Program Edukacyjny ARS

ars_akcja Głównym celem Programu jest ograniczenie spożywania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku 15- 49 lat. Celem programu edukacyjnego jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych. W bieżącym roku szkolnym programem objęci zostali uczniowie klas pierwszych.
Szkoła bierze udział w Programie umieszczając na stronie internetowej informacje na temat zdrowego stylu życia. Pedagog szkolny prowadzi zajęcia tematyczne z klasami objętymi Programem.
Koordynator: Tomasz Brodacki
Pliki do pobrania:
Plakat Programu ARS
Broszura dla ucznia
Ulotka dla ucznia
Ulotka dla rodzica