Dokumenty szkolne

 

Statut Zespołu Szkół w Prabutach
Statut Technikum w Prabutach
Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Prabutach
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
Program wychowawczo-profilaktyczny.
Punktowy system oceniania zachowania
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy
Szkolna lista podręczników 2018/2019
Regulamin Rady szkoły