Przydatne informacje.

Wkrótce:

  • Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024
  • Procedura składania Wniosku rekrutacyjnego.
  • Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej w systemie Nabór.
  • Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców.
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  • INFORMATOR O OFERCIE EDUKACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI.
  • Wykaz pracodawców w Prabutach, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu w roku szkolnym 2023/24.
  • Wykaz pracodawców w powiecie kwidzyńskim wg branż, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu w roku szkolnym 2023/24.
  • Informacja dla kandydatów na uczniów w celu podjęcia praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych w roku szkolnym 2023/24.