Projekt „Obrobimy negatywy tworząc same pozytywy”.

 

Projekt jest realizowany przez Prabuckie Stowarzyszenie Lotnicze „AVIATOR” w Partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach w okresie od lutego do końca października 2017r. Uczniowie za pomocą specjalistycznego sprzętu skanują stare negatywy zdjęć Prabut przekazane przez Stowarzyszenie Aviator a następnie dokonują ich cyfrowej obróbki przy pomocy oprogramowania graficznego. Efekty swojej pracy publikują na szkolnej stronie internetowej. Projekt finansowany jest przez Bank Zachodni WBK w Prabutach.
Głównymi założeniami projektu są:

a) aktywizacja młodzieży poprzez udział w tworzeniu zbioru i publikacji fotografii Prabut z lat 1957-1990 na bazie posiadanego zbioru negatywów ukazujących zarówno życie codzienne mieszkańców jak i uroczystości i zmiany w krajobrazie,
b) uczestnictwo w przygotowaniu wystawy, strony internetowej i publikacji książkowej,
c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
d) umożliwienie poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach; zdobycia nowych doświadczeń, zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami starszymi.

W projekcie uczestniczy młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach- klasa 3 T/i.

Przewiduje się, iż w w/w okresie zostanie przeprowadzonych ok.96 godzin zajęć pozaszkolnych dotyczących cyfrowej obróbki zdjęć przez grupę przynajmniej 16 uczniów.
Wkładem własnym niefinansowym szkoły jest udostępnienie sali komputerowej na czas trwania projektu.

Prabuckie Stowarzyszenie Lotnicze „AVIATOR” po zakończeniu projektu przekaże szkole na własność:
a) skaner do obróbki fotografii,
b) oprogramowanie graficzne Corel X8 w wersji classroom,
c) oprogramowania graficzne Corel Painter w wersji classroom.

Realizacja projektu–>>
Galeria zeskanowanych zdjęć–>>
Wywiady
Prezentacja projektu w katedrze.
Projekt w prasie.
Zakończenie projektu.
Koordynatorzy: Michał Skowroński, Agnieszka Lewandowska-Lech.