Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Cezary Chiliński 1 T
Z-ca Przewodniczącego: Katarzyna Potrzeszcz 3 T
Prezydium: Weronika Kurzanowska 2 T

opiekun SU: p. Aneta Próchnicka-Sitarz