Kadra

Dyrektor:
Tomasz Brodacki

Kierownik szkolenia praktycznego:
Andrzej Bożek

Pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog szkolny:
Weronika Kozłowska

Nauczyciele:
Bożek Andrzej- wychowanie fizyczne
Brodacki Tomasz- historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
Ciosek Agnieszka- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Dołęgowski Łukasz – przedmioty automatyczne zawodowe
Domagalska Agnieszka- język angielski
Dubień Jan- przedmioty mechaniczne zawodowe
Gałązka Kamila – fizyka
Groll Ryszard- przedmioty mechaniczne zawodowe
Jasiewicz Karolina – plastyka
Januszewski Tadeusz- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Jurek Urszula – geografia
Juszczak Karol – historia
Karabiniewicz Jakub- przedmioty mechaniczne zawodowe
Karpowicz Katarzyna – biologia
Kowalska Edyta – język angielski
Lewandowska-Lech Agnieszka- język polski
Papis Mirosław – przedmioty mechaniczne zawodowe
Próchnicka-Sitarz Aneta- matematyka, fizyka
Reks Berdnad- wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość
Skowroński Michał- informatyka, biblioteka szkolna
Sobieraj Hanna- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Stalmirski Marcin- matematyka, przedmioty ekonomiczne zawodowe
Śmieszniak Maciej- historia, wiedza o społeczeństwie
Taraszkiewicz Marek- przedmioty zawodowe automatyczne
Targowska Beata – przedmioty zawodowe ekonomiczne
ks. Wala Grzegorz religia

Administracja i obsługa:
Bobowska Karolina
Janicki Sławomir
Jarzębska Danuta
Tarawacka Marta