Bezpieczny Stok

bezpieczny_stok_akcja Akcja „Bezpieczny Stok” organizowana jest przez stowarzyszenie Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych. Jej celem jest promocja bezpiecznych zachowań na stokach narciarskich oraz edukacja na temat odpowiedniego przygotowania do uprawiania sportów zimowych.Akcję informacyjno-edukacyjną „Bezpieczny Stok” wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspierają .
Szkoła bierze udział w Akcji umieszczając na stronie internetowej informacje na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego w czasie ferii. Na lekcjach wychowawczych promowane są bezpieczne zachowania podczas planowanego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Więcej informacji na stronie www.bezpiecznienastoku.pl

Koordynatorzy: Tomasz Brodacki, Michał Skowroński