Bezpieczne Wakacje

bezpieczne_wakacje_akcja Akcja Bezpieczne Wakacje rusza 1 czerwca i adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Straży Pożarnej, w oparciu o materiały udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i PTTK.
Szkoła bierze udział w Akcji umieszczając na stronie internetowej informacje na temat bezpieczeństwa podczas odpoczynku wakacyjnego, w szkole wiszą plakaty promujące bezpieczne zachowania, a uczniowie otrzymują ulotki informacyjne.Więcej informacji na stronie www.BezpieczneWakacje.pl
Koordynatorzy: Tomasz Brodacki, Michał Skowroński