Samorząd Uczniowski 2016/2017

Przewodniczący: Wojciech Kordalski 4 T
Z-ca Przewodniczącego: Paulina Kościelecka 4 T
Prezydium: Katarzyna Potrzeszcz 2 T
Prezydium: Zuzanna Pytlarczyk 1 T
Prezydium: Patrycja Lewandowska 1 T
Prezydium: Julia Kot 1 T
Prezydium: Natalia Kuś 1 T

opiekun SU: p. Aneta Próchnicka-Sitarz