Wychowawcy klas

TECHNIKUM

klasa 1 T h (po gimnazjum)- p. Agnieszka Ciosek

klasa 1 T h/a (po sp)- p. Michał Skowroński

klasa 2 T tps/h/i- p. Agnieszka Lewandowska-Lech

klasa 3 T tps/h/i- p. Aneta Próchnicka-Sitarz

klasa 4 T tps/h/i- p. Agnieszka Domagalska

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

klasa 1 B km/w (po gimnazjum)- p. Ryszard Groll

klasa 1 B km/w (po sp)- p. Jan Dubień

klasa 2 B km/w- p. Marcin Stalmirski

klasa 3 B km/w- p. Bernard Reks