Reaguj. Masz prawo.

reaguj_akcja Reaguj. Masz prawo jest kampanią prowadzoną przez Rzecznika Praw Dziecka. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

 

Szkoła bierze udział w Kampanii umieszczając na stronie internetowej informacje na temat problematyki agresji, w szkole wiszą plakaty informacyjne jak reagować na agresję wobec dzieci, pedagog szkolny prowadzi zajęcia z uczniami na temat przemocy.Więcej informacji na stronach:

Strona Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl/index.php
Strona Kampanii Reaguj. Masz prawo: www.jakreagowac.pl/index.html
Profil na Facebook’u Kampanii: www.facebook.com/ReagujMaszPrawo

Koordynator: Tomasz Brodacki
czytaj: Kampania informacyjna w szkole (styczeń 2014)–>>