Młodzi głosują

mlodzi_glosuja_akcja

W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych.

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:
• dostarczenie uczniom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów,
• działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również:
• prowadzą projekty zachęcające do uczestnictwa w wyborach- debaty, warsztaty, kampanie;
• organizują szkolne wybory na podobnych zasadach co wybory powszechne.
Więcej na temat Programu na stronie www.ceo.org.pl/pl/mlodzi

30.09.2011 r.- Prawybory do Parlamentu RP i powszechne wybory do władz SU czytaj->>
23.05.2014 r.- Prawybory do Parlamentu Europejskiego czytaj->>
30.04.2015 r.- Prawybory Prezydenckie czytaj->>

Koordynator: Tomasz Brodacki