Świąteczna Zbiórka Żywności.

W dniach 25-26 listopada nasi uczniowie jak zwykle zaangażowali się w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Bank Żywności. Misją Banków Żywności jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Banki biorą udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów socjalnych i ekonomicznych, przez co stają się istotnym ogniwem w ekonomii społecznej kraju.

Jak co roku pomoc żywnościowa została przekazana dla potrzebujących pomocy uczniów z terenu Miasta i Gminy Prabuty.

Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w zbiórkę.