Zbieraj baterie!

zbieraj_baterie_akcja ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół o tematyce związanej ze zbiórką i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów. Program ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw i nawyków, poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie najmłodszym, zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do programu ZBIERAJ BATERIE! Szkoła otrzymała materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Nauczyciele otrzymają konspekty lekcji, które mogą wykorzystać podczas codziennej pracy dydaktycznej. Przez cały rok szkolny, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, będą zbierać zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników.
Więcej informacji na stronie www.ecowyobraznia.pl/baterie

Koordynator: Michał Skowroński

Podsumowanie Akcji w roku szkolnym 2013/2014 czytaj->>
Zasady programu i katalog nagród.