Harmonogram roku 2023/2024

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 4 września 2023 r.
 • Praktyki zawodowe klasa 4 T: 04-29 września 2023 r.
 • Złożenie deklaracji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 15 września 2023 r.
 • Złożenie deklaracji maturalnych: 29 września 2023 r.
 • Praktyka zawodowa klasy 3 T: 3 października- 24 listopada 2023 r.
 • Wszystkich Świętych- dzień wolny od pracy: 1 listopada 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023-01 stycznia 2024 r.
 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 09-20 stycznia 2024 r.
 • Ferie zimowe: 29 stycznia-11 lutego 2024 r.
 • Wystawienie ocen semestralnych:  18 stycznia 2023 r.
 • Zakończenie I semestru: 26 stycznia 2024 r.
 • Propozycje ocen w klasie V T: 26 marca 2024 r
 • Drzwi Otwarte Szkoły –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 27 marca 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca- 02 kwietnia 2024 r.
 • Termin wystawienia ocen za II semestr klasa V T: 18 kwietnia 2024 r.
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych: 29-30 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie roku szkolnego w klasie V T: 26 kwietnia 2024 r.
 • 1 maja – dzień wolny od pracy: 1 maja 2024 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 2 maja 2024 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja– dzień wolny od pracy: 3 maja 2024 r.
 • Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego: 07 maja 2024 r.
 • Pisemny egzamin maturalny z matematyki: 8 maja 2024 r.
 • Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego- dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 9 maja 2024 r.
 • Termin wystawienia propozycji ocen rocznych (pozostałe klasy): 21 maja 2024 r.
 • Boże Ciało- dzień wolny od pracy:  30 maja 2024 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 31 maja 2024 r.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cześć pisemna i praktyczna: 3-19 czerwca 2024 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 09 czerwca 2024 r.
 • Termin wystawienia ocen rocznych: 11 czerwca 2024 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie: 25 czerwca- 31 sierpnia 2024 r.
 • Rekrutacja do klas pierwszych: lipiec 2024 r.
 • Poprawkowe egzaminy maturalne: sierpień 2024 r.
 • Egzaminy poprawkowe: sierpień 2024 r.