„Pomorskie- dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

W roku szkolnym 2012/2013 w projektem unijnym objętych było 186 uczniów naszej szkoły. Nasi uczniowie zdobywali kwalifikacje zawodowe na kursach, oraz podnosili swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych. W tym okresie odbywały się dodatkowe zajęcia z zawodowego języka angielskiego i niemieckiego w klasie drugiej i trzeciej technikum, zaś w klasie drugiej zawodowej odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego.

Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli z zewnątrz. Uczniowie nasi zdobyli dodatkowe kwalifikacje na różnych kursach kwalifikacyjnych. Na kurs prawa jazdy kategorii B skierowanych zostało 5 uczniów- kurs jeszcze trwa. Uprawnienia spawalnicze metodą MAG uzyskało 15 uczniów, którzy ukończyli kurs, a 14 uczniów ukończyło i zdobyło kwalifikację- obsługa wózków widłowych. Odbył się również kurs obsługi kas fiskalnych skierowanych głównie dla dziewcząt, z którego skorzystało 12 uczennic i 1 uczeń.
W nowym roku szkolnym również planowane są kursy podnoszące kwalifikację zawodową, gdzie nasi uczniowie będą mogli z takiej formy kształcenia skorzystać.


W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu odbyły się m.in.takie przedsięwzięcia jak:

21.03.2014 r.- Targi Edukacyjne 2014 czytaj->>
28-29.03.2014 r.- Wycieczka dydaktyczna na Targi Motoryzacyjne w Poznaniu czytaj->>
13.05.2014 r.- Wycieczka dydaktyczna do olsztyńskich pracodawców czytaj->>
28.05.2014 r.- Wycieczka dydaktyczna do pracodawców w Rypinie czytaj->>

Koordynator: Mirosław Papis