Wzory dokumentów dla kandydatów.

 

DLA ABSOLWENTÓW SP
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Informacja o językach obcych
Karta informacyjna- Potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Zaświadczenie zawarcia umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Informacja o językach obcych
Karta informacyjna- Potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Zaświadczenie zawarcia umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.