Materiały dla uczniów- HISTORIA klasa 2 T

STĄD MOŻNA POBIERAĆ PLIKI

Zagadnienia powtórzeniowe z historii z działu: „Polska Piastów”
Zagadnienia powtórzeniowe z działu „EKSPANSJA NOWOŻYTNEJ EUROPY”
Zagadnienia powtórzeniowe z działu: Rzeczpospolita Obojga Narodów.