Wpłaty na Radę Rodziców

Wszelkie wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkół w Prabutach prosimy dokonywać na rachunek nr:

75 8300 0009 0080 5620 3000 0010
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Prabutach
ul. Szkolna 4
82-550 Prabuty