Samorząd Uczniowski 2014/2015

Przewodnicząca: Zuzanna Piórkowska (4 T/i)
Z-ca Przewodniczącej: Oktawia Skazalska (4 T/i)
Prezydium: Patryk Szurgot (4 T/i)
Prezydium: Agata Papis (3 T/i)
Prezydium: Alicja Koniszewska (3 T/i)

opiekun SU: Michał Skowroński