QUIZ: AUTOMATYK

Witaj. To jest QUIZ: AUTOMATYK z okazji DNIA OTWARTEGO SZKOŁY. Test składa się z dwunastu pytań. Jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Życzymy powodzenia!

Imię i nazwisko
Wpisz swoją szkołę
Mózgiem sterującym w automatyce przemysłowej jest:

Przyrząd przestawiony na rysunku służy do pomiaru:

Jednostką napięcia elektrycznego jest:

Element pneumatyczny na zdjęciu to:

Napięcie bezpieczne dla człowieka wynosi:

Ile wynosi czas trwania jednego okresu prądu sieci 230V~50Hz? (w sekundach)

Prądem elektrycznym nazywamy:

Aby zmierzyć natężenie prądu w obwodzie elektrycznym należy podłączyć:

Przedstawiony na zdjęciu element pneumatyczny to:

Zdjęcie przedstawia:

Pojemność zastępcza trzech równolegle połączonych kondensatorów o pojemności 0,1mF wynosi 0,3mF.

Prądem przemiennym nazywamy prąd, którego: