Wybierz życie-pierwszy krok

wybierz_zycie_akcja /></td>
<td style=

Od 2010 r. szkoła bierze udział w Programie „Wybierz życie- pierwszy krok”, który wpisuje się w założenia Szkolnego Programu Profilaktyki. Jego głównym celem jest zachęcenie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Podejmuje próbę rozwiązania bardzo ważnego problemu zdrowotnego jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy. Założeniem Programu jest prowadzenie działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.

W szkole organizowane są spotkania dla dziewcząt z pielęgniarką i położną z Poradni „K”, uświadamiające problem profilaktyki zdrowotnej kobiet.
Więcej na temat Programu na stronie http://www.pierwszykrok.edu.pl

Koordynator: Tomasz Brodacki