Harmonogram roku 2020/2021

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
 • Praktyka zawodowa w klasie 3 T: 07 września- 02 października 2020 r.
 • Złożenie deklaracji maturalnych: 30 września 2020 r.
 • Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 14 października 2020 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 16-16 października 2020 r.
 • Wszystkich Świętych- dzień wolny od pracy: 1 listopada 2020 r.
 • Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy:  11 listopada 2020 r.
 • Wystawienie ocen semestralnych klasa IV T:  1 grudnia 2020 r.
 • Zakończenie I sem w klasie IV Technikum: 18 grudnia 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 -31 grudnia 2019 r.
 • Święto Trzech Króli- dzień wolny od pracy: 06 stycznia 2021 r.
 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Technikum): 12 stycznia 2021 r.
 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Technikum): 14 i 20 stycznia 2021 r.
 • Termin wystawienia ocen za I semestr (pozostałe klasy): 21 stycznia 2021 r.
 • Koniec I semestru:  29 stycznia 2021 r.
 • Ferie zimowe: 01-14 lutego 2021 r.
 • Praktyka zawodowa klasy 3 T: marzec 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 01- 06 kwietnia 2021 r.
 • Termin wystawienia ocen rocznych w klasie IV Technikum: 16 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie roku szkolnego w klasie IV Technikum: 30 kwietnia 2021 r.
 • Drzwi Otwarte Szkoły –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych: kwiecień 2021 r.
 • 1 maja – dzień wolny od pracy: 01 maja 2020 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy: 03 maja 2021 r.
 • Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego: 04 maja 2021 r.
 • Pisemny egzamin maturalny z matematyki: 05 maja 2021 r.
 • Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego- dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 06 maja 2021 r.
 • Boże Ciało- dzień wolny od pracy: 03 czerwca 2021 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 04 czerwca 2021 r.
 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2019: czerwiec 2021 r.
 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2019- dzień wolny od zajęć dydaktycznych: czerwiec 2021 r.
 • Termin wystawienia ocen rocznych (pozostałe klasy): 11 czerwca 2021 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca- 31 sierpnia 2021 r.
 • Rekrutacja do klas pierwszych: lipiec 2021 r.
 • Praktyka zawodowa zagraniczna klasa III Technikum: sierpień 2021 r.
 • Poprawkowe egzaminy maturalne: sierpień 2021 r.
 • Egzaminy poprawkowe: sierpień 2021 r.