Ważne dokumenty

Ważne dokumenty:

Wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej wkrótce
Załącznik do wniosku – Języki obce
Karta informacyjna
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wykaz przedmiotów rozszerzonych oraz przedmiotów punktowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Etapy postępowania rekrutacyjnego