Samorząd Uczniowski 2011/2012

Mateusz
Grabowski
kl. 4 i
Dobrosława
Grabara
kl. 3 LO
Bartosz
Tokarski
kl. 3 i
Filip
Bogusz
kl. 3 LO
Katarzyna
Lewandowska
kl. 3 LO

opiekun SU: Michał Skowroński