Materiały dla uczniów- HISTORIA klasa 4 T

STĄD MOŻNA POBIERAĆ PLIKI

Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Nowe osie świata”
Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Świat dwubiegunowy”
Powtórzenie wiadomości z działu „Państwo robotników i chłopów”