Terminarz wywiadówek i konsultacji

12.09.2023 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, wybory do Rad Rodziców, Rady Szkoły, godz. 16.00
19.12.2023 Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za pierwszy semestr), godz. 16.00
26.03.2024 Zebranie z rodzicami wszystkich klas (informacje o zagrożeniach ocenami ndst w klasie V) , godz 16.00
21.05.2024 Zebranie z rodzicami pozostałych klas, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi , godz. 16.00