QUIZ: HANDLOWIEC

Witaj. To jest QUIZ: HANDLOWIEC z okazji DNIA OTWARTEGO SZKOŁY. Test składa się z dwunastu pytań. Jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Życzymy powodzenia!

Imię i nazwisko
Wpisz swoją szkołę
Produkty wymagające dopływu świeżego powietrza, odporne na zmiany temperatur, lecz wrażliwe na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych (np. cement) należy przechowywać w magazynach:

Powszechny wzrost cen to:

Robiąc codzienne zakupy płacimy podatek:

Ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny to:

Cena towaru bez doliczonego podatku to cena:

Masa opakowania towaru to:

Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie można stwierdzić, że w porównaniu z rokiem poprzednim, zapotrzebowanie na rowery w roku 2022:

Kupując chleb do domu otrzymujemy dowód sprzedaży w postaci:

Cena towaru wraz z doliczonym podatkiem to cena:

Właściciel sklepu nabył towar w cenie zakupu netto 22,00 zł, koszty handlowe wyniosły 20% ceny zakupu netto, a zysk stanowi 10% łącznych kosztów (ceny zakupu netto i kosztów handlowych). Oblicz cenę sprzedaży netto towaru:

Ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny to:

Nabywanie dóbr na własność to: