Materiały dla uczniów- HISTORIA klasa 2 ZSZ

STĄD MOŻNA POBIERAĆ PLIKI

Pytania powtórzeniowe z historii dla klasy II ZSZ – epoka nowożytna XVI-XVIII w.
Bank pytań i odpowiedzi z działu: Historia powszechna i Polski XIX w.
Zagadnienia powtórzeniowe z działu „Historia powszechna i Polski 1918-1939”
 Zagadnienia powtórzeniowe na sprawdzian z działu „Historia powszechna i Polski 1939 -2004″