Terminarz wywiadówek i konsultacji

13.09.2022 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, wybory do Rad Rodziców, Rady Szkoły, godz. 16.00
15.11.2022 Zebranie z rodzicami w klasie IV T- maturalnej (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za pierwszy semestr)
22.12.2022 Zebranie z rodzicami pozostałych klas (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za pierwszy semestr)
21.03.2023 Zebranie z rodzicami wszystkich klas (informacje o zagrożeniach ocenami ndst w klasie IV) , godz 16.00
25.05.2023 Zebranie z rodzicami pozostałych klas, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi , godz. 16.00