I ETAP KONKURSU

I ETAP (szkolny) I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY „Marki pojazdów– historia motoryzacji”

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE:

1. Nauczyciel przeprowadzający I ETAP kontaktuje się z organizatorem konkursu drogą mailową (scottie@o2.pl) w celu uzyskania HASŁA DOSTĘPOWEGO DO TESTU;

2. Nauczyciel przeprowadzający I ETAP KONKURSU dba, aby uczniowie przy logowaniu podawali prawdziwe imię i nazwisko;

3. Nauczyciel przeprowadzający I ETAP KONKURSU dba, aby uczniowie w przeglądarce internetowej korzystali wyłącznie ze strony konkursowej;

3. Wynik uzyskany przez ucznia pojawi się na ekranie po zakończeniu testu;

4. Po zakończeniu I ETAPU nauczyciel, który przeprowadzał konkurs w danej szkole przesyła do organizatora drogą mailową (scottie@o2.pl) dane reprezentantów szkoły maksymalnie po 5 osób z danej kategorii (jeżeli placówka jest zespołem szkół to 5 ze szkoły podstawowej i 5 z gimnazjum) najpóźniej do dnia 20 maja według poniższego wzoru.

Wzór karty zgłoszenia reprezentantów:

 Nazwa szkoły ………………………………………………………………………….

Lista reprezentantów w kategorii …………………………………………

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa
2. Imię i nazwisko ucznia, klasa
3. Imię i nazwisko ucznia, klasa
4. Imię i nazwisko ucznia, klasa
5. Imię i nazwisko ucznia, klasa

5. II ETAP Konkursu odbędzie się 22 maja 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Reprezentanci szkół, którzy wyłonieni zostali w I ETAPIE przyjeżdżają wraz z opiekunami we własnym zakresie.

 

ROZPOCZNIJ KONKURS

syrena_small duzy_fiat_small
Kategoria „Syrenka” Kategoria „Duży Fiat”
dla uczniów szkół podstawowych dla uczniów gimnazjów