Góra Grosza

gora_grosza_akcja „Góra Grosza” jest Akcją organizowaną przez Towarzystwo NASZ DOM na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka. Akcja przeprowadzana jest we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Koordynator: Michał Skowroński
2012/2013 Zebrano Górę o wadze 41 kg (20.009 monet) na łączną kwotę 619,65 zł. foto
2013/2014 Zebrano Górę o wadze 14 kg (6.804 monety) na łączną kwotę 202,60 zł. foto
2014/2015 Zebrano Górę o wadze 9,9 kg (4.678 monety) na łączną kwotę 176,70 zł foto