Egzamin zawodowy Technikum i Szkoła Branżowa

Deklaracje dla Technikum:

Deklaracja dla kwalifikacji MG18: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Deklaracja dla kwalifikacji AU20: Prowadzenie sprzedaży
Deklaracja dla kwalifikacji EE08: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

Deklaracje dla Branżowej Szkoły 1 stopnia:

Deklaracja dla kwalifikacji AU20: Prowadzenie sprzedaży
Deklaracja dla kwalifikacji TG07: Sporządzanie posiłków i napojów
Deklaracja dla kwalifikacji AU04: Eksploatacja środków transportu drogowego