Egzamin zawodowy ZSZ

Ważne informacje:

  •  Termin złożenia pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 20 grudzień 2014 r. (każdy uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia deklaracji).
  • W ostatnim tygodniu nauki każdy uczeń otrzymuje indywidualny harmonogram zdawania egzaminu, gdzie podana jest dokładna data, godzina i miejsce zdawania egzaminu pisemnego i praktycznego.
  • TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Etap pisemny:  15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00
Etap praktyczny: od 30 czerwca do 08 lipca 2015 r.

  • Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów – 28 sierpnia 2015 r.

 


Przydatne dokumenty:

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „NOWY EGZAMIN”

Deklaracja- Sprzedawca, kwalifikacja A18
Deklaracja- Monter elektronik, kwalifikacja E05
Deklaracja- Mechanik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M18
Deklaracja- Operator obrabiarek skrawających, kwalifikacja M19
Deklaracja- Kucharz, kwalifikacja T06

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe „STARY EGZAMIN”

Deklaracja- Mechanik pojazdów. sam.
Deklaracja- Kucharz
Deklaracja- Monter-elektronik
Deklaracja- Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Deklaracja- Sprzedawca

 


 

Przydatne strony www:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Standardy egzaminacyjne
Arkusze egzaminacyjne