Organa szkoły

Rada Szkoły

Przewodniczący: Joanna Stępka- rodzic
Zastępca: Sylwia Tokarska- rodzic
Zastępca: Marcin Stalmirski– nauczyciel
Sekretarz: Bernard Reks- nauczyciel
Członkowie:
· Michał Skowroński– nauczyciel
· Katarzyna Jasińska– rodzic
· Katarzyna Potrzeszcz– uczeń
· Cezary Chiliński- uczeń
· Weronika Kurzanowska- uczeń

 


 

Rada Rodziców

Przewodniczący: Mariusz Markowicz
Sylwia Tokarska
Joanna Stępka
Katarzyna Jasińska
Sylwia Grzechowiak
Aneta Smentoch

 


 

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Cezary Chiliński 1 T
Z-ca Przewodniczącego: Katarzyna Potrzeszcz 3 T
Prezydium: Weronika Kurzanowska 2 T


 

Rada pedagogiczna więcej