Terminarz wywiadówek i konsultacji

10.09.2020 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, wybory do Rad Rodziców, Rady Szkoły, godz. 16.00
22.10.2020 Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
12.11.2020 Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00. Zebranie z rodzicami klasy 4 T, informacje o zagrożeniach ocenami ndst.
22.12.2020 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, informacje o zagrożeniach ocenami ndst w pozostałych klasach, godz. 16.00
27.01.2021 Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
26.03.2021 Zebranie z rodzicami klasy 4 T- informacje o zagrożeniach ocenami ndst w klasie IV Technikum, godz 16.00-17.00
22.04.2021
Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
20.05.2021 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, informacje o zagrożeniach ocenami ndst w pozostałych klasach, godz. 16.00