Kadra

Dyrektor:
Tomasz Brodacki

Kierownik szkolenia praktycznego:
Andrzej Bożek

Pedagog:
Tomasz Brodacki

Nauczyciele:
Bożek Andrzej- wychowanie fizyczne
Brodacki Tomasz- historia, wiedza o społeczeństwie, pedagog
Ciosek Agnieszka- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Dołęgowski Łukasz – przedmioty automatyczne zawodowe
Domagalska Agnieszka- język angielski
Dubień Jan- przedmioty mechaniczne zawodowe
Groll Ryszard- przedmioty mechaniczne zawodowe
Jasiewicz Karolina – plastyka
Januszewski Tadeusz- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Jurek Urszula – geografia
Karabiniewicz Jakub- przedmioty mechaniczne zawodowe
Kowalska Edyta – język angielski
ks. Krawiec Dawid Tomasz- religia
Kruszyńska Iwona – fizyka
Lange Edmund – przedmioty mechaniczne zawodowe
Lewandowska-Lech Agnieszka- język polski , wok
Łukowa Joanna – przedmioty ekonomiczne zawodowe
Papis Mirosław – przedmioty mechaniczne zawodowe
Popielarski Mariusz – przedmioty mechaniczne zawodowe
Próchnicka-Sitarz Aneta- matematyka, fizyka
Pułka Hanna- język niemiecki
Reks Berdnad- wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość
Skowroński Michał- informatyka, biblioteka szkolna
Sobieraj Hanna- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Stalmirski Marcin- matematyka, przedmioty informatyczne zawodowe, przedmioty ekonomiczne zawodowe
Stefanowska Joanna – język polski
Śmieszniak Maciej- historia
Taraszkiewicz Marek- przedmioty zawodowe

Administracja i obsługa:
Bobowska Karolina
Janicki Sławomir
Helbrecht Anna
Lizińska Danuta