Materiały dla uczniów- HISTORIA klasa 3 T

STĄD MOŻNA POBIERAĆ PLIKI

Pytania do powtórzenia na sprawdzian „Koniec Polski szlacheckiej”
Zagadnienia powtórzeniowe z działu: „W stronę niepodległości”
Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Burzliwe XX-lecie”
Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Koniec Polski szlacheckiej”
Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Czas pary i elektryczności”
Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Konflikt globalny”
Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Sukcesy i porażki II RP”