I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY „Marki pojazdów– historia motoryzacji”

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 • „Maluch” – dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • „Syrenka” – dla uczniów szkół podstawowych
 • „Duży Fiat” – dla uczniów gimnazjów

 

REGULAMIN

1. Cel konkursu:
a) Upowszechnianie wiedzy z zakresu motoryzacji.
b) Pobudzanie dzieci do zainteresowania motoryzacją.
c) Pobudzanie uczniów do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności.
d) Promocja szkół o profilu technicznym.
e) Stworzenie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w szkołach o profilu technicznym.
f) Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy wynikającej z zainteresowań.

2. Tematyka konkursu

a) w kategorii „Maluch”:

 • rozpoznawanie marek popularnych samochodów osobowych po zdjęciach z ich logo

b) w kategorii „Syrenka”:

 • rozpoznawanie marek samochodów osobowych po zdjęciach z ich logo
 • rozpoznawanie historycznych marek samochodów

c) w kategorii „Duży Fiat”:

 • rozpoznawanie marek samochodów po zdjęciach z ich logo lub sylwetce oraz opisie
 • rozpoznawanie historycznych marek samochodów
 • rozpoznawanie typów samochodów (sedan, pick-up, kabriolet, kombi itp.) oraz modeli danej marki

3. Organizacja konkursu
a) Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.
b) Konkurs ma zasięg międzyszkolny.
c) W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie z danej kategorii.
d) Dla kategorii „Syrenka” i „Duży fiat” konkurs jest dwuetapowy:

 • etap I – wewnątrzszkolny
 • etap II – międzyszkolny

e) W kategorii „Maluch” odbędzie się tylko etap II.
f) Karta zgłoszeniowa do etapu II dostępna jest na stronie internetowej organizatora.
g) Organizator powołuje komisję w celu opracowania zadań testowych oraz czuwającą nad sprawnym przebiegiem II etapu.

4. Przebieg konkursu
a) I etap odbywa się w szkołach i ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów (maksymalnie 5 osób), którzy będą reprezentować szkołę w następnym etapie konkursu. Szkoła typuje uczniów na podstawie wyników testu dostarczonego przez organizatora Konkursu najpóźniej 4 maja 2015 r. Test rozwiązywany będzie przy komputerze z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Dane dotyczące reprezentantów, szkoły przesyłają organizatorowi nie później niż do 20 maja 2015 r.
b) II etap odbywa się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w pierwszym etapie oraz dzieci z kategorii „Maluch” (maksymalnie 5 osób z jednej placówki).
c) Zwycięzcami – laureatami konkursu w każdej z kategorii zostaje trzech uczniów, którzy po zsumowaniu wyników testu rozwiązywanego przy komputerze z wykorzystaniem przeglądarki internetowej otrzymają największą liczbę punktów. W kategorii „Maluch” uczestnicy rozwiązują test (piętnaście pytań w czasie 15 minut) z pomocą asystenta technicznego zapewnionego przez organizatora Konkursu każdemu uczestnikowi. W kategoriach „Syrenka” i „Duży Fiat” uczniowie rozwiązują test składający się z dwudziestu pięciu pytań w czasie 30 minut. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na miejscu I, II i III zostaje przeprowadzony dodatkowy test składający się z piętnastu pytań w czasie 15 minut.
d) Terminy poszczególnych etapów.

 • I etap – od 4 do 20 maja 2015 r.
 • II etap – 22 maja 2015 r. w ramach Drzwi Otwartych Szkoły

5. Nagrody:
a) Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe (jedną z nagród jest tablet).
b) Wszyscy uczestnicy otrzymują list gratulacyjny.

6. Przepisy końcowe
a) Do miejsca organizacji II etapu konkursu uczniowie oraz ich opiekunowie przyjeżdżają we własnym zakresie.
b) Informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej organizatora www.zspprabuty.pl/
c) Zgłoszenia do II etapu należy przesyłać na adres email zspp@zspprabuty.pl do dnia 20.05.2015 r.
d) Dodatkowe informacje można uzyskać u osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg konkursu:
Michał Skowroński scottie@o2.pl
Marcin Stalmirski marcin.stalmirski@wp.pl

7. BIBLIOGRAFIA
a) http://www.automotopedia.pl/m/69?set=&strona=0
b) http://www.chip.pl/galerie/mobile/loga-samochodow
c) http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Marki_samochod%C3%B3w
d) http://samochody.maxiauto.pl/
e) http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadwozie
f) http://www.hq.gniezno.pl/news/133-rodzaje-wspolczesnych-samochodow-osobowych.html

 

Pobierz Regulamin Konkursu w formacie PDF