QUIZ: WIELOZAWODOWA.

Witaj. To jest QUZ: WIELOZAWODOWA z okazji DNIA OTWARTEGO SZKOŁY. Test składa się z dwunastu pytań. Jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Życzymy powodzenia!

Imię i nazwisko
Wpisz swoją szkołę
Który znak manipulacyjny oznacza, że opakowanie towaru zostało hermetycznie zamknięte?

Towarami wrażliwymi na wysoką temperaturę są:

Opakowanie przedstawione na zdjęciu służy do pakowania artykułów:

Do surowców o najkrótszym okresie trwałości należy zaliczyć:

Które surowce po spożyciu są najlepszym źródłem witaminy C ?

Schab jest przedstawiony na rysunku:

Której z cech potrawy nie ocenia się organoleptycznie?

Która grupa zawiera wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego?

W sklepie na koniec dnia pracy kasjera, po przeliczeniu pieniędzy w kasie okazało się, że jest ich więcej niż wynika z raportu kasowego. Taką sytuację należy określić mianem:

Dowód księgowy "WZ" sporządzany jest w momencie:

Aby uchronić ziemniaki przed zielenieniem, należy podczas ich przechowywania:

Który zabieg polega na chemicznym niszczeniu drobnoustrojów?