cioch Mirosława, Domżalska Elżbieta, Galiniewska Krystyna, Górecka
Irena, Gumińska Zofia, Gurzyńska Barbara, Kołecka Jolanta, Koszalska Mariola, Kościelska
Halina, Kowalczyk Iwona, Lemańska Irena, Maciąg Jadwiga, Malinowska Grażyna, Pietrzak
Anna, Pietrzak Maria, Pietrzak Andrzej, Polak Mariola, Potapowicz Lucyna, Ramont Andrzej,
Sielawa Anna, Smolińska Elżbieta, Sobkiewicz Danuta, Srutkowska Elżbieta, Wojtysiak
Krzysztof, Wroniewicz Bogumiła, Zarzecka Grażyna, Siciński Andrzej

Rok 1982

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik kierowca pojazdów drogowych

Bączek Eugeniusz, Bielak Janusz, Bodnar Grzegorz, Cierpiak Henryk, Dutka Waldemar,
Kościuszko Tadeusz, Krajnik Zbigniew, Lewandowski Adam, Lipski Wojciech, Marciniak
Marek, Mikulski Waldemar, Olejnik Czesław, Płączyński Zbigniew, Rożniak Bogdan, Sadowski
Marek, Stępien Dariusz, Sugalski Leszek, Szwejter Dariusz, Szymański Kazimierz, Widz
Marek, Zalewski Leszek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Bobowski Cezary, Bronikowski Adam, Czarnecki Mirosław, Dziki Bogusław, Gabrychowicz
Andrzej, Grembowski Tomasz, Hamulczuk Andrzej, Jędrzejewski Roman, Kamiński Piotr,
Kominko Włodzimierz, Kopanicki Piotr, Koziel Jarosław, Krupski Krzysztof, Ługowski
Zbigniew, Maciąg Krzysztof, Małkowski Edward, Olszewski Dariusz, Owsiany Janusz, Roliński
Dariusz, Skirca Mirosław, Skrzydski Waldemar, Tofel Grzegorz, Tyszkowski Wiesław,
Wasiński Henryk, Wielogórski Henryk, Wilk Marek, Zadroiny Piotr, Żochowski Jerzy, Żurawski
Krzysztof, Chmielewski Adam, Rentflejsz Jarosław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Chłopski Zygmunt, Dąbrowski Jerzy, Drański Zenon, Gajewski Marek, Horbaczewski Roman,
Kaniecki Andrzej, Kwiatkowski Ryszard, Lewczuk Władysław, Pawłoski Grzegorz, Plackowski
Mirosław, Różański Waldemar, Słodowski Jan, Smentoch Stefan, Szewczyk Mirosław,
Wiśniewski Piotr, Wiśniewski Tadeusz,
Gaładzun Jan, Gawęda Witold, Granica Andrzej, Jagos Wojciech, Jarzembowski Mirosław,
Kwiatkowski Marek, Łoziński Wojciech, Maćkiewicz Jarosław, Manelski Krzysztof, Nikiel
Tomasz, Orłowski Grzegorz, Pietrasik Zbigniew, Sobczak Krzysztof, Stawinoga Ryszard,
Tokarski Edward

5-LETNIE TECHNIKUM MECHANICZNE
Naprawa eksploatacja pojazdów samochodowych

Adamkiewicz Andrzej, Adamowicz Leszek, Biernat Mirosław, Cieciera Piotr, Danylec
Krzysztof, Fedus Wiesław, Fiedorowicz Stanisław, Fulara Marek, Hnatyszyn Andrzej,
Jastrzębski Jarosław, Jaworski Krzysztof, Kowalski Witold, Leszczyński Roman, Liszewski
Krzysztof, Madej Zdzisław, Meller Eugeniusz, Mroziński Marek, Piasecki Tomasz, Pieczyński
Adam, Pietrzykowski Mariusz, Pliszczyński Andrzej, Podczaski Krzysztof, Raczyński Mariusz,
Stępieri Mirosław, Szcześniewski Mieczysław, Torhan Mirosław, Zaremba Wiesław, Ludwiczak
Leszek

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Budowa maszyn

Chuderski Jerzy, Demko Władysław, Giedrys Zenon, Halko Jan, Koralewski Henryk, Kossak
Ryszard, Nadolski Jan, Osowski Marek, Pietruszczak Władysław, Raczkowski Jan, Siciński
Jan, Sokołowski Zbigniew, Szymański Marian, Ślusarenko Renata, Ślusarenko Władysław,
Warumzer Marek, Węgrecki Adam,Wlazło Krzysztof

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Cieślak Mariola, Cichod Marek, Dołęgowska Danuta, Frej Bożena, Gabrychowicz Teresa,
Gwizdała Teresa, Konecka Barbara, Maciąg Marzena, Nalerska Dorota, Narodzonek Maria,
Robakiewicz Ewa, Święty Bogdan, Tchórz Małgorzata, Tomaszewska Ewa, Wiśniewska
Danuta

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Juryjczuk Stanisław, Kamiński Henryk, Kiepkie Stanisław, Klejnowski Jan, Klejnowski Witold,
Kot Krzysztof, Krajnik Mariusz, Kszczot Bogdan, Laskowski Władysław, Lewandowski
Władysław, Szner Stanisław, Wesołowski Artur

Rok 1983

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Barański Waldemar, Błażejczyk Piotr, Brzeziński Mariusz, Burzyński Wiesław, Cieczko
Zbigniew, Chybalski Andrzej, Dobrzyński Roman, Gadecki Janusz, Jagielski Krzysztof, Jata
Mirosław, Kajdan Tomasz, Konieczny Dariusz, Kordalski Józef, Kosakowski Ryszard,
Kurkiewicz Henryk, Kwella Robert, Młot Janusz, Mosakowski Krzysztof, Murawski Andrzej,
Nowak Zbigniew, Oleksa Mirosław, Pasternak Wojciech, Porczyk Witold, Radzymiński Jan,
Rowiński Marek, Rykaczewski Andrzej, Sawicki Marek, Spankowski Dariusz, Staniszewski
Mirosław, Tamowicz Waldemar, Taraszkiewicz Marek, Procimski Robert, Wójcik Jarosław,
Wojewski Michał, Zając Zdzisław, Zawieracz Dariusz

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Affek Mieczysław, Borkowski Mirosław, Buksztejn Mirosław, Gębicki Marek, Gosz Wiesław,
Grębowski Jacek, Gułgowski Dariusz, Jaworski Grzegorz, Jędryka Janusz, Kozłowski Andrzej,
Marciniak Grzegorz, Mazur Jarosław, Pelowski Wiesław, Storozum Bogdan, Tetkowski
Mirosław, Uchacz Waldemar, Wentuch Roman, Ziółkowski Zygmunt, Skierski Marek,
Pisowadzki Robert

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJĄCYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Budowa maszyn

Baranik Stefan, Błaszczak Zbigniew, Butler Marek, Fiałkowski Krzysztof, Cieleżewicz Józef,
Gałka Jerzy, Kłosiński Jarosław, Kossak Waldemar, Kuź Piotr, Misiak Jerzy, Narolski
Bogusław, Naworski Józef, Nowak Grażyna, Papis Stanisław, Pacholec Tadeusz, Rudnicki
Mirosław, Sadowski Tomasz,Wilczak Marek, Zając Mirosław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Bajda Marek, Banaszewski Jędrzej, Dąbrowski Janusz, Grochowski Andrzej, Kabot Zdzisław,
Komorowski Krzysztof, Krzemiński Marek, Latoszek Grzegorz, Malicki Jerzy, Mastalerz
Grzegorz, Milewski Dariusz, Milewski Sławomir, Nikołajczuk Stefan, Ostrowski Zbigniew,
Siciński Ryszard,Wójcik Andrzej,Wycki Andrzej,
Beksa Zbigniew, Ciok Dariusz, Dąbrowski Tomasz, Długaszek Wiesław, Dworacki Marek,
Jurek Andrzej, Kleisa Piotr, Klimek Bogdan, Kluba Andrzej, Kwiatkowski Krzysztof, Ługowski
Piotr, Marek Antoni, Nickel Marek, Orlańczyk Mirosław, Stradomski Marek, Włodarczyk
Sławomir, Nagaj Ryszard

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Brzeziński Dariusz, Duszyński Andrzej, Grabowski Józef, Hiliński Alojzy, Hryciuk Jan,
Jaskulski Wiesław, Jura Zbigniew, Klabun Piotr, MasnyWiesław, Mesanio Krzysztof, Michalak
Marek, Nadolski Piotr, Niewiadomski Mariusz, Pawłowski Andrzej, Skowroński Marek, Torhan
Andrzej, Wodecki Leszek,
Błoński Grzegorz, Chyla Henryk, Drzymalski Stanisław, Kamieniecki Piotr, Kitowski Bogusław,
Klejna Tadeusz, Laskowski Sylwester, Lubas Mirosław, Mazurek Andrzej, Meller Marek,
Nowak Wojciech, Sambor Stanisław, Siehert Leszek, Stępien Józef, Sztandarski Kazimierz,
Szywala Piotr, Wiśniewski Dariusz,Witkowski Piotr

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Bartyzel Piotr, Chlebowski Karol, Dąbrowski Mirosław, Domozych Jarosław, Engler Robert,
Fiałkowski Marek, Fydrych Krzysztof, Galiniewski Mirosław, Grodnicki Krzysztof, Janiewicz
Edward, Karaś Andrzej, Lipiński Piotr, Maksymiec Krzysztof, Neuman Karol, Przypek
Ireneusz, Sotnik Remigiusz, Styrna Edward, Wawer Edward

Rok 1984

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Albin Piotr, Chrostowski Jerzy, Dondziak Leszek, Fedenko Marek, Gejda Andrzej, Grabowski
Jerzy, Grochowski Piotr, Groll Ryszard, Kosin Ryszard, Kredski Zbigniew, Kuźmierczyk
Dariusz, Kuzyk Roman, Lesik Jan, Łukaszewski Andrzej, Markowski Leszek, Maśnicki
Bogdan, Mikulicz Jarosław, Mrozek Andrzej, Muszyński Krzysztof, Nickel Jacek, Nowak
Ireneusz, Onasz Bogdan, Paprocki Wojciech, Pietruszczuk Wiesław, Podowski Andrzej,
Radtke Roman, Reks Bernard, Rykaczewski Kazimierz, Stępka Krzysztof, Teska Sławomir,
Urbanowicz Jarosław, Wójcik Janusz, Zaboronek Olgierd, Swierczyński Ireneusz

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Banach Bogdan, Bieliński Mirosław, Dębiński Edward, Głąbiński Andrzej, Karlewski Zbigniew,
Kościak Marek, Kowalkowski Andrzej, Kraiński Mirosław, Krogulec Zbigniew, Krystoforski
Zbigniew, Nadolski Wojciech, Olszewski Henryk, Ossowski Mirosław, Pielak Wiesław,
Romaniuk Adam, Solecki Jacek, Spankowski Zbigniew, Stygar Jerzy, Szozda Dariusz,
Szylejko Jan, Szyszko Sławomir, Tuński Jacek, Wasilewski Jacek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Boguszewicz Roman, Czuba Adam, Gielnik Jarosław, Górski Józef, Jagusz Mariusz, Janicki
Sławomir, Jaworowski Mariusz, Kozłowski Jarosław, Kszczot Marek, Kuźmierczyk Jerzy,
Kuźmierczyk Robert, Melnarowicz Piotr, Murawski Zbigniew, Niedźwiecki Dariusz, Orłowski
Janusz, Pasternak Piotr, Przybyła Bogdan, Rogoziński Andrzej, Teska Andrzej, Wiącek
Henryk, Więcaszek Jacek, Wróblewski Zbigniew,
Brzozowski Grzegorz, Buszko Marek, Czarnecki Marek, Czarnecki Stanisław, Drozdowski
Zbigniew, Huta Mariusz, Kazimierski Tomasz, Kotala Piotr, Lipiński Arkadiusz, Lipiński
Zbigniew, Lapkiewicz Bogdan, Neuman Jarosław, Oleksak Wojciech, Okraszewski Ryszard,
Pajewski Mirosław, Pawlik Stanisław, Skipirzepa Krzysztof, Skoczyński Bernard, Szczęsny
Ryszard, Wachnicki Dariusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Chyliński Grzegorz, Graczyk Zbigniew, Grodzicki Wojciech, Gwiazda Krzysztof, Jarzębski
Mirosław, Kluba Andrzej, Markuszewski Mirosław, Michalski Gabriel, Miller Jacek,
Nowakowski Sławomir, Nowicki Tomasz, Poźniak Leszek, Pułka Zbigniew, Rutkowski
Stanisław, Sakwiński Dariusz, Sałaj Krzysztof, Strześniewski Robert, Tyrolski Roman,
Węgrecki Witold, Zieliński Marian

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Botko Sławomir, Borowski Dariusz, Czubiński Andrzej, Dalecki Krzysztof, Demko Dariusz,
Dębicki Marek, Draszanowski Wiesław, Grodnicki Marek, Kluba Jerzy, Krystek Mariusz,
Langowski Jan, Lewandowski Krzysztof, Majewski Mariusz, Mierzwicki Mariusz, Mikuła Artur,
Moskwiński Kazimierz, Przednik Janusz, Rymasz Aleksander, Stradczuk Włodzimierz,
Szatkowski Krzysztof, Tyszka Piotr, Woźniak Zbigniew, Wawrzyszuk Grzegorz

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Budowa maszyn

Biedrzycki Piotr, Brzeziński Marcin, Kassner Bogusław, Krawczak Franciszek, Krukowski
Mirosław, Lenczkiewicz Jerzy, Rosa Krzysztof, Różyński Roman, Szydzik Zdzisław,
Wiśniewski Zbigniew,Wlazło Józef, Urtnowski Henryk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Błoński Dariusz, Boruch Sławomir, Brzozowska Małgorzata, Budzelewska Hanna, Demska
Elżbieta, Gapys Maria, Grochowska Jolanta, Grzelak Ewa, Jankowska Iwona, Jarzynka
Marek, Kalucha Alicja, Pawlik Anna, Podgórski Bogdan, Prusinowski Władysław, Sopiela
Anna, Stopikowska Grażyna, Urbanowicz Zdzisław, Wierzbowski Piotr

Rok 1985

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Bohatyrewicz Piotr, Bożek Andrzej, Czeszejko Artur, Ferenc Marek, Gadecki Zbigniew,
Gołembiewski Marian, Grzegolec Jacek, Kasicki Jacek, Klepacki Jarosław, Kurpisz Marek,
Kwiatkowski Andrzej, Lipecki Dariusz, Piotrowski Jarosław, Rogozidski Jarosław, Ronewicz
Marek, Słowiński Andrzej, Stasiewicz Grzegorz, Strumik Adam, Szakiel Dariusz, Trafimów
Jan,, Wiącek Dariusz, Zając Krzysztof, Zakrzewski Grzegorz, Zaremba Janusz, Zuba
Krzysztof

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Archutowski Marek, Bednarski Marek, Dziedzina Adam, Figat Sławomir, Grycuk Tomasz,
Huzarski Dariusz, Kołodziej Mirosław, Konkolewski Piotr, Kozłowski Wiesław, Krawczuk
Krzysztof, Misiuk Leon, Maksymiec Krzysztof, Młynek Czesław, Molenda Krzysztof, Ochab
Leszek, Prządka Jarosław, Rakowski Alfred, Sawczuk Paweł, Silko Bogdan, Stefański
Mirosław, Śliwiński Bogusław, Wyborski Waldemar, Wysocki Jarosław, Wereda Janusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik kierowca pojazdów samochodowych

Becmerowicz Sławomir, Białecki Andrzej, Blędowski Jan, Bollin Robert, Burny Krzysztof,
Daliga Zbigniew, Dębowski Tomasz, Gołąbek Eugeniusz, Grudzień Piotr, Grzegorczyk
Mariusz, Kaślewicz Zdzisław, Kołakowski Mirosław, Kotowski Zbigniew, Kowalski Marian,
Majewski Tomasz, Marchut Józef, Michalski Grzegorz, Podogrodzki Wiesław, Stankiewicz
Grzegorz, Stępien Zbigniew, Strach Mirosław, Wiśniewski Piotr, Zarzecki Dariusz,
Anders Adam, Anders Andrzej, Biedrzycki Roman, Ciecholewski Piotr, Dąbrowski Roman,
Dobrzański Andrzej, Dzik Marek, Grabka Ireneusz, Grabka Jarosław, Klepacki Tomasz,
Kowalski Cezary, Król Piotr, Labens Marek, Lambarski Janusz, Lipiński Jacek, Maćkiewicz
Waldemar, Mańkowski Waldemar, Marszałkowski Zbigniew, Michałowski Wiesław, Nawrocki
Adam, Pluta Adam, Pobereźny Krzysztof, Poźniak Wiesław, Przeczewski Marek, Wawrzyniak
Arkadiusz, Zboiński Piotr

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Baranik Dariusz, Boguszewski Wiesław, Bollin Krzysztof, Bubiec Henryk, Dąbrowa Krzysztof,
Gryczon Krzysztof, Kaczyński Mirosław, Karolak Krzysztof, Lange Erwin, Konopka Wojciech,
Laskowski Andrzej, Meller Zbigniew, Nisiewicz Jan, Orzolek Sławomir, Piotrowski Tomasz,
Piórkowski Sławomir, Sobieraj Jan, Sobieraj Jarosław, Wojciechowski Jan, Zaranek Grzegorz,
Drużba Dariusz, Janiak Aleksaner, Malinowski Paweł

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Dębicki Adam, Dudalski Krzysztof, Gapa Hubert, Gwizdała Bernard, Kalinowski Piotr,
Karolewski Jacek, Kapuścinski Cezary, Kraska Jacek, Marcinkowski Andrzej, Palasik Roman,
Papis Krzysztof, Piórkowski Mirosław, Promiński Roman, Śledź Bogdan, Waszczak
Włodzimierz,Wielogórski Andrzej,Winiarski Władysław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Czarnecki Tadeusz, Dąbrowski Antoni, Jacynowicz Krystyna, Jańczak Ireneusz, Jaremicz
Arletta, Jasiński Leszek, Kalbarczyk Bożena, Klimek Ewa, Kołodyńska Teresa, Kos Grzegorz,
Kuchnio Renata, Pawłowska Bożena, Prokopowicz Wojciech, Rabeszko Wiesława, Sicińska
Danuta, Słowicki Wiesław, Stegnerska Ewa, Szmiszke Waldemar, Szymańska Grażyna,
Wieraszka Iwona, Wyruch Dorota, Żytowiecka Gabriela

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJĄCYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Budowa maszyn

Car Cezary, Gabrychowicz Andrzej, Janaszewski Jacek, Jarzembowski Mirosław, Kulik
Krzysztof, Łoś Zdzisław, Łoziński Wojciech, Marszałek Leszek, Wawrzynowicz Wiesław,
Wesołowski Artur, Żochowski Jerzy, Gawęda Witold

Rok 1986

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Bagiński Sławomir, Czobot Bogdan, Jagielski Grzegorz, Jasiński Michał, Kiełb Krzysztof,
Kotowski Grzegorz, Krupa Bogdan, Krzyżanowski Dariusz, Krzyżanowski Zbigniew, Parlczak
Wiesław, Roliński Ryszard, Sikora Jacek, Skoczyński Bogdan, Sobiesiak Grzegorz,
Wierzchowski Dariusz, Wrona Andrzej, Zagórski Zbigniew, Zalewski Janusz, Zdaniewicz
Tadeusz,
Andrejunas Marek, Bakierski Marek, Bieszczad Bogdan, Brejnakowski Sławomir, Charkiewicz
Piotr, Doliński Arkadiusz, Fabiański Andrzej, Józefowicz Jarosław, Kawski Jarosław, Olzacki
Marek, Partyka Grzegorz Pawluch Jerzy, Piotrowski Marek, Podgórski Jarosław, Ronowski
Waldemar, Samborski Andrzej, Skibiński Dariusz, Sokołowski Krzysztof, Synakiewicz Jacek,
Szczepański Zbigniew, WalendzikWiesław

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Budowa maszyn

Dąbrowski Janusz, Klimek Bogdan, Kluba Andrzej, Komorowski Krzysztof, Krukowski
Grzegorz, Krzemiński Marek, Kwiatkowski Jarosław, Kwiatkowski Janusz, Ługowski Piotr,
Nowak Wojciech, Różański Wiesław, Świst Leszek, Wójcik Andrzej,
Wycki Andrzej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Bollin Artur, Cendrowski Stanisław, Hanas Robert, Jankowski Bogusław, Kniaź Witold,
Kopylec Mirosław, Kotlarek Wiesław, Moróz Dariusz, Naguszewski Wojciech, Olszewski Piotr,
Pietrzak Antoni, Potorski Sławomir, Przednik Stanisław, Sztamborski Marek, Szota Sylwester,
Ścisłowski Marek, Świetlicki Marek, Walkowiak Jan, Wymysłowski Piotr,
Cylc Waldemar, Dworacki Janusz, Jachowski Leszek, Karolak Jerzy, Klein Waldemar, Kluba
Piotr, Lewandowski Andrzej, Margielewski Bogusław, Miczewski Kazimierz, Misiewicz
Kazimierz, Pomarański Andrzej, Pyzik Krzysztof, Sieciński Sławomir, Szatkowski Marek,
Szurgot Piotr, Turowicz Janusz,Wiccek Piotr

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Brzozowski Jarosław, Dąbrowski Paweł, Dobrowolski Jan, Dumalski Marek, Gworek
Bogusław, Kaczorowski Michał, Kotyk Dariusz, Koziara Mieczysław, Kymona Sławomir,
Lignowski Jacek, Pająk Krzysztof, Pluskota Andrzej, Rebeszko Krzysztof, Rokicki Marek,
Saatz Robert, Słuszniak Piotr, Suwiński Arkadiusz, Urbanowicz Grzegorz, Wawer Wojciech,
Zastawny Mirosław, Zieliński Sławomir, Zarczyński Andrzej, Żelek Janusz,
Jasiński Zdzisław, Adamkiewicz Andrzej, Bakaj Robert, Bunczkiewicz Dariusz, Dybich
Jarosław, Fafiński Jarosław, Fedus Dariusz, Grabarczyk Marek, Grycuk Krzysztof, Gunajew
Witold, Jaroszewski Krzysztof, Jedowski Andrzej, Jedynak Sławomir, Kazimierski Janusz,
Kijewski Cezary, Klepacki Wojciech, Krawczyk Robert, Lasota Jerzy, Maliwiecki Ryszard,
RomaniukWiesław, Traczyk Andrzej, Walichniewicz Tomasz, Zając Józef, Zieleniecki Andrzej,
Zybala Leszek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Burny Zbigniew, Cholewa Bogusław, Jadczuk Jarosław, Jałoszyński Jarosław, Jędrzejak
Waldemar, Karolewski Andrzej, Karpisz Robert, Kierepko Wiesław, Kołecki Adam, Lechowski
Jacek, Lemański Waldemar, Lewandowski Krzysztof, Przybyła Dariusz, Rozpierski Bogdan,
Strzeżniewski Dariusz, Sulikowski Waldemar, Szolucha Krzysztof, Szymański
Edward,Wróblewski Jacek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Adamkiewicz Marzena, Arendt Marzena, Bednarska Zofia, Beksa Katarzyna, Chmielewska
Anna, Czermińska Ewa, Dumkiewicz Witold, Fusik Lilla, Głąb Jerzy, Gredecka Anna,
Gruszczyński Waldemar, Kalbarczyk Krystyna, Kobylski Wiesław, Kołodyńska Janina,
Komuda Bożena, Kosuda Halina, Kszczot Małgorzata, Mierzwicka Marzena, Moroz
Małgorzata, Nięgorska Małgorzata, Nowakowska Małgorzata, Orlińska Ewa, Pełka Irena,
Rodak Mirosława, Sergiel Anna, Sopiela Krzysztof, Szymańska Beata, Szymańska Marzena,
Świetańska Bożena, Tokarska Marzena, Wieraszka Władysława, Wiśniewska Wiesława,
Zdrzalik Irena

Rok 1987

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Chrostek Leszek, Czermińska Teresa, Dębska Marzena, Drozdowska Renata, Gołkowska
Beata, Jaworska Bożena, Kobylska Anna, Kochańska Emilia, Maciejewska Mirosława,
Maksymiec Dariusz, Marek Elżbieta, Markowska Małgorzata, Michałowska Iwona, Michalski
Adam, Misiewicz Mirosław, Narloch Małgorzata, Nowakowska Barbara, Nowakowski Janusz,
Osiecki Dariusz, Rabeszko Anna, Sawczuk Sławomir, Suska Dorota, Szczeciński Dariusz,
Wojtysiak Mariola, Wszelak Agata, Wyszkowska Iwona, Wieczorek Ewa

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Berent Marek, Błaszczyk Andrzej, Brojek Marian, Brzeziński Andrzej, Czubiński Mirosław,
Drzażdżewski Józef, Dziedzic Sławomir, Falgański Adam, Kalinowski Krzysztof, Kasprzak
Grzegorz, Krajewski Mariusz, Lamirowski Robert, Romanow Artur, Stokowiec Marek, Turowicz
Andrzej, Widak Jacek, Zagórski Leszek, Zwierzchowski Jan

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Botkiewicz Marek, Buszko Zbigniew, Ciesielski Rajmund, Cwyl Piotr, Gałkowski Jarosław,
Gnych Wojciech, Kosecki Robert, Krupski Andrzej, Lechowski Marcin, Małkowski Roman,
Masłowski Piotr, Pruchiński Sławomir, Pyrka Krzysztof, Rakoczy Dariusz, Rojewski Piotr,
Saltarski Adam, Sikorski Adam, Słomczewski Jerzy, Szolucha Dariusz, Winnicki Jacek,
Wolodźko Cezary, Voigt Maciej, Nieiurawski Waldemar, Gałkowski Mirosław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Bastek Czesław, Bluj Grzegorz, Boneczko Wiesław, Czobot Roman, Gałgański Mirosław,
Jakóbczak Mariusz, Juszczyszyn Grzegorz, Kammer Krzysztof, Karol Mariusz, Kasicki Piotr,
Kijewski Waldemar, Kowalczyk Grzegorz, Markowicz Jarosław, Michalski Marek, Modrzewski
Zbigniew, Nowicki Tomasz, Pawłowski Piotr, Pawłowski Piotr Stanisław, Rucziński Mirosław,
Rydziński Grzegorz, Rymsza Marek, Skoczyński Rafał, Skolimowski Kazimierz, Skuziński
Jacek, Szczerkowski Marek, Śmiga Zbigniew, Szuszkiewicz Metody, Tutaj Jerzy, Tywusik
Tomasz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Bieszczad Cezary, Czeszejko Waldemar, Dawidowski March, Dawidowski Piotr, Gabriel
Krzysztof, Jaśkowiak Dariusz, Jarzębski Roman, Jaworski Marek, Jesionkowski Edward,
Kozicz Cezary, Kucharski Zbigniew, Kierepka Adam, Lojek Mirosław, Lechowski Piotr,
Lewandowski Janusz, Skarzyński Robert, Schledz Andrzej, Świderski Roman

Rok 1988

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa eksploatacja pojazdów samochodowych

Barczykowski Jacek, Cholubiec Stanisław, Dymidowski Robert, Furgal Tomasz, Grabowski
Mirosław, Jankowski Andrzej, Karolewski Arkadiusz, Korzeniowski Dariusz, Kwiatkowski
Zbigniew, Maćkowski Jerzy, Milek Jarosław, Minda Tomasz, Moryc Sławomir, Nadwodny
Jarosław, Postek Mariusz, Romulewicz Robert, Rutkowski Dariusz, Skok Jarosław, Smulski
Zbigniew, Sowiński Adam, Taraszkeiwicz Jerzy, Tokarski Tomasz, Węgorowski Sławomir,
Więckowski Adam, WiśniewskiWitold, Zboiński Wiesław, Żurawski Zbigniew

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów samochodowych

Bieńkowski Dariusz, Bobiński Mariusz, Grabka Andrzej, Krajewski Roman, Kulak Krzysztof,
Latoszek Sławomir, Leśniewski Andrzej, Pawłowski Ireneusz, Przewłocki Jarosław, Sekulski
Marek, Szejerka Dariusz, Sipa Mirosław, Ściągosz Jerzy, Smiechowski Andrzej Traczyk
Tomasz, Tuński Leszek, Wronkowski Wiesław

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Banaś Henryk, Czarnecki Roman, Dobrzański Andrzej, Dzik Marcin, Gołąbek Eugeniusz,
Grabka Ireneusz, Huta Mariusz, Kardyś Krzysztof, Kaśewicz Zdzisław, Klepacki Tomasz,
Osiecki Krzysztof, Stankiewicz Grzegorz, Stępień Zbigniew, Widomski Krzysztof, Wiśniewski
Piotr, Zarzecki Dariusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Bonisławski Dariusz, Czerwiński Andrzej, Dziuba Krzysztof, Fedak Sławomir, Kemski
Krzysztof, Koniszewski Marek, Grzegorczyk Andrzej, Labens Tomasz, Olek Marek,
Rzemieniewski Ryszard, Stępień Tomasz, Stokowiec Andrzej, Szczotka Piotr, Urban Jan,
Węgrowski Janusz, Wiśniewski Sebastian, Wigniewski Jerzy, Zmora Krzysztof, Żarnowski
Stanisław,
Araśniewicz Jerzy, Adamkiewicz Krzysztof, Bonkowski Tomasz, Brzeziński Dariusz,
Czeszejko Jerzy, Dankowski Piotr, Dudzik Czesław, Gabrychowicz Ireneusz, Grudzień
Tomasz, Grzelak Leszek, Kowalski Zbigniew, Kraska Piotr, Lech Tomasz, Leśny Andrzej,
Pawłowski Paweł, Pieczonka Henryk, Podlewski Ireneusz, Potorski Wiesław, Szewczak
Sylwester, Żmuda Robert

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Bober Artur, Branicki Jarosław, Barszczak Janusz, Chanowski Tomasz, Ciesiński Grzegorz,
Czapliński Waldemar, Duchala Piotr, Gałgański Leszek, Grzela Zdzisław, Grzywiński
Krzysztof, Hamadyk Janusz, Hopke Piotr, Hillar Zbigniew, Jagiełło Przemysław, Klimkowski
Sławomir, Kossarzecki Sławomir, Kowalski Jerzy, Kukliński Adam, Kwiatkowski Artur,
Liczbiński Mariusz, Lotarski Jan, Marciniak Artur, Moszczyński Bogusław, Murawski Wojciech,
Netkowski Tomasz, Pniewski Krzysztof, Sadowski Wojciech, Siciński Piotr, Tchir Dariusz,
Uszpelkat Grzegorz, Witulski Andrzej, Wysocki Janusz, Żarczyński Wojciech, Przybyła Jacek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Biazik Zbigniew, Daszkowski Grzegorz, Dąbrowski Piotr, Górzyński Jacek, Gwizdała Adam,
Karolewski Marek, Kasprowicz Jarosław, Kotlarek Piotr, Maciejewski Marek, Modrzewski
Bogumił, Rosa Andrzej, Sugalski Zbigniew, Śmietański Marek, Zaremba Marek, Zaremba
Sławomir

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Baczewska Beata, Bieszczad Dorota, Brzuszkiewicz Grażyna, Buszko Dorota, Chilińska
Renata, Chmielewska Bożena, Czartoryska Dorota, Górzyńska Joanna, Jarzyńska Anna,
Jaskólska Beata, Kęsicki Dariusz, Kurzanowska Aldona, Pajewski Bogusław, Podolak Anna,
Prokopowicz Marta, Przybył Halina, Pułka Beata, Raczkowski Marek, Reda Wioletta, Traczyk
Halina, Śmiechowski Piotr,Wawer Małgorzata, Wiśniewska Marzena,Wszelak Beata

Rok 1989

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Bielak Robert, Budzialek Wojciech, Chojnicki Mariusz, Demko Aleksander, Domański Piotr,
Drozdowski Marek, Dybikowski Piotr, Dymek Jacek, Gerke Tomasz, Górzyński Adam,
Janiewicz Piotr, Kapica Piotr, Kącicki Jacek, Kisiel Roman, Krogulec Wiesław, Leoniak
Andrzej, Lewandowski Robert, Makowski Mariusz, Markowski Zbigniew, Mróz Jarosław,
Obidziński Jacek , Osial Sławomir, Ostrowski Rafał, Otta Tomasz, Rymarz Zbigniew,
Szerszeń Adam, Tutaj Dariusz, Warchlewski Piotr,Wichowski Tomasz

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Czaja Sławomir, Dąbrowski Jerzy, Fedus Dariusz, Jaroszewski Krzysztof, Jedowski Andrzej,
Kotyk Dariusz, Krawczyk Robert, Kymona Sławomir, Pluskota Andrzej, Rudnicki Robert
Sadecki Zbigniew, Słowiński Paweł, Socha Sławomir, Strześniewski Dariusz, Urbański Adam,
Walichniewicz Tomasz, Wieczorek Jarosław, Zając Józef, Zieliński Sławomir

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Baranowski Karol, Borzych Krzysztof, Cieciera Piotr, Dankowski Grzegorz, Drański Jarosław,
Garnek Piotr, Gryger Robert, Hanas Sylwester, Lewandowski Mirosław, Lipski Krzysztof,
Łukasiak Wojciech, Markowski Jacek, Masłowski Piotr, Matusiak Waldemar, Rentkowski
Janusz, Sipa Leszek, Sylwanowicz Andrzej, Szczutkowski Andrzej, Wawrzyszczuk Andrzej,
Wentowski Tomasz, Zalewski Roman, Ziembicki Sławomir, Zgurzyński Mirosław, Wajs
Mariusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Agejczyk Andrzej, Bosisławski Mariusz, Buraczyński Zbigniew, Czarnecki Bogdan, Deka
Jarosław, Dolkowski Dariusz, Gałczyński Mariusz Gołkowski Sławomir, Jurek Sławomir,
Karasiński Piotr, Kopystecki Jerzy, Krawczyk Ireneusz, Lewandowski Arkadiusz, Mańkowski
Jarosław, Michałowski Zbigniew, Nowakowski Leszek, Peskowski Zbigniew, Pietrzak
Jarosław, Stasiak Piotr, Tęgowski Marek, Tocewicz Robert, Tokarski Rafał, Witkowski
Zbigniew,Wojtas Ireneusz, Wójcik Piotr, Ziołek Grzegorz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Antosiak Piotr, Chrostek Wojciech, Dębski Wojciech, Dumkiewicz Ireneusz, Kalinowski Adam,
Kruszyński Jan, Łazarz Robert, Lukasiak Krzysztof, Nachorny Jerzy, Pawelec Jerzy,
Puciłowski Janusz, Pułka Grzegorz, Sadowski Dariusz, Stochmal Ryszard, Szawczak
Jarosław, Schoeter Robert, Tchir Piotr, Wejsgerber Piotr, Witkowski Jarosław, Włodarczyk
Andrzej, Włodarczyk Leszek, Wojnarowski Jerzy, Wojtysiak Artur, Zdrzalik Stanisław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Bakaj Grażyna, Bieszczad Justyna, Bigorajski Witold, Bijak Tomasz, Dymek Dorota,
Dzienisiewicz Justyna, Gałkowska Ewa, Gerszewska Jadwiga, Gościniak Anna, Jackowska
Agnieszka, Jasińska Wioletta, Jasiński Marek, Jarosińska Lidia, Kalbarczyk Marzena,
Kamińska Anna, Kot Irena, Konicz Grzegorz, Krzywdzińska Elżbieta, Laskowska Marzena,
Latos Henryk, Michalak Piotr, Mierzwicki Mirosław, Mierzwicki Waldemar, Nadolska Marzena,
Popiekarska Grażyna, Przybyszewska Beata, Sokołowski Robert, Stachura Krzysztof,
Szmiszke Barbara, Śniegocka Anita, Tomaszewska Izabella, Wąsik Piotr, Włodarska Anna,
Woźniak Beata

Rok 1990

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Brzeźniakiewicz Ewa, Buchalska Marzena, Ciechowska Iwona, Daroszewska Mariola, Dolik
Barbara, Dybich Krzysztof, Gdrzydska Marzena, Jóźwiak Wioletta, Kalbarczyk Beata, Kawka
Ewa, Kletkiewicz Rafał, Kobylska Barbara, Kotańska Anna, Kucharczyk Andrzej, Kuchta
Małgorzata, Lubaszewska Jolanta, Laszcz Mariusz, Łoś Dariusz, Maciąg Krystyna,
Mączyńska Laura, Michałowicz Barbara, Padczeszny Michał, Rynkowski Piotr, Siecińska
Renata, Skrzyniarz Katarzyna, Słowiński Artur, Suska Joanna, Techlowiec Iwona, Wilemski
Waldemar, Wojtysiak Iwona,Cierpisz Anna

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Busłowski Arkadiusz, Dudalski Mariusz, Górzyński Andrzej, Kajer Marek, Klonecki Dariusz,
Koliński Waldemar, Kwella Janusz, Krupa Dariusz, Machciński Dariusz, Marciniak Mariusz,
Miętkowski Adam, Mendalka Jacek, Mendalka Krzysztof, Narolski Dariusz, Pietrzak Jacek,
Reguła Mirosław, Soboczyński Arkadiusz, Stępień Grzegorz, Wybult Andrzej, Zaborowski
Dariusz, Żmudowski Sylwester

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów samochodowych

Antochowski Sławomir, Banaszkiewicz Krzysztof, Cieplak Rafał, Czyż Tomasz, Demecki Paweł,
Dębski Zbigniew, Dondziak Piotr, Frymer Sławomir, Giemza Wojciech, Gurzyński Grzegorz,
Gussmann Marek, Jaroszewski Henryk, Kociński Grzegorz, Kosatka Tomasz, Kuncicki Marek,
Ludwiszewski Wojciech, Luźnia Krzysztof, Misiak Grzegorz, Sokołowski Bogdan, Stępien
Janusz, Szwed Leszek, Szymczak Dariusz, Zaleś Roman

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Badura Leszek, Cendrowski Stanisław, Chyla Janusz, Dzienisiewicz Arkadiusz, Gapys Piotr,
Jaroszewski Dariusz, Kapica Józef, Koniszewski Jerzy, Lewandowski Jacek, Markowski
Sławomir, Michalski Jan, Misiewicz Bogdan, Oleksak Jacek, Placzek Piotr, Podlewski
Jarosław, Przednik Mariusz, Przybysławski Krzysztof, Przybysz Adam, Rydzewski Zdzisław,
Sieciński Krzysztof, Śliżewski Marek, Wajs Andrzej, Witkowski Sławomir, Wojtyla
Jarosław,Leński Tomasz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Alfut Przemysław, Boniecki Dariusz, Depa Mariusz, Dziekan Mariusz, Jaskulski Zbigniew,
Kawicki Przemysław, Karwowski Krzysztof, Klimkowski Mirosław, Koper Mirosław, Krysiak
Ireneusz, Kuriata Krzysztof, Maliszewski Zbigniew, Maczyszyn Dariusz, Michalski Dariusz,
Okorski Tomasz, Olszowiec Robert, Ostrowski Arkadiusz, Popławski Zbigniew, Przybyłek
Dariusz, Romanowski Jerzy, Sokołowski Roman, Topolewski Arkadiusz, Wiktorowski
Waldemar, Zacharski Marek, Zachulski Grzegorz, Zaremba Adam, Zarzecki Adam

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Bielicki Tomasz, Dered Mariusz, Haponiuk Mariusz, Jankowski Marek, Kaczorowski Marcin,
Kalinowski Dariusz, Kędzior Tomasz, Kołkowski Andrzej, Kurowski Andrzej, Lechowski
Krzysztof, Malinowski Tomasz, Meler Tomasz, Silakowski Adam, Silakowski Robert,
Strzelczyk Jarosław, Wegera Marek, Wielgus Piotr, Wójcik Mariusz, Zając Tomasz

Rok 1991

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Bieszczad Piotr, Buchalski Sławomir, Chybowski Mariusz, Frymer Mariusz, Jaskulski
Sławomir, Kozakiewicz Tomasz, Krupowiecz Andrzej, Krzymkowski Mieczysław, Łukaszewicz
Marek, Maciąg Andrzej, Maj Artur, Młodawski Robert, Ochał Norbert, Pudlak Paweł, Sowiński
Zygmunt, Strzyżewski Antoni, Sugalski Ryszard, Tatara Piotr, Ulatowski Przemysław, Wolf
Arkadiusz, Markowski Roman

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Adamkiewicz Krzysztof, Branicki Jarosław, Grabarczyk Marek, Hamadyk Janusz, Jakóbczak
Mariusz, Juszczyszyn Grzegorz, Klepacki Krzysztof, Klimkowski Sławomir, Komorniak
Szczepan, Kossarzecki Sławomir, Kotala Piotr, Król Leszek, Kuchenbecker Andrzej, Kukliński
Marek, Liczbiński Mariusz, Rzemieniewski Ryszard, Sączawa Piotr, Siatecki Mirosław, Tchir
Dariusz, Winnicki Jacek, Wołodźko Cezary

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pajazdów samochodowych

Andrzejewski Maciej, Baranow Grzegorz, Blicharz Tomasz, Charmuszko Marek, Dąbrowski
Jarosław, Fryc Wojciech, Grębowski Bernard, Kraskowski Janusz, Kragniewski Grzegorz,
Lawicki Zbigniew, Maziarz Sławomir, Mikołajków Wojciech, Nadrowski Tomasz, Nowakowski
Robert, Rymarz Andrzej, Skrzypek Grzegorz, Strzelczyk Krzysztof, Strzelecki Krzysztof,
Szurgot Marek, Turowski Dariusz, Wojciuk Maciej, Zaremba Leszek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Barbarewicz Jan, Brzuszkiewicz Leszek, Chrostek Andrzej, Czechowski Wojciech, Czubiński
Krzysztof, Dase Jarosław, Gabrychowicz Krzysztof, Jurkiewicz Zbigniew, Kaczmarczyk
Grzegorz, Kaczorowski Ryszard, Krajewski Tomasz, Koszalski Marek, Mazur Grzegorz,
Piotrowski Krzysztof, Pączkowski Edward, Prusinowski Adam, Sadłakowski Tomasz, Seroka
Dariusz,Tatara Marek

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Bendelewski Piotr, Czerkas Marek, Domżalski Wojciech, Gniadek Sławomir, Lesica Tomasz,
Łącz Jarosław, Magielewski Dariusz, Osiński Mariusz, Ostrowski Cezary, Ragus Marek,
Rozbicki Rafał, Rzepnikowski Wojciech, Sambor Jerzy, Seligowski Mariusz, Serafinowicz
Marek, Służewski Jan, Szelbracikowski Marek, Szymański Robert, Trzaska Mirosław,
Tuszyński Wojciech, Urbanowicz Piotr, Urbański Marek, Wasiewicz Dariusz, Wojtkiewicz
Adam,Zając Tomasz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Banaszewski Piotr, Car Piotr, Czeszejko Sławomir, Jankowski Jacek, Jeziorek Ryszard,
Kamiński Robert, Karpowicz Roman, Kotlarek Andrzej, Krezymon Robert, Kubich Dariusz,
Mazurek Dariusz, Łukasiak Andrzej, Smarzyński Waldemar, Śmietański Tomasz, Urbański
Krzysztof, Zglinicki Sebastian

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Adamkiewicz Katarzyna, Cichocka Aneta, Głąbiński Ireneusz, Goleniewska Katarzyna,
Jabłońska Ewa, Jawornicka Marzena, Kleban Grażyna, Konecki Mariusz, Malinowski
Mirosław, Michałowska Agnieszka, Myrcha Renata, Osial Józef, Powierska Anita, Przytulak
Renata, Rucziński Piotr, Wawer Teresa, Wojtysiak Iwona, Wójcik Małgorzata, Zakrzewski
Grzegorz, Żebrowska Bogusława, ŻytowieckaWioletta

Rok 1992

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Bieluch Stanisław, Cieciera Agnieszka, Drozdowska Justyna, Durzyńska Justyna,
Graczkowska Ewa, Grzelak Iwona, Grzywacz Katarzyna, Gwizdała Anna, Idec Ewa, Idec
Justyna, Kłodowska Renata, Kot Danuta, Krupa Sylwia, Kuźmierska Bogumiła, Łyszcz Dorota,
Malicki Janusz, Mirosław Justyna, Nowak Sylwia, Romanowska Małgorzata, Różański Piotr,
Suchodolska Dorota, Wolodźko Witold, Wójcik Krzysztof, Zastawna Anna, Zięba Jerzy, Zmora
Iwona, Żmuda Bogdan, Liczbińska Katarzyna

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Adamus Cezary, Chojnowski Robert, Ciepielewski Marek, Dymik Mirosław, Grabowski Piotr,
Grzelak Adam, Iwachów Grzegorz, Józefowicz Jarosław, Kołkowski Paweł, Kowaleski
Jarosław, Lapiński Krzysztof, Michalski Mariusz, Mogilski Waldemar, Paurowski Tomasz,
Piowczyk Wojciech, Radzymiński Andrzej, Rogaczewski Piotr, Ruciński Artur, Sikorski
Waldemar, Smulski Arkadiusz, Sosnowski Jarosław, Sulkowski Krzysztof, Sumbar Zbigniew,
Szajdek Sławomir, Tutaj Jarosław, Wnuk Jarosław, Wiśniewski Krzysztof, Wojciechowski
Mariusz

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów samochodowych

Andrzejewski Jacek, Barbarewicz Jacek, Bernatek Sebastian,Cieleżewicz Robert, Czajkowski
Dariusz, Detmer Dariusz, Gabiuch Zbigniew, Glazer Maciej, Jankowski Mariusz, Jaworski
Artur, Kozakiewicz Rafał, Malicki Robert, Mikuła Marcin, Nadrajkowski Rafał, Opacki
Krzysztof, Osojca Tomasz, Rakowski Marcin, Rydell Jarosław, Sepetowski Piotr, Szkop
Robert, Tutlewski Piotr, Witkowski Krzysztof, Zdrojewski Krzysztof

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik maszyn rolniczych

Banaszek Donat, Blonkowski Tomasz, Brodziński Robert, Celanowicz Dariusz, Czyż Paweł,
Garbala Mirosław, Grębowski Ireneusz, Jankowski Dariusz, Kowalik Jacek, Loch Cezary, Loch
Sebastian,Mańkowski Mariusz, Meler Piotr, Musiałowski Tomasz, Pasternak Adam, Porowski
Krzysztof, Pyl Artur, Socha Sławomir, Tomaszewski Mariusz, Wybult Dariusz, Żochowski
Mirosław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Badowski Krzysztof, Bieliński Krzysztof, Chmielewski Mariusz, Cieślak Ireneusz, Downarowicz
Janusz, Jesionkowski Jarosław, Kloniecki Piotr, Kłosiński Jacek, Król Bogdan, Kulpa
Waldemar, Kwaśniewski Piotr, Matusewicz Andrzej, Meler Marcin, Lewandowski Sławomir,
Nadolski Wojciech, Ostrowski Krzysztof, Rudomin Tomasz, Sandomierski Sebastian,
Suchecki Mariusz, Szalkowski Krzysztof, Szedler Mariusz, Szułczyński Robert, Turski Piotr,
Wiśniewski Krzysztof, Wojtysiak Marcin,Wyrzykowski Krzysztof, Zalewski Rafał

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Błaszczyk Piotr, Czapliński Mirosław, Dobrzyński Sławomir, Jałoszczyński Robert, Kamiński
Krzysztof, Kołodyński Wojciech, Kurpiel Janusz, Kwiatkowski Waldemar, Latos Krzysztof,
Pyza Andrzej, Pusz Wojciech, Semrau Witold, Szkop Tomasz, Szota Krzysztof, Wojtysiak
Piotr, Zasadowski Zdzisław, ZelwakWaldemar

Rok 1993

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Czarnuch Paweł, Feter Jarosław, Fiereck Jerzy, Jasiński Marek, Kamiński Tomasz, Kasperski
Krzysztof, Kopeć Dariusz, Kowalewski Ryszard, Krajewski Robert, Kwiatkowski Paweł,
Licznerski Robert, Mędrzycki Arkadiusz, MichalskiWojciech, Patora Rafał, Rafa Wacław, Wajs
Andrzej, Wysocki Michał, Zdaniewicz Sławomir, Zimnicki Maciej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Ankiewicz Małgorzata, Bieluch Piotr, Bujak Dariusz, Chabowska Anna, Chylińska Joanna,
Czarnecki Marek, Dąbrowska Dorota, Domialski Jarosław, Grzechowiak Aneta, Idaczyk
Dominik, Jankowska Anna, Kalinowski Jarosław, Kamińska Joanna, Kochalska Wioletta,
Kozłowska Katarzyna, Krajewska Beata, Lech Daniel, Łyszcz Paweł, Mańkowska Anna,
Melerska Dorota, Pandurović Magdalena, Pietrzak Iwona, Przeczewski Robert, Topczyńska
Dorota, Wesołowski Grzegorz, Zieliński Piotr, Zmora Jacek, Żebrowski Adam

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Tokarz

Baranow Paweł, Bialek Jacek, Dybich Dariusz, Fedak Andrzej, Fiałkowski Sławomir,
Jastrzębski Tomasz, Jeziorek Krzysztof, Klimek Mariusz, Lewandowski Ryszard, Piejdak
Jarosław, Prucheński Grzegorz, Puciłowski Mirosław, Redlaff Jarosław, Siemianowski
Sławomir, Wasiewicz Dariusz, Wenderski Paweł, WinnickiWitold

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Bączkowski Łukasz, Blaszke Rafał, Dąbrowski Dariusz, Dżażdżewski Paweł, Dziapka Marcin,
Głowacki Andrzej, Grabara Artur, Jordan Krzysztof, Kacperczak Madej, Kaszlewicz Andrzej,
Kulkowski Andrzej, Kurlapski Mariusz, Kwiatkowski Tomasz, Laszkiewicz Piotr, Maryniowski
Adam, Niemczuk Marek, Oleksiw Roman, Okorski Krzysztof, Ostrowski Mirosław, Pawłowski
Rafał, Reszotek Marek, Rutka Radosław, Szymański Leszek, Tchir Roman, Topolewski
Tomasz, Urbański Jacek, Wróblewski Wiesław, Zakrzewski Jacek, Zarębski Bartosz, Zarzecki
Grzegorz, Ściesiński Sebastian

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Ślusarz mechanik

Białkowski Marcin, Bieńkowski Marek, Czarnowski Radosław, Czeszejko Marek, Dalkiewicz
Andrzej, Grzechowiak Adam, Hiszpański Mariusz, Klimek Wojciech, Kłodowski Krzysztof,
Kochański Krzysztof, Kościecha Jarosław, Kowalski Krzysztof, Łapkiewicz Jarosław, Łoziński
Krzysztof, Marchlewicz Bogdan, Markowicz Mariusz, Nickel Grzegorz, Petlik Mariusz,
Rożniata Tomasz, Ryś Krzysztof, Skowroński Krzysztof, Smeja Sławomir, Stróz Andrzej,
Zaranek Ireneusz, Zięba Sławomir

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH NA
PODBUDOWIE ZSZ

Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Kasicki Piotr, Lewandowski Arkadiusz, Poplawski Zbigniew, Sokołowski Roman, Szewczak
Jarosław, Tchir Piotr, Tokarski Rafał, Topolewski Arkadiusz, Witkowski Sławomir, Wójcik Piotr,
Zacharski Marek, Zarzecki Adam, Zachulski Grzegorz, Badura Leszek

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów samochodowych

Adamczyk Tomasz, Bednarczyk Sebastian, Bogun Marek, Borkowski Jacek, Dębski Tomasz,
Gajc Krzysztof, Jędra Jacek, Klatkowski Piotr, Kłos Sylwester, Kokowicz Radosław,
Kowalewski Adam, Kulpa Przemysław, Młotkowski Adam, Oldak Grzegorz, Piwowarczyk
Przemysław, Romanowski Tomasz, Roże Wiesław, Siemionow Andrzej, Sikora Edward,
Sokolnicki Arkadiusz, Stawski Jarosław, Szurdykowski Grzegorz, Szczotka Bogdan, Ważny
Jarosław, Wiśniewski Jacek, Woldan Artur

Rok 1994

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Bedra Andrzej, Biskupski Mariusz, Brzozowski Jarosław, Charko Piotr, Ewertowski Tomasz,
Fiedorowicz Piotr, Grabowski Andrzej, Janiewicz Dominik, Jurczyk Adam, Kossak Robert,
Langowski Piotr, Leliwa Dariusz, Marciniec Krzysztof, Neuman Jerzy, Olszewski Leszek,
Olszewski Mirosław, Oracki Arkadiusz, Pękacz Jarosław, Piepiórka Piotr, Potoplak Tomasz,
Rubaj Adam, Śmieglewski Krzysztof, Sobucki Jacek, Sokołowski Jacek, WysockiWaldemar

LICEUM ZAWODOWE
Mechanik pojazdów samochodowych

Belka Damian, Gawryszewski Robert, Gniadek Zbigniew, Karczewski Andrzej, Kłosiński
Marcin, Koszolko Dariusz, Kot Tomasz, Kruk Marcin, Lachaiński Robert, Maciak Mariusz,
Majdański Wojciech, Maliszewski Andrzej, Marczyk Maciej, Nickel Tomasz, Pawłowski
Grzegorz, Pietryga Piotr, Salek Jacek, Sękara Robert, Sołtanowicz Piotr, Szajstek Arkadiusz,
Woliński Grzegorz,Wierzha Dariusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Ślusarz mechanik

Baranow Marian, Baranow Wojciech, Bieszczad Andrzej, Choluj Andrzej, Drzewoszewski
Grzegorz, Jurkiewicz Waldemar, Kowalik Mariusz, Kowalski Donald, Kwiatkowski Mirosław,
Kołecki Sławomir, Legall Andrzej, Leński Rafał, Łukaszewski Sylwester, Mioducki Wojciech,
Olechno Robert, Ostrowski Sławomir, Sterczak Waldemar, Strzelczyk Jacek, Szałaj Mariusz,
Wasiewicz Krzysztof, Wójciak Robert, Wenderski Grzegorz, Zelwak Sylwester

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Chmielewski Mariusz, Demko Jarosław, Gabryszewski Grzegorz, Gall Tomasz, Glinowiecki
Henryk, Klonowski Robert, Kołodydński Adam, Markowski Tomasz, Masny Sławomir, Michnicz
Sławomir, Miloch Krzysztof, Nadstazik Mirosław, Nowakowski Dariusz, Pawłowski Władysław,
Pietruszewski Jakub, Pietruszyński Bogdan, Prusiecki Piotr, Ryll Artut, Sękowski Robert,
Socha Jacek, Szpakowski Jarosław, Szpakowski Sławomir, Trzaska Piotr, Wiśniewski
Jarosław,Wójtowicz Paweł, Zdziebłowski Wojciech,
Andrzejewski Sławomir, Berg Marcin, Dumkiewicz Mariusz, Gołębiowski Mariusz, Gwizdała
Mariusz, Justa Leopold, Kaca Marek, Karolak Tomasz, Kosiński Krzysztof, Kozłowski
Krzysztof, Kurek Piotr, Padczak Piotr, Pomarański Janusz, Potrzeszcz Ireneusz, Raczyński
Sławomir, Ratyński Tomasz, Ruciński Robert, Sadowski Marek, Skibicki Paweł, Swiątkowski
Mirosław, Tylicki Marcin, Tyrolski Grzegorz,Winiarski Andrzej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddzał wielozawodowy

Bliszczyk Bogdan, Buchalska Iwona, Ciesiński Krzysztof, Czerkas Krzysztof, Janiewicz Lidia,
Jurkiewicz Wioletta, Kowalczyk Anna, Koś Szymon, Magalski Pawel, Marcinkowska Renata,
Ponikowska Gabriela, Pruchińska Dorota, Sobieraj Sylwia, Stasiewicz Jowita, Stasiewicz
Kamila, Sterczak Andrzej, Szedler Andrzej, Szewczak Dorota, Szurgot Krzysztof, Wasiewicz
Zbigniew,Wojtysiak Zbigniew, Tadcula Robert

Rok 1995

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Profil podstawowy

Buszko Anna, Brzozowski Krzysztof, Dalecka Mariola, Demczyńska Monika, Drozdowski
Zbigniew, Frej Joanna, Frymer Beata, Giedrys Elżbieta, Hnatyszyn Joanna, Janczuk Olga,
Jaworucka Ewelina, Karpisz Elżbieta, Kościelecki Arkadiusz, Kogka Monika, Kwiatkowska
Agnieszka, Lange Agnieszka, Langowska Joanna, Lewandowska Dorota, Liziński Adam,
Nickel Monika, Piskorska Katarzyna, Pudlak Agnieszka, Rolińska Aneta, Tchórz Dorota, Zajda
Joanna, Zieliński Sebastian, Polcyn Katarzyna

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Ślusarz mechanik

Brzozowski Piotr, Chlebowski Adam, Domański Grzegorz, Dziekan Arkadiusz, Dzienisiewicz
Bartosz, Jakubiak Michał, Kleisa Marek, Kossak Marcin, Nachorny Wiesław, Ornowski Paweł,
Paliński Robert, Pytlos Michał, Węgier Arkadiusz, Sobiczewski Robert,Woliński Jacek

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE NA PODBUDOWIE ZSZ
Naprawa i ekploatacja pojazdów samochodowych

Błonkowski Tomasz, Hartman Jacek, Juchniewicz Artur, Kisiel Sławomir, Kłosiński Jacek,
Kulpa Waldemar, Kwaśniewski Piotr, Lewandowski Sławomir, Martyka Rafał, Nadolski
Wojciech, Pyka Bartosz, Ruciński Maciej, Szczepaniak Sławomir, Wasilewski Mirosław, Wiatr
Sławomir, Zawadzki Marek

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Bury Grzegorz, Cyganowski Dariusz, Falkowski Robert, Girzyński Mariusz, Jadczuk Krzysztof,
Jasiński Edward, Kapica Marek, Klonowski Michał, Kołakowski Grzegorz, Kołakowski Michał,
Kowalczyk Jacek, Kunicki Dariusz, Langowski Mariusz, Malicki Adam, Nieradka Piotr,
Prusiecki Jacek, Ptaszyński Grzegorz, Redziński Piotr, Strumik Krzysztof, Szypnik Arkadiusz,
Wajs Jan, Woźniak Adam

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Badzińska Katarzyna, Bieluch Agnieszka, Brzozowska Katarzyna, Chętnicka Marta,
Chuderewicz Magdalena, Czapliński Przemysław, Czerkas Anna, Dąbrowska Aneta,
Góralczyk Rafał, Idaczyk Joanna, Jagielska Agnieszka, Jarosiński Tadeusz, Jędrych Ewelina,
Jóźwik Tomasz, Kasicki Marcin, Kotłowski Rafał, Kozakiewicz Krzysztof, Krzywonos
Katarzyna, Kuźmierska Anna, Leńska Jolanta, Lisowski Ireneusz, Meledyn Sławomir, Osiecka
Jolanta, Ostrowska Joanna, Pakulski Mirosław, Patalon Aneta, Paźniewska Wioletta, Pudlak
Jan, Rodziewicz Artur, Sadłakowska Zofia, Sawczuk Monika, Sugalski Grzegorz, Sural
Wojciech, Szewczyk Wojciech, Szmich Wioletta, Szul Joanna, Śliżewski Wojciech, Traczyk
Stanisław, Ulatowski Mariusz, Waszkau Małgorzata

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Brandt Marek, Bystrzak Adam, Cierliński Dawid, Duda Mariusz, Galiniewski Przemysław,
Kawski Dominik, Kowaleski Wiesław, Kowaleski Radosław, Kurpias Paweł, Nowak Paweł,
Nowicki Daniel, Okraszewski Grzegorz, Paradowski Adam, Piaskowski Piotr, Przednik
Krzysztof, Ruciński Marcin, Rutecki Radosław, Sadowski Zbigniew, Sołecki Marcin,
Wesołowski Janusz, Witkowski Tomasz, Żuralski Tomasz,
Bańkowski Piotr, Chiliński Zbigniew, Dąbrowski Andrzej, Dumkiewicz Zenon, Hartman
Dariusz, Hulanicki Artur, Jaworucki Marcin, Jędrzejewski Madej, Kępiński Krzysztof, Lessner
Grzegorz, Lipiński Andrzej, Malolepszy Piotr, Marchewka Leszek, Mieczkowski Marcin,
Piotrowski Krystian, Pitrzelis Grzegorz, Połeć Mariusz, Rupiński Piotr, Szatkowski Krzysztof,
Szostak Robert, Winiarski Tomasz

Rok 1996

LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE
Profil podstawowy

Baranowska Monika, Kamińska Joanna, Kowalczyk Justyna, Kunce Ewa, Kunce Katarzyna,
Łoś Barbara, Marzec Anna, Mierzyński Mariusz, Młodawski Rafał, Pątkowska Aldona,
Podwojewska Agnieszka, Przenajkowska Agnieszka, Pyszniak Agnieszka, Rabczak
Agnieszka, Raczkowska Justyna, Radzymińska Dorota, Rogalska Beata, Sołoducha Olaf,
Stalmirski Marcin, Stępkowska Monika, Suchomska Emilia, Świąder Katarzyna, Świgońska
Marzena, Szysler Justyna, Trzcińska Beata, Wesołowska Anna, Wlazło Emilia, Woronko
Przemysław, Wójciak Anna, Zielińska Izabela

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Ślusarz mechanik

Brzóskiewicz Wojciech, Drogosz Sebastian, Dwornik Sławomir, Janiewicz Marek, Kozaczuk
Sebastian, Pątkowski Rafal, Rurka Marek, Seklecki Wojciech, Śmiech Mieczysław,
Szarszewski Mariusz, Szczepaniak Marcin, Wajs Paweł, Wajs Piotr, Węgliński Jacek,
Wiśniewski Krzysztof

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa eksploatacja pojazdów samochodowych

Baranow Piotr, Bukowski Krzysztof, Chrzanowski Arkadiusz, Cieślak Paweł, Czarnecki
Arkadiusz, Czeszejko Krzysztof, Dymarski Artur, Głąbiński Sławomir, Gwiazdowski Grzegorz,
Ignaszewski Grzegorz, Kazimierczak Tomasz, Kaźmierczak Antoni, Kowalski Mirosław, Malec
Krzysztof, Małachowski Grzegorz, Marianowski Piotr, Michałowski Marek, Miklikowski Adrian,
Pasternak Wojciech, Pecka Krystian, Sikorski Robert, Skrzek Jarosław, Skwarek Krzysztof,
Szaniawski Arkadiusz,Wiecki Jacek,Witesko Tomasz

3-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE NA PODBUDOWIE ZSZ
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Banasiak Rafał, Bączkowski Łukasz, Benc Robert, Herman Andrzej, Jedynak Tomasz,
Krezymon Paweł, Krzesiński Andrzej, Lewandowicz Robert, Lipowski Piotr, Maćkiewicz
Sylwester, Markowicz Mariusz, Mazurkiewicz Szczepan, Pankowski Mariusz, Rochoń
Sławomir, Rutka Radosław, Stróż Andrzej, Wiśniewski Mirosław, Zakrzewski Sebastian

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Aleksiewicz Agnieszka, Becmerowicz Justyna, Chlebowski Mariusz, Chmielewska Agnieszka,
Druzd Monika, Dwornik Monika, Elwartowska Dorota, Gałgański Jarosław, Janiewicz Anna,
Jankowski Zbigniew, Klobukowska Ewa, Kowalewska Barbara, Kuczyńska Agata, Kurlikowska
Monika, Meledyn Daniel, Piotrowicz Ilona, Pruchniewska Monika, Mazur Agnieszka,
Racieniewski Krzysztof, Roznowska Justyna, Sterczak Janusz, Szewczyk Marek, Tomczuk
Agnieszka, Więckowska Wioletta, Zwierzyński Krzysztof, Felczak Anita, Tomaszewska
Aleksandra, Głowacki Krzysztof

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Abramowicz Krystian, Bańkowski Marek, Baranow Krzysztof, Bucki Radosław, Gurgielewicz
Marcin, Gurzyński Piotr, Jabłoński Krzysztof, Jaroszczuk Robert, Jaworski Dariusz, Korol
Andrzej, Kujawski Sebastian, Kurek Daniel, Lech Jacek, Maliszewski Przemysław,
Michałowski Przemysław, Nikołajczuk Mariusz, Reda Andrzej, Różyński Mariusz, Rutkowski
Remigiusz, Rzemieniewski Adam, Sikorski Piotr, Straszewski Rafał, Suliński Karol,
Szyszkowski Marcin, Walski Andrzej, Ziarko Marcin, Zwierzchowski Andrzej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Baliński Sławomir, Beta Bogumił, Cebula Arkadiusz, Ciechowski Marcin, Deluga Maciej,
Domaszewicz Krzysztof, Fiedorowicz Marcin, Jańczuk Artur, Karolewski Sebastian,
Karwowski Piotr, Kowalewski Rafał, Krzywicki Rafał, Lech Tomasz, Lewandowski Marcin,
Marciniak Jacek, Mirosław Grzegorz, Orzechowski Sławomir, Ostrowski Andrzej, Ostrowski
Janusz, Przeczewski Krzysztof, Ruciński Maciej, Sosnowski Piotr, Tyburski Daniel, Woźniak
Robert, Zarczyński Kamil, Robaczyński Maciej

Rok 1997

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Profil podstawowy

Andrzejewska Anna, Baka Artur, Baran Wojciech, Białobłocka Katarzyna, Jurewicz Edyta,
Klimowska Alicja, Lemańska Anna, Maśnicka Agnieszka, Mierzyńska Aneta, Orzechowska
Beata, Pajewski Piotr, Pietrasiak Ewa, Rurka Joanna, Sadowska Iwona, Sochacka Katarzyna,
Sołoducha Olga, Szarama Marta, Szpakowska Joanna, Traskowska Izabela, Urbanowicz
Tomasz,Widzgowska Dorota, Zielińska Agnieszka

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Arszyński Jacek, Dąbrowski Robert, Detmer Tomasz, Dwórznik Mariusz, Gancarz Sławomir,
Gruflewski Krzysztof, Krawiec Piotr, Kozaczuk Adam, Lipiński Marcin, Kuczkowski Robert,
Marchlewski Tomasz, Michalewski Daniel, Mielczak Przemysław, Miziołek Grzegorz,
Niemczuk Paweł, Osiński Mariusz, Paradowski Radosław, Poczta Marek, Proć Mariusz,
Przybylski Krzysztof, Sarzyński Mirosław, Sobolewski Wojciech, Sosnowski Tadeusz, Strumik
Marek, Suszyrński Tomasz, Świderski Tomasz, Trzciałkowski Arkadiusz, Umiński Grzegorz,
Wiechowski Krzysztof, Witkowski Krzysztof, Wójcik Piotr, Żurawski Adam

3- LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE NA PODBUDOWIE ZSZ
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Berg Marcin,Gołębiewski Hariusz, Kaca Marek, Klonowski Robert, Kosiński Krzysztof, Kurek
Piotr, Pawłowski Władysław, Pietruszewski Jakub, Smut Andrzej, Szedler Jan, Świątkowski
Mirosław, Trzaska Piotr,Winiarski Andrzej,Wójtowicz Paweł

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Bodnar Marek, Chojnowski Krzysztof, Czurak Robert, Grzywacz Jacek, Gudyń Tomasz,
Gwizdała Krzysztof, Jackowski Bartosz, Jankowski Mariusz, Jobczyk Paweł, Kazaniecki Rafał,
Klimek Piotr, Kościński Marek, Łątkowski Karol, Materika Zbigniew, Myśliński Marek, Piechota
Marcin, Ponikowski Adam, Pyzik Jacek, Raczyński Ireneusz, Romaszko Sławomir, Rychlicki
Zbigniew, Sobotka Jarosław, Szczepański Janusz,Wulnikowski Roman,
Dumkiewicz Jarosław, Jasiński Jarosław, Jurkiewicz Daniel, Kaniecki Michał, Keński Tomasz,
Klejna Ireneusz, Koleśnik Paweł, Malinowski Dariusz, Modrzewski Daniel, Orlich Marcin, Osik
Jacek, Osuch Arkadiusz, Ponikowski Tomasz, Rebeszko Harem, Ruciński Rafał, Szarekci
Artur, Jamski Tomasz, TataraWojciech, WąsWojciech, Zieliński Mariusz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Berlińska Justyna , Czarnecka Joanna, Dargacz Marcin, Dąbrowska Agnieszka, Duszyński
Rafał, Gieroń Agnieszka, Jachowski Dariusz, Juszyński Andrzej, Karolewska Anna,
Kłosowska Anna, Koper Iwona, Kowalska Agnieszka, Kucharczyk Grzegorz, Mirosław
Agnieszka, Olechno Jarosław, Pasternak Paweł, Pater Monika, Połeć Edyta, Rogala
Krzysztof, Romanowski Marek, Sadowska Barbara, Siecińska Wioletta, Tatara Agata, Zięba
(zmiana-Maciejewska) Marlena, Żołnowski Rafał,
Anders Paweł, Branicki Leszek, Dernko Paweł, Dzienisiewicz Mariusz, Filipiuk Sebastian,
Janiak Mariola, Jasińska Agnieszka, Karpińska Anna, Klatkowski Jacek, Krajnik Tomasz,
Łyszcz Przemysław, Milewski Piotr, Modrzejewski Paweł, Olek Renata, Ostrowski Grzegorz,
Pacocha Jarosław, Podogrodzka Agnieszka, Stępniak Wojciech, Tulin Krzysztof, Szymański
Maciej,Winnicka Izabella, Wroniewicz Ewa, Zwierko Jomasz

Rok 1998

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Profil podstawowy

Bóraczyńska Iwona, Cyganowska Małgorzata, Dorociak Joanna, Fafiński Sławomir, Gwizdała
Magdalena, Jażdżewska Monika, Klepacz Piotr, Komoszyński Rafał, Krysztoforska Katarzyna,
Kubich Mariusz, Lewkowicz Izabella, Łoś Mariola, Łukaszewska Agnieszka, Majewska Agata,
Nawotka Ewa, Ochocka Jolanta, Piotrowska Gabriela, Rutka Aleksandra, Stachewicz
Magdalena, Stachyra Monika, Straszewska Magdalena, Tomkowska Aneta, Traskowska
Aneta, Widzgowska Barbara,Woronko Edyta

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Andrzejewski Robert, Biełuś Marcin, Demko Tomasz, Gołębiewski Grzegorz, Gortatowski
Ryszard, Górzewski Arkadiusz, Grau Paweł, Kozłowski Jarosław, Krupiński Marcin,
Kwiatkowski Aleksander, Lasowy Michał, Lewandowski Mariusz, Maciejewski Marcin,
Maruszak Marcin, Młynarczyk Paweł, Nowak Marcin, Romanowski Maciej, Ruciński
Przemysław, Rusicecki Michał, Sawicki Robert, Stępień Dariusz, Strzelec Marcin,
Szczygłowski Piotr, Szynianiak Leszek, Tur Michał, Typa Sylwester, Warchlewski Arkadiusz,
Zdunek Piotr, Ziemba Piotr

3- LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE NA PODBUDOWIE ZSZ
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Andrzejewski Jan, Bańkowski Piotr, Duda Mariusz, Dumkiewicz Marcin, Grabara Dobrosław,
Jaworucki Marcin, Jędrzejewski Maciej, Kisiel Wojciech, Kurpias Paweł, Lasecki Marcin,
Lipiński Andrzej, Matolepszy Piotr, Mieczkowski Marcin, Nowak Krzysztof, Okraszewski
Grzegorz, Przednik Krzysztof, Ratyński Tomasz, Rupiński Piotr, Sadowski Zbigniew,
Śmietański Janusz, Tyrolski Grzegorz,Wesołowski Janusz, Wiecki Daniel

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Banaszek Dariusz, Białek Krzysztof, Brzostowski Tomasz, Drozdowski Daniel, Duszyński
Krzysztof, Horba Krzysztof, Jakubiak Karol, Klejnowski Jan, Kurjata Marcin, Kucal Andrzej,
Lipiński Łukasz, Łoś Mariusz, Majewski Piotr, Markowski Radosław, Miszk Dariusz,
Orzechowski Sławomir, Pokoński Robert, Rudnicki Marek, Rybka Tomasz, Staniszewski
Tomasz, Sadłakowski Marcin, Szymaniak Sławomir,
Bar Paweł, Ciecholewski Adam, Golankowski Damian, Jaroszczuk Sebastian, Komorowski
Robert, Kopiński Marek, Krysiak Paweł, Kwiatkowski Tomasz, Lopko Grzegorz, Malec
Ryszard, Oleszkiewicz Krzysztof, Orzechowski Tomasz, Przybyłek Artur, Pytlarczyk Mariusz,
Scheffler Robert, Sokołowski Leszek, Stolarski Piotr, Szczepański Tomasz, Sztuka Grzegorz,
Świąder Marcin, Tarnecki Krzysztof, Żaglewski Piotr

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Giglewicz Tomasz, Glegoła Sławomir, Głąbiński Adam, Grembowski Sławomir, Jancz
Mirosław, Kamiński Mariusz, Kłuba Piotr, Kociński Roman, Koniszewski Ryszard, Kowalski
Daniel, Kuchnio Marcin, Licznerski Grzegorz, Maciejewski Grzegorz, Markowski Tomasz,
Meller Tomasz, Nowakowski Grzegorz, Owczarkowski Robert, Pypeć Mariusz, Pyza Karol,
Rokicki Radosław, Skolasiński Rafał, Szmiszke Leszek, Sztandera Atur, Turek Jacek,
Wesołowski Piotr, Witkowski Karol, Zawilski Paweł, Zawilski Tomasz, Zmora Tomasz,
Adamkiewicz Sylwia, Cichorska Anna, Dolecka Irena, Gugała Teresa, Idaczyk Dominika,
Klimek Agnieszka, Koper Małgorzata, Korzeniewska Iwona, Kozioł Barbara, Kucharska Ewa,
Kutowska Dorota, Laskowska Emilia, Mikiciuk Anna, Musińska Renata, Piórkowska Monika,
Pypeć Katarzyna, Pyzik Justyna, Smoczyńska Bożena, Sobieska Krystyna, Sokołowska
Milena, Staniewicz Anna, Szkutnik Joanna, Szpeflik Katarzyna, Traczyk Marta, Woźna
Agnieszka, Wroniewicz Katarzyna, Zielińska Joanna

Rok 1999

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Profil podstawowy

Anders Hanna, Andrzejewski Wojciech, Czajkowska Aleksandra, Gutta Anna, Homa Justyna,
Jakimowicz Iwona, Klepacz Aleksandra, Kołakowska Magdalena, Kuriatra Michał, Laubenstein
Małgorzata, Lewkowicz Przemysław, Marciniak Zofia, Miś Magdalena, Rajchel Anna, Rychlik
Agnieszka, Skowroński Michał, Słotwiński Mariusz, Stasiak Magdalena, Strzelczyk Anna,
Suwińska Sylwia, Świrdenko Monika, Talaśka Emilia, Timoszuk Małgorzata, Walotka Marcin,
Wiśniewski Jakub, Woźniak Anna, Zakrzewska Ewa, Zakrzewska Joanna, Zakrzewska
Magdalena

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Anders Marcin, Banaszewski Przemysław, Bieżuński Roman, Celmer Arkadiusz, Czerkas
Zbigniew, Czyż Daniel, Drozdowski Rafał, Dzwonkowski Marcin, Gontarz Rafał, Górtatowski
Przemysław, Grunt Przemysław, Jankowski Krzysztof, Jarmużewski Daniel, Kamiński Janusz,
Kowalewski Marcin, Kudyba Marek, Michalkiewicz Krzysztof, Modrzejewski Maciej, Olszewski
Marcin, Petrykowski Dawid, Piecek Rafał, Piechota Arkadiusz, Sacharczuk Witold, Strzelczyk
Rafał, Zięba Zbigniew, Złotowski Grzegorz, Żuralski Maciej

3- LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE NA PODBUDOWIE ZSZ
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Abramowicz Krystian, Bańkowski Marek, Baranow Krzysztof, Galiniewski Przemysław,
Karwowski Piotr, Korol Andrzej, Krzywicki Rafał, Kujawski Sebastian Mirosław Grzegorz,
Ruciński Maciej, Rutkowski Remigiusz, Rybicki Waldemar, Rzemieniewski Adam, Winiarski
Tomasz, Woźniak Robert, Żuralski Tomasz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Błoński Artur, Bożęcki Łukasz, Chodowiec Tomasz, Dumkiewicz Paweł, Głowacki Dariusz,
Kozakiewicz Paweł, Krzywicki Tomasz, Kurpias Piotr, Jałoszyński Sławomir, Lipiak Karol,
Litwiński Robert, Łukasiak Rafał, Nadwodny Karol, Ochocki Tomasz, Pepel Krzysztof,
Piotrowski Radosław, Podwojewski Andrzej, Słowiński Wojciech, Stanek Łukasz, Strzelczyk
Łukasz, Suliński Dariusz, Szymaniak Krzysztof, Zowczak Andrzej,
Bach Piotr, Bogdanowicz Wojciech, Dannes Adam, Frączkowski Robert, Gotowiec Artur,
Guzior Tomasz, Horba Sławomir, Jaroszewski Arkadiusz, Jóźwik Marek, Komuda Robert,
Konecki Maksym, Kuźmierski Piotr, Osicki Marcin, Reda Adam, Romanowski Arut, Romaszko
Marek, Sturlis Mirosław, Szagała Adam, Urbański Sławomir

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Chmielewski Przemysław, Chrzanowska Barbara, Cyganowski Wojciech, Dobrzyńska
Barbara, Grabiński Dariusz, Grembowski Przemysław, Grzanowska Anna, Kłosowska
Barbara, Koper Ilona, Kościelska Żaneta, Lenczkiewicz Marcin, Michalska Emilia, Milewska
Anna, Podgrodzka Barbara, Przybył Monika, Racieniewski Marcin, Socha Marcin, Szewczyk
Paweł, Świder Krzysztof, Żołnowska Ewa,
Baran Ireneusz, Beksa Adam, Gieroń Adam, Grabka Jacek, Kalinowska Katarzyna,
Kłosowska Marlena, Komar Justyna, Kondel Ewa, Kucharski Adam, Kurzanowska Anita, Latos
Iwona, Latos Wojciech, Lesińska Ewelina, Malec Krzysztof, Meller Ewa, Mosakowski Piotr,
Paluch Małgorzata, Piotrowski Tomasz, Przewoknik Joanna, Pszenna Izabela, Sepetowska
Agnieszka, Siutkowska Anna, Sopiela Joanna, Sztamborska Joanna, Szczuczko Aleksandra,
Szwonder Joanna, Witkowski Mirosław, Zwierko Marek

Rok 2000

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Profil podstawowy

Andrzejewska Małgorzata, Burlińska Izabela, Czajkowska Ewelina, Czapliński Damrel,
Dankowska Anna, Dobis Urszula, Gajewska Agata, Graczyk Beata, Jakubowska Katarzyna,
Jędras Przemysław, Karabiniewicz Anna, Karczewska Justyna, Kasprzak Magdalena,
Kassner Mariusz, Kierepka Robert, Kosek Iwona, Kozaczuk Ewa, Kuklińska Maja, Michalak
Sylwia, Oracka Magdalena, Samson Mariusz, Silski Jarosław, Skurzyńska Małgorzata,
Smaroń Katarzyna, Sowińska Emilia, Stamewicz Sylwia, Tarasow Monika, Warchlewski
Paweł, Wlazło Aleksandra, Zima Agnieszka

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Adamczyk Jarosław, Chodowiec Adam, Jakubiak Łukasz, Jurkiewicz Sławomir, Kamiński
Łukasz, Kazała Sylwester, Lewandowski Rafał, Lewiczenko Paweł, Majewski Marcin,
Mikołajków Jacek, Olejnik Dariusz, Pokojski Marcin, Przesmycki Paweł, Rybicki Rafał, Rybicki
Tomasz, Skamarski Andrzej, Stawiarz Jarosław, Tamski Łukasz, Żak Dominik

3- LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE NA PODBUDOWIE ZSZ
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Dumkiewicz Jarosław, Gurgielewicz Marcin, Jasiński Radosław, Jurkiewicz Daniel, Kamycki
Przemysław, Kawski Kamil, Klejna Ireneusz, Kościński Marek, Latos Andrzej, Molenda Piotr,
Osik Jacek, Płonka Mirosław, Raczyński Ireneusz, Rebeszko Marcin, Rucińskl Rafał, Sobotka
Jarosław, Tamski Tomasz, WąsWojciech

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Baran Jacek, Białkowski Bogumił, Brzeziński Wojciech, Cackowski Robert, Jakubiak Andrzej,
Jankowski Piotr, Jaskólski Wojciech, Kamiński Krzysztof, Kuchta Tomasz, Kuś Paweł,
Nowakowski Krzysztof, Rosmanowski Krzysztof, Sadowski Mariusz, Sieciński Paweł,
Stasiewicz Andrzej, Szymaniak Jarosław, Topolewski Rafał, Zając Michal, Żak Przemysław,
Baranowicz Radosław, Bobowski Piotr, Czarnomski Wojciech Cichocki Marcin, Kamiński
Mateusz, Komorek Tomasz, Lechowski Daniel, Lemański Piotr, Maliszewski Stanisław,
Markowicz Marcin, Mokicki Karol, Mróz Arkadiusz, Orzechowski Marcin, Ostrowski Andrzej,
Rudnicki Sebastian, Sobiepanek Adam, Sopel Sebastian, Wesołowski Andrzej, Zielonka
Andrzej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Białecki Krzysztof, Charko Marcin, Dzwonkowska Katarzyna, Galicka Magdalena, Gieroń
Natalia, Graczyk Marcin, Graczyk Wojciech, Jędrzejczyk Wioleta, Jóźwik Piotr, Kluba Rafał,
Krysztoforski Łukasz, Lech Piotr, Łukaszewska Kamila, Pomkowski Wojciech, Politowska
Hanna, Raciemewski Michał, Smoliński Adam, Suchocka Monika, Tatara Anna, Wąsik Aneta,
Zastawna Justyna, Zmora Monika, Żytowiecki Michał,
Bąkowski Paweł, Beksa Grzegorz, Czajkowski Maciej, Iwanow Dariusz, Jaroni Dorota,
Jaśkowiak Tamara, Jurkowski Krzysztof, Kil Mariusz, Koper Marta, Kopińska Wioletta, Kosuda
Wioletta, Kowalski Andrzej, Lewandowska Justyna, Łoś Marek, Maliszewski Krzysztof,
Mieszkowska Magdalena, Nowakowska Monika, Pietrzak Iwona, Poplawska Anna, Stępka
Joanna, Szarama Agata, Ulatowski Tomasz, Zep Agnieszka, Zięba Bogusława

Rok 2001

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Profil podstawowy

Basaj Aleksandra, Bocheńska Angelika, Chmielewska Irena, Dalecka Jlona, Drozdowska
Luiza, Gwizdała Kamila, Jabłoński Adam, Jaworucka Izabela, Krajewska Monika, Kaszlewicz
Przemysław, Klimek Izabela, Komakowska Dorota, Landowski Bartosz, Lenartowicz Aneta,
Lewandowski Przemysław, Lizińska Monika, Masiewicz Katarzyna, Mierzyńska Magdalena,
Nawalaniec Anna, Rybińska Kamila, Szczukocka Anetta, Tamska Anna, Wojciechowska
Anna, Zakrzewski Paweł, Zielińska Ewa, Żochowski Kajetan

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Brzuzy Łukasz, Chmielewski Fabian, Chojnowski Marcin, Cholewiński Tomasz, Erwardt
Tomasz, Goraj Krzysztof, Graman Krzysztof, Górtatowski Rafał, Gutowski Paweł,
Komoszyński Robert, Kwaśniewski Damian, Leszczyszyn Adam, Michałowski Michał, Reszka
Rafał, Sikorski Jacek, Sobolewski Radosław, Szyszkowski Marek, Śliwiński Artur, Świonder
Mariusz, Tatara Adam, Traskowski Grzegorz, Walkiewicz Krzysztof, Wiśniewski Cezary, Żak
Piotr, Żuralski Łukasz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych

Badur Damian, Baranik Paweł, Cieślak Łukasz, Chmielewski Michał, Dankowski Marcin,
Derybowski Tomasz, Dumkiewicz Waldemar, Dziedzic Bartłomiej, Gołębiewski Krzysztof,
Grzelak Grzegorz, Jakubowski Karol, Jurkiewicz Jacek, Komoszyński Karol, Kraska
Przemysław, Miotk Rafał, Mokrzan Przemysław, Nadwodny Łukasz, Opacki Łukasz,
Romanowski Krzysztof, Sobiepanek Jarosław, Stępniak Bartosz, Szmiszke Norbert, Szneider
Łukasz, Teodorski Adam, Włodarski Dariusz, Zelma Przemysław, Zgryza Mariusz,
Banaszewski Tomasz, Beta Rafał, Ćwiek Marcin, Felczak Tomasz, Furmański Rafał,
Garczyński Arkadiusz, Gołębiewski Marcin, Klimek Jacek, Kłosiński Paweł, Kłosowski
Mirosław, Konecki Janusz, Majewski Przemysław, Malecha Kamil, Nogowski Karol,
Potrzeszcz Krzysztof, Racieniewski Emil, Reszka Michał, Rogowski Marek, Rzosiński
Przemysław, Staniewicz Krzysztof, Swirdenko Krzysztof, Zmora Sławomir

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddział wielozawodowy

Braszkowska Agnieszka, Choluj Emilia, Czapliński Jarosław, Gapys Iwona, Grzegorczyk
Aleksandra, Kalinowska Aneta, Karpiński Ryszard, Kotowska Anna, Kochalski Łukasz,
Kulkowski Wojciech, Lemańska Barbara, Oklesińska Dorota, Orzechowska Edyta, Piotrkowski
Paweł, Ponikowska Ewa, Prokopowicz Michał, Przeczewska Agnieszka, Pypeć Agnieszka,
Radomska Aleksandra, Rochoń Magda, Sikorski Paweł, Smyl Magdalena, Sobczak Zbigniew,
Szatkowska Anna, Szczukocki Marek, WilkWiktor, Zielonka Anna, Zmora Justyna,
Bajtus Karol, Bendelewska Justyna, Cichaczewska Jadwiga, Derybowski Kamil, Domagalska
Joanna, Furmański Przemysław, Gajewska Iwona, Grzechowiak Karolina, Iwanicki Rafał,
Jankowska Sylwia, Kaniecka Elżbieta, Karpowicz Małgorzata, Kołodziejczyk Monika,
Kościelska Marzena, Kowalska Mariola, Kucharczyk Sebastian, Litwińska Dorota, Nikiel
Łukasz, Nowakowski Grzegorz, Piechocki Adam, Roznowska Dorota, Sadowska Katarzyna,
Suska Justyna, Suszyńska Anna, Sztandera Magdalena, Tatara Katarzyna, Warchlewska
Ewa, Warchlewska Monika

Rok 2002

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Banach Kalina, Bomba Tomasz, Cieplińska Elżbieta, Deluga Anna, Domagała Patrycja, Figura
Emilia, Frej Dorota, Gwizdała Aneta, Kosińska Olga, Kropidłowski Piotr, Kruszczyński Piotr,
Kudełka Agnieszka, Leszczyszyn Agata, Mazurkiewicz Ewa, Panasiuk Marta, Płucyś Andrzej,
Samson Zbigniew, Skurzyński Piotr, Sokołowska Agnieszka, Szałaj Edyta, Tatara Dorota,
Urbanowicz Weronika, Widawska Aleksandra, Wilkowski Jakub, Wiśniewsla Aleksandra,
Zadura Marcin, Zwierzchowski Cezary

5-LETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Błaszczyk Jarosław, Czapczyk Łukasz, Dumkiewicz Przemysław, Dybich Karol, Górnik
Arkadiusz, Kaminiecki Paweł, Kawka Tomasz, Krupiński Łukasz, Krzysztofik Andrzej,
Kudzinowski Szymon, Lech Szymon, Lesiński Daniel, Pasternak Marcin, Sękowski Rafał,
Świąder Bartłomiej, Wasiewski Przemysław, Wytrążek Łukasz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Dobrowolski Jarosław, Dymowski Sylwester, Klepacz Tomasz, Kłosowski Tomasz, Laskowski
Arkadiusz, Postek Łukasz, Rużkiewicz Karol, Sadowski Wojciech, Siutkowski Piotr,
Skoczyński Tomasz, Sobczuk Sebastian, Szarama Michał, Szedler Dawid, Szkutnik Mariusz,
Tomaszewski Mariusz, Zieliński Jakub,
Adamek Rafał, Dudziuk Dariusz, Jakubowski Dariusz, Jaworski Grzegorz, Kaminiecki Michał,
Kosuda Dominik, Kuc Piotr, Kulin Michał, Maciąg Paweł, Michałowski Rafał, Moroz Andrzej,
Pyza Arkadiusz, Sadowski Jacek, Sokołowski Sławomir, Wiśniewski Artur, Zajda Przemysław,
Zimolzak Łukasz

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA
oddziały wielozawodowe

Boguszewicz Katarzyna, Czubiński Paweł, Dykowska Agnieszka, Gałgańska Katarzyna,
Górzewska Karolina, Jankowska Katarzyna, Jarosińska Anna, Karpowicz Katarzyna, Kawka
Katarzyna, Kochalska Małgorzata, Kosińska Katarzyna, Kossak Elżbieta, Krajewska Aneta,
Lipińska Justyna, Lech Karolina, Mroziak Monika, Murawska Ewa, Niemierowicz Michał,
Pokońska Małgorzata, Suchenek Marcin, Suchocka Sabina, Staniewicz Piotr, Szczepaniak
Krzysztof, Waćkowski Paweł, Żelechowicz Marta,
Bar Alicja, Ciepierski Wojciech,Deorocki Andrzej, Domańska Maja, Drzewoszewski Mariusz,
Gil Karolina Głodowska Barbara, Głodowski Paweł, Jarek Beata, Kajko Edyta, Kondel
Jolanta, Kosek Bartosz, Kapusta Katarzyna, Laskowski Robert, Maszota Agnieszka,
Mikołajczuk Ewelina, Organiak Marcin, Palicka Kamila, Przybyszewski Marcin, Rucińska
Barbara, Rymsza Magdalena, Serafinowicz Agnieszka, Sobieraj Marta, Staszczak Agnieszka,
Szedler Monika, Szewczyk Elżbieta, Wiktorowski Zbigniew, Wilińska Aneta, Zawilski
Sebastian

Rok 2003

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Andrzejewska Edyta, Banach Magda, Bluj Justyna, Błażejewicz Marlena, Brzuzy Michał,
Chodowiec Katarzyna, Chrobot Piotr, Czaja Krystian, Dalecka Dorota, Dołęgowski Łukasz,
Domaszewicz Sylwia, Domozych Damian, Fabijańska Dorota, Gieroń Karolina, Goik Monika,
Grodnicka Ewa, Grzegorczyk Marta, Kamińska Ewa, Kask Renata, Kierepka Anna, Kotańska
Monika, Kotowska Marzena, Kowalska Beata, Lenczkiewicz Marzena, Łazarczyk Beata,
Niziałek Ewa, Piłat Patryk, Rutecka Marta, Sawicz Marta, Sowinska Monika, Surwiło
Agnieszka, Szpocińska Dorota, Sztucka Katarzyna,Świgońska Estera, Wojda Piotr, Wójcik
Barbara

5-letnie TECHNIKUM ZAWODOWE
naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Anders Robert, Bendelewski Marcin, Czubiński Stanisław, Fedorczyk Paweł, Gawiński
Krzysztof, Gornowicz Grzegorz, Jędrzejewski Paweł, Kask Radosław, Kłosiński Marek,
Koszewnikow Rafał, Krępic Daniel, Kryszkiewicz Mariusz, Kwiatkowski Dariusz, Labuszewski
Rafał, Landowski Marcin, Lemański Marek, Liszewski Paweł, Niemkiewicz Adam, Pniewski
Sławomir, Prucheński Piotr, Pukin Krzysztof, Terela Artur

3-letnia ZAWODOWA SZKOŁA ZASADNICZA
mechanik pojazdów samochodowych

Antoszewski Artur, Antoszewski Marcin, Barcikowski Rafał, Dąbrowski Kamil, Dumkiewicz
Radosław, Jakubowski Andrzej, Kęska Marcin, Kłos Rafał, Król Karol, Lewandowski Robert,
Łoziński Paweł, Mokrzan Damian, Pątkowski Paweł, Różycki Piotr, Sadowski Marek, Sprzążka
Radosław, Sturlis Andrzej, Tchórz Tomasz, Tomczuk Piotr, Wacławski Radosław, Wąsik
Karol, Wysocki Maciej

3-letnia ZAWODOWA SZKOŁA ZASADNICZA
mechanik pojazdów samochodowych

Białęcki Łukasz, Fedus Rafał, Grzebienik Kamil, Junatowski Paweł, Kawicki Adam, Kawicki
Łukasz, Kosuda Przemysław, Kryszkiewicz Adrian, Lenartowicz Zbigniew, Maksymiec Marcin,
Malec Adam, Olesiejuk Damian, Orkiszewski Artur, Pawłowski Łukasz, Piejdak Tomasz,
Ponikowski Paweł, Prusakowski Tomasz, Skoczyński Krzysztof, Sokołowski Adam, Szpeflik
Piotr, Wiatrowski Rafał, Wiśniewski Szymon, Zielonka Tomasz, Zwierzchowski Grzegorz,
Bańkowska Aleksandra, Bolewska Marzena, Brulewicz Karolina, Budzelewska Agnieszka,
Cichaczewska Aneta, Gałgańska Ewelina, Gardzińska Monika, Jancz Andżelika, Kalisz Anna,
Lichaczewska Kamila, Maślana Ilona, Mendalka Sylwia, Murawska Anna, Murawska Joanna,
Orłowska Joanna, Pawłowska Dorota, Suwińska Marta, Szczepaniak Weronika, Szczukocka
Anna, Szostek Agnieszka, Talar Monika, Tatara Karolina, Zawilska Anna, Więczkiewicz
Małgorzata, Janik Iwona, Papis Dorota

Rok 2004

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Andrzejewska Magdalena, Banacka Karolina, Beksa Anna, Boguszewicz Krystyna,
Cieślikiewicz Ewa, Ćwiek Karolina, Dołęgowski Cezary, Grembowska Monika, Gwizdała
Łukasz, Jałoszyńska Jadwiga, Kamiński Bartosz, Karpowicz Piotr, Korczyc Aneta, Majewska
Marta, Ostrowska Dorota, Piotrowska Aneta, Rutecki Michał, Słowiński Szymon, Urbanowicz
Patrycja,Woronko Katarzyna, Wyruch Paulina,Wysocki Piotr,
Anders Karolina, Anders Katarzyna, Banaszewski Mariusz, Banaszewski Robert, Drozdowski
Damian, Fedus Sylwia, Gornowicz Dorota, Groszewska Agata, Grzybicki Andrzej, Iwanow
Marta, Jarmosz Agnieszka, Kulik Agata, Lepczyńska Małgorzata, Lesik Bartłomiej, Majewski
Łukasz, Malinowska Malwina, Michalak Monika, Michałowska Monika, Misiak Katarzyna,
Mrozińska Edyta, Przechadzki Dariusz, Stachura Karolina, Tarasow Krzysztof, Urbańska
Malwina,Wesołowska Joanna, Zasowska Justyna, Złotowska Agata

5-letnie TECHNIKUM ZAWODOWE
obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Basaj Przemysław, Chmielewski Sławomir, Drozdowski Andrzej, Grodzicki Grzegorz, Grzelak
Tomasz, Jakimowicz Piotr, Kapuściński Łukasz, Kotala Paweł, Michalak Paweł, Mikulicz
Kamil, Nadarzyński Mirosław, Pacocha Marcin, Pietrzykowski Marcin, Przybył Przemysław,
Raczkowski Grzegorz, Sokołowski Bartłomiej, Warchold Adam,Wolak Piotr

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
oddział wielozawodowy – sprzedawca

Cierlińska Justyna, Grochowska Aneta, Jurkowska Anna, Król Katarzyna, Murawska Marzena,
Zieliński Michał

Rok 2005

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Blinkiewicz Agnieszka, Błażejewicz Żaneta, Buszko Dariusz, Chiliczkowski Sebastian, Ćwiek
Aleksandra, Dalecki Remigiusz, Dobaczewski Kamil, Klimkowska Małgorzata, Korol
Patrycja, Kossak Sylwia, Kuncicki Marcin, Maśnicki Paweł, Mikuła Daniel, Rumiński
Radosław, Słowińska Agata, Służewska Beata, Sokołowski Rafał, Sopel Joanna, Staniewicz
Małgorzata, Traskowska Ewelina, Urbanowicz Karolina, Wiśniewski Arkadiusz, Pszenna
Monika,
Bobowska Agnieszka, Bobowski Dawid, Czaplińska Magda, Czurak Anna, Daroszewska
Ewelina, Demko Joanna, Drozdowska Emilia, Fedoruk Anna, Gadecka Edyta, Karol Bartosz,
Kęska Aleksandra, Kołodyńska Katarzyna, Kośka Tomasz, Kotańska Beata, Kuś Agnieszka,
Malicki Marcin, Próchnicki Grzegorz, Rogoziński Patryk, Szewczak Aneta, Sztandera Anna,
Tomaszewska Katarzyna, Widzgowska Iwona, Wysocka Magdalena, Zamiara Radosław,
Zielonka Piotr

LICEUM PROFILOWANE
Profil ekonomiczno – administracyjny

Baranów Marlena, Cieleżewicz Paulina, Dąbrowska Agnieszka, Filipkowska Monika, Kulpa
Małgorzata, Łuczkiewicz Emilia, Nawalaniec Barbara, Orłowska Gabriela, Pietruszyńska
Weronika, Piórkowska Anna, Sepioło Joanna, Stępień Patrycja, Szarama Aleksandra,
Śmigelska Malwina
Profil zarządzanie informacją
Fabijański Adam, Lewiczenko Piotr, Milewski Łukasz, Nowak Kamil, Radomski Adam,
Romanowska Wioletta, Słupek Dorota, Szalkowski Szymon, Terela Łukasz, Woronko
Ewelina

5-letnie TECHNIKUM ZAWODOWE
obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Adamkiewicz Janusz, Barański Tomasz, Braszkowski Kamil, Cichorski Krzysztof, Czarnowski
Mariusz, Jakacki Artur, Grzanowski Jarosław, Kaminiecki Tomasz, Kisiel Marcin, Koszołko
Rafał, Kwolik Krzysztof, Laskowski Wojciech, Margilewski Łukasz, Nawalaniec Mariusz,
Skinder Grzegorz, Strzelec Mariusz, Szczygieł Kamil, Sztachelski Bartosz, Weisgerber
Krzysztof, Wiśniewski Mariusz, Zaborowski Damian, Zwierzchowski Daniel

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Bachor Jarosław, Chabowski Marcin, Czarnecki Marcin, Łoziński Adam, Nadolski Łukasz,
Oklesiński Krzysztof, Pryjomski Adam, Sędzikowski Piotr, Szkutnik Sławomir, Sztamborski
Grzegorz, Węgrecki Paweł

oddział wielozawodowy

Duszyński Jarosław, Grzebienik Emil, Grzelak Anna, Laskowski Marcin, Łogożny Damian,
Marzec Agnieszka, Romanowski Robert, Szota Dominika, Tchórz Edyta,
Burna Monika, Deorocka Emilia, Dymidowska Dorota, Filipkowska Anna, Gierczak Joanna,
Helbrecht Katarzyna, Jakubowska Natalia, Miczewska Monika, Pacocha Justyna, Rzemińska
Agnieszka, Siecińska Ilona, Słowicka Kamila, Szpocińska Monika, Piórkowski Piotr, Pietrzak
Sylwia

Rok 2006

LICEUM OGOLNOSZTAŁCĄCE

Adamkiewicz Aleksandra, Anders Tomasz, Bogusiewicz Kamil, Czaplińska Anna, Czubak
Rafał, Dulski Paweł, Figura Krzysztof, Gawęda Jarosław, Grabara Rafał, Grabińska Anna,
Graczyk Barbara, Iwańska Agata, Karpowicz Maciej, Kreja Justyna, Lange Barbara,
Lenartowicz Ewa, Łazarczyk Marta, Majewska Dorota, Malicka Ewelina, Nadolska Marta,
Narolska Danuta, Olszewski Tomasz, Papis Ewelina, Pawelec Agnieszka, Piepiórka Agata,
Surwiło Krzysztof, Szczygieł Anna, Śnieda Katarzyna, Wiśniewski Karol, Wysocka Agata

LICEUM PROFILOWANE
Profil ekonomiczno-administracyjny

Cieciera Katarzyna, Deorocki Wojciech, Druzd Monika, Grodnicka Aneta,, Karaś Karol,
Kawicka Martyna, Kowalczuk Sebastian, Mierzwicka Lidia, Puchowska Magdalena, Reszka
Olga, Rzemińska Magdalena, Szner Wioletta, Timoszuk Mariusz, Zasowska Marta,
Żarczyńska Marta

Profil zarządzanie informacją :

Dołęgowski Przemysław, Gryń Marta, Karolewski Ariel, Maciąg Monika, Pośpiech Maciej,
Sarbinowska Agata, Sobieraj Paulina, Zasadowska Anna

TECHNIKUM
technik mechanik
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Bajła Dariusz, Baranow Łukasz, Bruzda Jarosław, Dankowski Adrian, Grembowski Bartosz,
Gusztyn Paweł, Karpowicz Paweł, Łazarczyk Piotr, Mazurkiewicz Bartosz, Okuński
Bartłomiej, Popielarski Mariusz, Rakowiecki Damian, Rychcik Damian, Sikorski Mariusz,
Sikorski Rafał, Szostek Rafał, Szpeflik Karol, Szpeflik Mirosław

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Badziński Karol, Cendrowski Jacek, Karpisz Szymon, Kłosiński Rafał, Kujawski Marek,
Łabiszewski Radosław, Milewski Rafał, Okraszewski Mariusz, Szedler Filip, Tukalski Michał,
Wójcik Mariusz, Wróbel Dawid, Zelwak Radosław

oddziały wielozawodowe

Grzybicki Piotr, Kłosowski Sebastian, Lobau Ilona, Murawski Rafał, Dąbrowska Ewelina,
Dymowska Anna, Gierczak Iwona, Klejnowska Judyta, Meller Marta, Piórkowska Iwona,
Lipińska Karolina, MurawskaWioleta

Rok 2007

LICEUM OGOLNOSZTAŁCĄCE

Bożek Karol, Galiniewski Jarosław, Kacperska Dagmara, Karpowicz Szymon, Kłosińska Ewa,
Kosiedowska Dagmara, Kowalczyk Szymon, Kozibski Artur, Kwiatkowska Marzena, Leśniewska Beata,
Liberacki Jacek, Łazarczyk Anna, Narolski Paweł, Orlańczyk Beata, Orłowski Marcin, Piepiórka Gabriela,
Reks Magdalena, Stachowiak Karolina, Stonio Paweł, Węgrecka Agata, Wróbel Michał, Zwierzchowska Paulina,
Baran Jakub, Chrząszcz Paweł, Cylc Paweł, Dołęgowska Magdalena, Domozych Dorota, Furman Piotr, Jarmosz Aneta,
Jarosińska Aneta, Jaworska Marlena, Kanigowska Patrycja, Kołodyńska Joanna, Kotowska Małgorzata, Kozioł Sylwia,
Kulpa Łukasz, Leszczyszyn Katarzyna, Lewandowski Michał, Łysik Anna, Milewska Jolanta, Pobereżny Mariusz,
Podlasek Anna, Pyka Łukasz, Rumiński Rafał, Siciński Jarosław, Skrzypek Krzysztof, Staniszewska Karolina,
Ściągaj Monika, Ważna Katarzyna, Wieliczko Artur, Zając Jarosław

LICEUM PROFILOWANE
profil: ekonomiczno-administracyjny

Fiałkowska Wioleta, Filipkowska Marzena, Górnikiewicz Marta, Grodnicka Żaneta, Piaskowska Justyna, Przybysz Bartosz,
Słowińska Monika, Szymecka Sandra, Szymska Justyna, Zdzichowska Sylwia

profil: zarządzanie informacją

Burna Wioleta, Cyganowska Julia, Cierliński Przemysław, Felczak Joanna, Kaniecka Kamila, Karolewski Adrian,
Klejnowski Karol, Konopacka Paulina, Michałowski Piotr, Pobereźny Karol, Timoszuk Michał, Wojtysiak Natalia

TECHNIKUM
technik mechanik
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Angielski Daniel, Beksa Piotr, Bonisławski Marcin, Brzozowski Marcin, Grzybicki Mariusz, Guzowski Krzysztof,
Kondel Marcin, Koper Krzysztof, Kuśmierski Jan, Orłowski Sebastian, Ostrowski Marek, Ponelajd Marcin, Rogoziński Łukasz,
Rutka Rafał, Siciński Krzysztof, Stańczyk Tomasz, Ścibiński Łukasz, Święty Łukasz, Zaremba Artur

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Kaminiarz Radosław, Kapusta Piotr, Kotyński Kamil, Kotyński Łukasz, Lewiczenko Grzegorz, Małowiejski Krzysztof,
Murawski Paweł, Wilk Krzysztof

oddział wielozawodowy

Ciszewski Wojciech, Dąbrowski Artur, Grzybicki Tomasz, Jagielski Arkadiusz, Jastrzębski Damian, Kaczorowska Justyna,
Kaniecki Jacek, Mazurek Daniel, Paszkowska Ewa, Prusek Sebastian, Siciński Andrzej, Wierzbicki Jarosław, Waćkowski Marcin,
Barcikowska Katarzyna, Cierlińska Izabela, Cieślikiewicz Paulina, Drzewoszewska Magda, Juryjczuk Agata, Kaniuka Natalia,
Mierzwicka Barbara, Pietruszczak Karolina, Potoplak Agnieszka, Redzińska Sylwia, Sadowska Patrycja, Wąs Kamila, Grzybicka Agnieszka

ROK 2008

LICEUM OGOLNOSZTAŁCĄCE

Błachuta Martyna Michalina, Cenacewicz Emilia, Dzienisiewicz Romualda Agata, Gawęda Paulina, Grabińska Katarzyna, Kaczor Alicja,
Kaszubowski Krzysztof Andrzej, Kempka Edyta Joanna, Kłosińska Anna, Kosiedowski Dawid Jan, Koszewnikow Beata Katarzyna, Kowalczyk Natalia,
Lenartowicz Barbara, Lewandowska Monika, Łysik Paulina, Mostek Ewelina, Olszewska Justyna Anna, Piepiórka Aneta, Sobieraj Anna, Stępień Karolina,
Sumbar Monika, Szmiszke Katarzyna, Urbanowicz Leszek, Warumzer Rafał Mirosław, Woch Monika Małgorzata, Wróbel Agata, Wysoka Ewa

LICEUM PROFILOWANE

profil: zarządzanie informacją

Bobowska Joanna Elżbieta, Dumkiewicz Małgorzata joanna, Galiniewski Piotr Paweł, Gwizdała Katarzyna Linda, Janczarek Sławomir,
Katewicz Magdalena, Kłodowiski Paweł Kamil, Korol Michał, Kosobucka Karolina, Kozibski Patryk, Kuś Paulina, Lipiński Tomasz,
Lipińska Anna, Miłocka Monika, Mosakowski Maciej Krzysztof, Nicgórska Anna, Paluch Monika, Rakowiecka Kamila, Samson Joanna,
Sobieraj Adrian Krzysztof, Żółtowska Ewelina Dorota

TECHNIKUM
technik mechanik
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Baran Paweł, Berliński Dominik, Fotek Kamil, Janaszewski Marcin, Jobczyk Maciej, Jurek Marcin, Klimek Krzysztof, Kostrzewa Mateusz Tomasz,
Kuś Michał, Lubas Artur Jerzy, Ługowski Rafał, Marciniak Damian Marcin, Przybysz Mateusz, Radomski Andrzej, Tatara Łukasz, Urbanowicz Rafał,
Zakrzewski Rafał Robert

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Bednarski Kamil, Budzelewski Kamil, Granica Karol, Harytczak Tomasz Damian, Kapusta Krzysztof, Maciąg Marcin Józef, Malak Michał Jan,
Matuszczak Krzysztof, Ociecki Jacek, Rychcik Tomasz, Sędziowski Cezary, szatkowski Ariel Paweł, Wesołowski Bartłomiej

oddział wielozawodowy

Czeszejko Marcin, Romanowski Grzegorz, Węgrecka Izabela, Welsand Mariusz, Winnicki Michał, Baranow Aleksandra, Dziuba Joanna, Janiewicz Agnieszka, Karolewska Monika, Papis Agnieszka Jolanta, Skrzypek Katarzyna, Orzołek Kamila Joanna

ROK 2009

LICEUM OGOLNOSZTAŁCĄCE

Aleksiewicz Olga, Anders Magdalena, Czeszejko Katarzyna, Daroszewska Magdalena, Dudalska Violetta, Duch Agnieszka, Dymczyńska Dagmara,
Grodzicka Magdalena, Gwozdowicz Tomasz, Harytczak Marta, Kamiński Paweł, Kapuścińska Karolina, Karolak Ewa, Kołodziejski Artur,
Kozłowski Krzysztof, kruszczyńska Magda, Lenartowicz Marzena, Longinus Klementyna, Łukaszewska Natalia, Malinowski Karol, Michałowska Magdalena,
Mondzińska Angelika, Ocicka Ewelina, Olszańska Sandra, Piórkowski Michał, Sienkiewicz Anna, Szczygieł Dorota, Ściągaj Anna, Zaleśkiewicz Anna,
Zieliński Maciej

TECHNIKUM
technik mechanik
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Aleksiewicz Arkadiusz, Anzel Bartosz, Baranow Mateusz, Chlebowski Artur, Chrostek Marcin, Chrzanowski Marcin, Dubiela Karol, Dziewirski Tomasz,
Gudyń Paweł, Janiewicz Andrzej, Juszyński Tomasz, Kanigowski Paweł, Karczewski Bartosz, Kossak Łukasz, Kowalczuk Kamil, Krysztowski Karol,
Mierzwicki Mateusz, Pasternak Radosław, Pniewski Wojciech, Rudnicki Damian, Stępniak Daniel, Szpindler Marcin, Turek Paweł

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Bańkowski Szymon, Dąbrowski Andrzej, Drzewoszewski Paweł, Kłosiński Krzysztof, Ługowski Maciej, Małkowski Mateusz, Nachorny Łukasz, Romanowski Jarosław,
Rudnicki Mateusz, Szymski Mariusz, Ścibiński Michał, Warchlewski Michał, Witkowski Damian, Graszkiewicz Krzysztof

oddział wielozawodowy

Chomiszczak Agnieszka, Gadecki Jacek, Karasiński Rafał, Potuczko Krzysztof, Romanowski Karol, Wojtysiak Ewelina, Cierlińska Weronika Ewa, Jabłońska Donata,
Kwiatkowska Oliwia, Wojtysiak Klaudia Aneta, Chmielewski Maciej Michał, Grzywiński Piotr, Sztamborska Marlena, Tatara Sylwia, Zakrzewicz Lidia Katarzyna

ROK 2010

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Błachewicz Ewelina, Błażejewska Ilona, Boguszewicz Adam, Dąbrowska Renata Natalia, Dumkiewicz Katarzyna Paulina, Dymkowska Paulina, Fafińska Dominika Joanna, Fydrych Patrycja , Gabrychowicz Natalia, Grodnicka Iwona, Grodzicka Aleksandra, Gwizdała Joanna Ewa, Gwizdała Katarzyna Barbara, Jędras Łukasz Filip, Joniak Klaudia Magdalena, Jurek Oktawia, Kleisa Mariusz, Klepacz Miłosz, Kozioł Agnieszka Anna, Krysiak Marcin, Lewandowska Natalia, Ługowska Dominika, Maciąg Ewa, Mikuła Patryk, Mioduska Marta Magdalena, Pobereźny Kamil, Promiński Przemysław, Sokołowski Łukasz, Szymecki Daniel Tadeusz, Wiśniewski Karol, Zwierzchowski Mateusz

TECHNIKUM
technik mechanik
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Bednarski Bartłomiej, Chrostek Bartosz Wojciech, Czapliński Kamil Emil, Czeszejko Paweł, Fingajski Wiktor Dariusz, Grabka Mateusz, Janik Damian Tadeusz, Kuncicki Sebastian Andrzej, Nicgórski Patryk, Słowiński Łukasz, Stępień Kamil Krzysztof, Traczyk Radosław Grzegorz

technik informatyk
specjalizacja: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Cendrowski Marcin, Duch Łukasz, Duszyński Grzegorz Jarosław, Grodnicki Mariusz, Jarzębski Damian, Klepacki Jacek Sebastian, Kowalczyk Arkadiusz Eugeniusz, Krawiec Marcin, Malinowski Paweł Sebastian, Mikuła Mateusz, Nichczyński Arkadiusz, Niziałek Sylwia Karolina, Promiński Bartosz, Skóra Dawid, Stępniak Beata Maria

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Banaszewski Grzegorz, Duch Przemysław , Galiniewski Tomasz, Gorzka Dawid, Jackiewicz Dawid, Kosecki Wojciech, Kuchnio Radosław, Kwiatkowski Adrian, Malicki Adam, Papis Piotr Adam, Potuczko Daniel, Timoszuk Piotr, Ważny Tomasz Leopold

oddział wielozawodowy

Cierlińska Żaneta Teresa, Fabijański Andrzej, Kołodziejski Kamil, Koper Daniel, Lewandowski Kamil Krzysztof, Socha Paweł, Szatkowski Łukasz, Kleisa Karolina, Malicka Wioleta Andżelika, Paluch Natalia Magdalena, Skibińska Iwona Katarzyna, Fulara Artur, Koralewski Kamil, Mendalka Justyna

ROK 2011

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Berdeńska  Aneta, Bogatek  Joanna, Buszkiewicz  Joanna, Chrzanowska  Aleksandra Teresa, Jabłoński  Tomasz, Jakóbczak  Martyna, Jarosińska  Anna, Karolewski  Damian, Klejnowski  Mateusz, Kotański  Mateusz, Krasiński  Piotr, Kwiatkowska  Justyna, Mańkowska  Agnieszka, Mendalka  Krystian, Mierzyński  Karol Mateusz, Milewska  Aleksandra Anna, Pasternak  Anna Maria, Piepiórka  Rafał, Rawicz  Grzegorz, Stawiarz Magda, Śmietańska  Justyna, Tatara  Izabela, Urbanowicz  Paweł, Wąsik  Marzena, Włodarczyk  Karol, Wróbel  Magdalena Marta

TECHNIKUM
technik mechanik
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Braun  Michał, Erwardt  Jacek Piotr, Grzybicki  Paweł, Kłosiński  Jarosław, Kołakowski  Przemysław, Łazarczyk  Tomasz, Orzechowski  Jacek, Rutecki  Bartosz, Szewczak  Mateusz Cezary, Szczygieł  Tomasz, Wilkowski  Krzysztof

technik informatyk
specjalizacja: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Banaszewska  Agata Weronika, Chrostek  Patryk Andrzej, Cieciera  Ewa, Cierliński  Łukasz Marek, Ignaczewski  Jarosław, Jarzyński  Sylwester, Kolasiński  Łukasz, Michalski  Adam Stanisław, Narolski  Mateusz, Ocicka  Karolina, Pasternak  Rafał Stanisław, Piaskowski  Dawid, Radtke  Katarzyna Marta, Sondowski  Przemysław, Szczukocki  Tomasz, Zwierzchowska  Agata

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Car  Artur Jacek, Ciepierski  Dominik Łukasz, Czeszejko Damian Arkadiusz, Dąbrowski  Łukasz, Druzd  Paweł, Duszyński  Tomasz Krzysztof, Grzywiński  Dawid, Jakielski  Piotr, Jawornicki  Łukasz, Kaczorowski  Paweł, Krawiec  Paweł, Król  Tomasz, Laubenstein  Wojciech, Marciniak  Karol, Paszkowski  Rafał Dominik, Pątkowski  Piotr, Sieciński  Kamil, Sieciński  Mariusz, Sztamborski  Dariusz Krzysztof, Sztemborski  Marek, Woronko  Tomasz Jerzy, Zajko  Mateusz

oddział wielozawodowy

Baranów  Michał, Grochowski  Paweł Aleksander, Kotlarek  Dariusz, Król  Michał, Kudz  Ewa, Malinowski Piotr Zbigniew, Nowakowski  Piotr, Ociecki  Ireneusz, Pasternak  Damian Adam, Płuciennik Łukasz Grzegorz, Połeć  Ewelina Klaudia, Redziński  Paweł, Romanowski  Adrian, Styrna  Karol, Traskowski  Sebastian, Woźny  Paweł, Zając  GrzegorzZarzecki  Daniel, Zima  Marcin, Agejczyk  Mateusz, Brzozowska  Marzena, Dankowski  Mateusz, Galewski  Damian Konrad, Lech  Paulina, Pawelec  Sara Naomi, Sękowska Natalia Ewa, Stasiak  Arkadiusz, Stawicka  Dominika

ROK 2012

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Biruta  Katarzyna, Błażejewska  Justyna Ewelina, Bogusz  Filip, Chuderski  Mateusz  Jerzy, Czeszejko  Paulina, Dymowska  Natalia, Galiniewska  Monika Anna, Głowacka  Klaudia Maria, Gwizdała  Kaja, Karolewska  Natalia Elżbieta, Kowalczyk  Bartosz Tomasz, Lewandowska  Katarzyna, Lewandowska  Malwina, Leśniewska  Tamara, Mondziński  Sebastian, Mrozińska  Paulina, Pokora  Patrycja, Skóra  Mateusz  Sebastian, Skwirowski  Grzegorz, Szałaj  Karolina  Anna, Szczepański  Dawid, Szmudanowski  Dawid, Węgrecka  Katarzyna, Woch  Natalia, Żółtański  Grzegorz

TECHNIKUM
technik mechanik
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Bomba  Damian, Czajkowski Patryk Jan, Dąbrowski  Paweł, Fydrych  Mateusz, Komar  Patryk, Kryszkiewicz  Artur Kamil, Lewandowski  Piotr, Nowak  Marcin, Zając  Tomasz

technik informatyk
specjalizacja: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Anders  Dorota Grażyna ,Drzażdżewska  Paulina, Grabowski  Mateusz, Grodnicki  Sławomir, Idec  Marcin, Kałucki  Jakub Eryk, Kotowska  Agnieszka Magdalena, Kowalczyk  Radosław Stanisław, Kuncicki  Cezary Robert, Kurlapska Żaneta, Szarama  Dariusz Jakub, Zięba  Bartosz Paweł

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Adamek  Emil, Filipkowski Kamil, Grzegorczyk Mateusz, Jarosiński Kamil, Jawornicki Piotr, Kalkowski Karol, Nowak Kamil, Podlasek Marek, Ruciński Marcin, Sepioło Sylwester, Szałaj Jarosław, Wacławski Piotr, Wawer Patryk , Wąsik Rafał ,Zieliński Patryk

oddział wielozawodowy

Brodowski Kamil, Chlebowski Sebastian, Dankowski Patryk, Fiałkowski Daniel, Janiewicz Jarosław, Kacperska Karolina, Kisielewska Aleksandra, Leński Michał, Potapowicz Sławomir, Sieciński Wojciech, Chłopski Ireneusz Marek, Czajkowska Anita Anna, Dymowska Sylwia, Lasota Dagmara, Malicka Żaneta, Papis Izabela, Rynkowski Patryk, Styrna Karolina

ROK 2013

TECHNIKUM
technik mechanik

Czarnecki  Grzegorz, Drypa  Patryk Mirosław, Kot  Jakub, Łukowy  Tomasz, Misiewicz  Adam Wojciech , Pomarański  Damian Jacek, Rzemieniewski  Zbigniew, Szmejter  Piotr, Wysocki  Jakub, Zaremba  Łukasz

technik informatyk

Błachewicz  Dawid, Dalecki  Rafał Paweł, Filipiak  Izabela, Fydrych  Jordan Bartłomiej, Grodnicki  Przemysław, Hamulczuk  Jarosław Dawid, Kordalski  Mariusz, Miłocki  Piotr, Rebeszko  Rafał, Ronkowska  Monika Ewa, Szmelter  Paulina, Tokarski  Bartosz, Wiertel  Weronika, Wojciechowski  Krzysztof

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Cierliński  Dominik Waldemar, Czerwiński  Mariusz, Drzażdżewski  Ignacy, Fiałkowski  Piotr Paweł, Gabrychowicz  Bartosz, Jaremicz  Mateusz, Klimek  Bartosz, Laszkowski  Michał, Lipiński  Zbigniew, Milbradt  Sebastian, Narolski  Piotr, Piwowarek  Sebastian Marian, Polak  Mateusz, Pomarański  Mateusz, Wojdak  Grzegorz

oddział wielozawodowy

Bednarska  Malwina Maria, Boguszewicz  Paweł, Głowacki  Artur, Pielak  Paweł, Podlasek  Mateusz, Przygocka  Dominika, Rosa  Ewelina Zofia, Rymsza  Krzysztof, Rzemiński  Kamil, Sadowski  Sebastian, Śmietański  Damian, Tatara  Paweł, Traskowski  Paweł, Tukalska  Malwina,
Anders  Przemysław Krystian, Koralewska  Aleksandra, Lasikowska  Magdalena, Piaskowski  Mateusz, Rakoczy Karolina, Szatkowska  Andżelika, Szymańska Karolina Maria, Szymecki Mariusz Konrad, Śmietańska Ewelina Elżbieta, Witkowska  Adrianna, Wojtysiak  Anna

ROK 2014

TECHNIKUM
technik pojazdów samochodowych

Bielawski  Krzysztof, Boguszewicz  Kamil, Chmielewski  Paweł, Kaniewski Kamil Adrian, Lipiński  Paweł, Piaskowski Sebastian Ireneusz, Szakiel Krzysztof Robert, Węgrecki Krzysztof Piotr, Zdunek Paweł Tomasz

technik informatyk

Baranowska Edyta Magdalena, Chrostek Paulina Joanna, Jurek  Monika, Kasprzak Artur Grzegorz, Klinkowski Dawid Adrian, Kołodziejska  Magdalena, Koniszewski  Patryk, Michalski  Grzegorz, Murawski  Rafał Józef, Piórkowska  Martyna, Racieniewski  Jarosław, Szarama  Jan Paweł, Tatara  Kinga

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Bajerowski  Damian, Chabowski  Tomasz Adam, Fedoruk  Wojciech, Kazimierski  Damian, Kozioł  Rafał, Kudz  Bartosz, Maliszewski Dominik Remigiusz, Małachowski Patryk Stanisław, Masłowski Kamil Dawid, Pytlarczyk  Arkadiusz, Strehlau  Tomasz,  Szmiszke  Michał, Szpociński Mateusz, Zieliński  Grzegorz

oddział wielozawodowy

Lasikowski  Mateusz, Ornat  Patryk, Szczepański Arkadiusz, Wąsik  Dawid, Wiertel  Dominika

ROK 2015

TECHNIKUM
technik pojazdów samochodowych

Anders  Piotr Tadeusz, Bek  Mateusz, Cendrowski  Grzegorz, Daroszewski  Mateusz, Katewicz  Wojciech, Krajewski  Mateusz, Mierzwicki  Michał, Młodziński Paweł Janusz, Nowicki  Patryk  Mariusz, Piotrowski  Paweł, Słowiński  Michał, Szałaj  Łukasz Franciszek, Włodarczyk  Piotr, Złotowski  Robert Paweł

technik informatyk

Bakaj  Łukasz Robert, Buszko  Przemysław, Dołęgowski  Piotr Tomasz, Kowalczyk  Karolina, Kuriata  Aleksandra Maria, Orlańczyk  Wojciech, Piórkowska  Zuzanna, Promiński  Adrian, Prusek  Sandra, Przywitowski  Bartosz, Rogoziński  Konrad Jan, Sepioło  Piotr, Skazalska  Oktawia Kaja, Szurgot  Patryk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Boguszewicz  Karol, Dworacki  Adrian, Filipkowski  Marcin Grzegorz, Kabaciński  Karol, Kowalczuk  Bartosz, Łukasiak  Patryk Paweł, Maliszewski Krzysztof Rafał, Skrzypek  Karol, Sowiński  Bartosz, Tchórz  Paweł Damian, Wojtek  Adrian

oddział wielozawodowy

Agejczyk  Marta, Brzezińska  Klaudia Sonia, Frankiewicz  Patrycja, Gudyń  Kamila, Nowicka Marta Wioletta, Sowa  Agata, Wiertel  Bartosz, Cieciera  Krzysztofa, Malicka  Monika, Marzec Patryk, Waszewicz  Robert Jakub, Sambor  Dominik, Mateńka  Daria, Arendt Kacper Adam, Gudyń  Arkadiusz, Raszkowski  Tomasz, Żmijewski  Leszek Szczepan

ROK 2016

TECHNIKUM
technik pojazdów samochodowych

Czeszejko  Patryk, Neumann  Kamil, Strumik  Nikodem Mikołaj, Ważny  Arkadiusz, Wilk  Dominik

technik informatyk

Jarmosz  Łukasz Antoni, Klejnowski  Bartosz, Koniszewska  Alicja Patrycja, Mańkowski  Jakub, Papis  Agata, Pilarska  Kaja Małgorzata, Tokarska  Agata, Wedelsted  Sebastatian Wojciech

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Aleksiewicz  Przemysław Jan, Czajkowski  Kacper, Domżalski  Karol Jan, Gajewski  Dawid Krzysztof, Gerlach  Michał Mateusz, Jezierski  Rafał, Koper  Bartosz, Kozakiewicz  Damian, Kuchnio  Przemysław, Prus  Dawid, Węgrecki  Sławomir  Sebastian, Ziółek  Dawid

oddział wielozawodowy

Jarzębska  Justyna Magda, Szydłowska  Malwina Anna, Jurżalinas  Ewa Alina, Kluka  Łukasz Michał, Pawelec  Dominika Zuzanna, Pietrasiak  Joanna Dominika, Czapliński  Patrycjusz, Kanigowski  Adam, Maciąg  Radosław, Maciejewski  Mateusz, Papis  Daniel Patryk, Tatara  Dawid, Woźniak  Sebastian, Lechowska  Monika, Wisła  Daniel, Żmuda  Sebastian Mateusz

ROK 2017

TECHNIKUM
technik pojazdów samochodowych

Buszko  Tomasz, Karolak  Daniel, Pacocha  Wojciech, Sterczak  Bartłomiej, Tchórz  Piotr, Tybuszewski  Adam, Zaremba  Daria

technik informatyk

Czajka  Mateusz, Drypa  Robert, Dziewirski  Dawid Karol, Kaniecka  Karolina Anna, Kierepka  Eugeniusz Piotr, Kordalski  Wojciech Zdzisław, Kościelecka  Paulina, Mierzwicka  Anna, Piotrowska  Agnieszka Anna, Węgrecka Natalia,Wojtysiak  Aleksandra Klaudia

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Bakaj  Mariusz Robert, Ciesiński  Jakub, Głowacki  Michał, Kokowicz  Jacek, Król  Maciej, Niziałek  Dawid, Pytlarczyk  Krzysztof, Sadowski  Arkadiusz, Sobieraj  Rafał, Tomczyk  Aleksander

oddział wielozawodowy

Augustów  Karolina, Boguszewicz  Cezary Adrian, Car  Krystian Mateusz, Jabłoński  Patryk, Kamiński  Paweł, Kościelska  Monika, Kotyńska Kaja Karina, Kowalski  Mateusz Tomasz, Kuśmierska  Ewa, Lewandowska  Patrycja, Narolska  Paulina, Pułka  Łukasz, Rosa  Dawid Leszek, Rucka  Małgorzata, Szczepański, Artur Aleksander, Szkutnik  Bartosz, Wawer  Malwina, Woronko  Dagmara

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Agejczyk  Mateusz, Brzezińska  Klaudia Sonia, Cylc  Aleksandra, Fedus  Ewelina, Gajewska  Małgorzata, Klingenberg  Artur Adam, Kowalczuk  Bartosz Piotr, Król  Anna Maria, Kuśmierska  Anna, Kwiatkowska  Wioleta Katarzyna, Lewandowski  Grzegorz, Łozińska  Marianna, Marcinkiewicz  Tomasz Stanisław, Modrzejewska  Patrycja Anna, Neumann  Dorota, Podlewska  Ewelina, Pytlarczyk  Arkadiusz  , Raszkowski  Tomasz, Skrzypek  Karol, Szczuczko  Nika, Waszewicz  Robert Jakub, Woźny  Paulina  Anna

 

ROK 2018

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
mechanik pojazdów samochodowych

Dulski  Filip, Dworacki  Mateusz, Gajewski  Mariusz, Gasiński  Szymon, Kurzanowski  Przemysław Jakub, Lewandowski  Damian Andrzej, Matuszewska  Klaudia Andżelika, Sambor  Amadeusz, Wacławski  Tomasz, Węgrecki  Paweł, Węgrecki  Piotr

oddział wielozawodowy

Klejnowska  Zuzanna, Koniszewski  Mateusz, Jackiewicz  Ewa Julia, Lechowska  Andżelika, Cieślikiewicz  Katarzyna, Dąbrowska  Dominika, Jurek  Natalia Izabela, Rogozińska  Katarzyna, Woźniak  Klaudia, Kubala  Martyna Andżelika, Makowski  Kamil, Moczadło  Marcelina, Bednarski  Przemysław, Głowacki  Dominik Sebastian, Klejnowski  Filip, Kurpiewski  Artur Piotr, Zarzycki  Krystian, Grzechowiak Dorian Krzysztof, Lewandowski  Przemysław, Lewandowski  Damian

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Brzozowski  Filip Dawid, Dalecki  Jarosław, Kluka  Łukasz Michał, Kotarska  Karolina, Kuchnio  Przemysław, Kwiatkowski  Arkadiusz, Lechowska  Monika, Pawelec  Dominika Zuzanna, Pietrasiak  Joanna Dominika, Seklecka  Katarzyna, Tatara  Dawid