Kadra

Dyrektor:
Tomasz Brodacki

Kierownik szkolenia praktycznego:
Andrzej Bożek

Pedagog:
Weronika Kozłowska

Psycholog:
Joanna Podsiadło

Nauczyciele:

Bożek Andrzej- wychowanie fizyczne
Brodacki Tomasz- historia, wiedza o społeczeństwie, pedagog
Ciosek Agnieszka- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Dołęgowski Łukasz – przedmioty automatyczne zawodowe
Domagalska Agnieszka- język angielski
Dubień Jan- przedmioty mechaniczne zawodowe
Groll Ryszard- przedmioty mechaniczne zawodowe
Jasiewicz Karolina– plastyka
Januszewski Tadeusz- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Jurek Urszula– geografia
Karabiniewicz Jakub- przedmioty mechaniczne zawodowe
Kowalska Edyta– język angielski
Lewandowska-Lech Agnieszka- język polski , wok
Papis Mirosław– przedmioty mechaniczne zawodowe
Próchnicka-Sitarz Aneta- matematyka, fizyka
Reks Berdnad- wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość
Skowroński Michał- informatyka, biblioteka szkolna
Sobieraj Hanna- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Stalmirski Marcin- matematyka, przedmioty informatyczne zawodowe, przedmioty ekonomiczne zawodowe
Stefanowska Joanna– język polski
Śmieszniak Maciej- historia, historia i społeczeństwo
Taraszkiewicz Marek- przedmioty zawodowe, fizyka
ks. Wala Grzegorz- religia

Administracja i obsługa:
Bobowska Karolina
Janicki Sławomir
Jarzębska Danuta
Tarwacka Marta