QUZ: WIELOZAWODOWA

Witaj. To jest QUZ: WIELOZAWODOWA z okazji DNIA OTWARTEGO SZKOŁY. Test składa się z dwunastu pytań. Jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Życzymy powodzenia!

Imię i nazwisko
Wpisz swoją szkołę
Który znak manipulacyjny oznacza, że opakowanie towaru zostało hermetycznie zamknięte?

Który zabieg polega na chemicznym niszczeniu drobnoustrojów?

Która grupa zawiera wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego?

Opakowanie przedstawione na zdjęciu służy do pakowania artykułów:

Dowód księgowy "WZ" sporządzany jest w momencie:

Które surowce po spożyciu są najlepszym źródłem witaminy C ?

W sklepie na koniec dnia pracy kasjera, po przeliczeniu pieniędzy w kasie okazało się, że jest ich więcej niż wynika z raportu kasowego. Taką sytuację należy określić mianem:

Do surowców o najkrótszym okresie trwałości należy zaliczyć:

Której z cech potrawy nie ocenia się organoleptycznie?

Schab jest przedstawiony na rysunku:

Towarami wrażliwymi na wysoką temperaturę są:

Aby uchronić ziemniaki przed zielenieniem, należy podczas ich przechowywania: