Szkoła bez przemocy

szkola_bez_przemocy_akcja

Szkoła bierze udział w Programie „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Koordynator: Tomasz Brodacki