Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016:

Poniedziałek:
10:10-12:10

Wtorek:
8:25-10:25
12:10-13:10

Środa:
10:10-12:10

Czwartek:
9:20-11:20

Piątek:
8:25-10:25

W sytuacjach nagłych kontakt na bieżąco codziennie na terenie szkoły.
Dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczo- pedagogicznej: diagnoza i terapia pedagogiczna ustalane z uczniami indywidualnie.


 

Przydatne dokumenty:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
„Moje dziecko w przedszkolu i szkole” Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dziecko przewlekle chore w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.
Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów.

 


 

Przydatne strony www:

www.brpd.gov.pl
www.niebieskalinia.pl
www.narkomania.gov.pl
www.parpa.pl
www.pppkwidzyn.pl
www.kwidzyn.epcpr.pl
www.interwencjakryzysowa.pl
www.dopalaczeinfo.pl