Harmonogram rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do udziału w projekcie
„Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia-większe możliwości” nr 2016-1-PL01-KA102-023714

Data Godzina Opis działania
03.10.2016 (poniedziałek) 08:00 Ogłoszenie rozpoczęcia rekrutacji.
03-04.10.2016 (poniedziałek-wtorek) Cały dzień Rozpropagowanie informacji o projekcie. Umieszczenie formularza zgłoszeniowego na szkolnych stronach www.
03.10.2016-16.01.2017 Do godz. 12:00 Zbieranie formularzy.
17.01.2017 (wtorek) 10:00 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej– określenie składu osobowego grup wyjeżdżających zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Podanie do publicznej wiadomości składu osobowego grupy wyjeżdżającej oraz ogłoszenie listy rezerwowych.
27.01.2017 (piątek) 10:00 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej– rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
30.01.2017 (poniedziałek) Test kwalifikacyjny z języka niemieckiego dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie warunkowo.
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej– określenie ostatecznego składu osobowego grupy wyjeżdżającej zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.