QUIZ: AUTOMATYK

Witaj. To jest QUIZ: AUTOMATYK z okazji DNIA OTWARTEGO SZKOŁY. Test składa się z dwunastu pytań. Jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Życzymy powodzenia!

Imię i nazwisko
Wpisz swoją szkołę
Przyrząd przestawiony na rysunku służy do pomiaru:

Pojemność zastępcza trzech równolegle połączonych kondensatorów o pojemności 0,1mF wynosi 0,3mF.

Zdjęcie przedstawia:

Prądem przemiennym nazywamy prąd, którego:

Napięcie bezpieczne dla człowieka wynosi:

Jednostką napięcia elektrycznego jest:

Aby zmierzyć natężenie prądu w obwodzie elektrycznym należy podłączyć:

Mózgiem sterującym w automatyce przemysłowej jest:

Przedstawiony na zdjęciu element pneumatyczny to:

Prądem elektrycznym nazywamy:

Ile wynosi czas trwania jednego okresu prądu sieci 230V~50Hz? (w sekundach)

Element pneumatyczny na zdjęciu to: