Samorząd Uczniowski 2015/2016

Przewodniczący: Dominik Wilk
Z-ca Przewodniczącego: Paulina Kościelecka
Prezydium: Patrycja Malicka
Prezydium: Katarzyna Potrzeszcz
Prezydium: Łukasz Pułka

opiekun SU: p. Aneta Próchnicka-Sitarz