Zbiórka dla Banku Żywności

bank_zywnosci_akcja

Banki Żywności to organizacje pozarządowe, które na całym świecie zajmują się pozyskiwaniem nadwyżek żywności i przekazywaniem ich organizacjom walczącym z niedożywieniem. Misją Banków Żywności jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Banki Żywności biorą udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów socjalnych i ekonomicznych, przez co stają się istotnym ogniwem w ekonomii społecznej kraju. Są wyspecjalizowanymi organizacjami społecznymi, co pozwala im na bardziej efektywne niesienie pomocy.

Szkoła cyklicznie bierze udział w akcjach zbiórki żywności. Uczniowie w ramach wolontariatu zachęcają mieszkańców robiących przedświąteczne zakupy w lokalnych sklepach i supermarketach do podzielenia się produktami żywnościowymi z najbardziej potrzebującymi. Szkoła bierze udział w Akcji pod patronatem Banku Żywności w Tczewie.

Akcja 04-06 kwietnia 2014 r. czytaj–>>
Akcja 03-04 października 2014 r. czytaj–>>
Akcja 28-29 listopada 2014 r. czytaj–>>
Akcja 20-21 marca 2015 r. czytaj–>>
Akcja 25-26 września 2015 r. czytaj–>>
Akcja 04-05 grudnia 2015 r. czytaj–>>
Akcja 11-12 marca 2016 r. czytaj–>>
Akcja 23-24 września 2016 r. czytaj–>>
Akcja 25-26 listopada 2016 r. czytaj–>>
Akcja 31 marca-1 kwietnia 2017 r. czytaj–>>
Akcja 29-30 września 2017 r. czytaj–>>
Akcja 01-02 grudnia 2017 r. czytaj–>>
Akcja 30.11.-01.12. 2018 r. czytaj–>>
Akcja 30.11.-01.12. 2019 r. czytaj–>>
Akcja 25-26.11 2022 r. czytaj–>>

Koordynator: Tomasz Brodacki