Zakończenie roku szkolnego 2023/24.

W piątek 21 czerwca przy pięknej słonecznej pogodzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/24. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Anna Strzelczyk z Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego oraz Pan Jan Zwierzchowski z zaprzyjaźnionej firmy Jabil Kwidzyn. Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Brodacki podziękował uczniom za trud i zaangażowanie włożone w całoroczną naukę, serdecznie pogratulował uczniom wyróżniającym się pod względem osiągnięć edukacyjnych, frekwencji, działalności w Samorządzie Uczniowskim i dokonań sportowych oraz życzył wszystkim udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i karty podarunkowe.

Podczas apelu nastąpiło również uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły Absolwentom Szkoły Branżowej I stopnia, którzy zakończyli swoją trzyletnią naukę, pod opieką wychowawcy p. Marcina Stalmirskiego.


N A G R O D Z E N I    Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie:
Damian Janczuk 4 T,
Martin Andrzejewski 3 T,
Adrian Głodowski 3 T,
Anna Golankowska 3 B,
Milena Barańska 3 B.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie:
Kornelia Trawińska 1 T,
Hubert Lewkowicz 1 T,
Konrad Pypeć 3 T,
Mikołaj Meledyn 3 T,
Michał Nowicki 3 B,
Jakub Herka 3 B,
Wiktoria Pudlak 3 B,
Klaudia Kaszlewicz 3 B,

Za 100% frekwencję w zajęciach lekcyjnych:
Hubert Lewkowicz 1 T,
Milena Barańska 3 B,
Maciej Orkiszewski 1 B.

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Agata Strzelec 4 T,
Oliwia Ponikowska 4 T,
Natalia Wawer 4 T.
Emilia Kłosińska 4 T.

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Piotr Andrzejewski 3 B,
Kacper Grabowski 3 B,
Michał Rymsza 3 B,
Sebastian Cetnerowski 3 T.

Za godne reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu ogólnopolskim:
Mikołaj Baranow 4 T.


Ponadto uczniowie klasy 1 Technikum w zawodzie handlowiec otrzymali Certyfikaty Fundacji Lean Education za ukończenie pierwszego etapu programu Młody Lean Lider- kooperacja, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie.

W imieniu Pana Adama Żurawskiego z Ośrodka Szkolenia Motorowego w Sztumie nagrody za Konkurs Wiedzy Samochodowej wręczył Pan Jan Dubień. Nagrody otrzymali:

1 m-ce Szymon Pajewski 4 T,
2 m-ce Damian Janczuk 4 T,
3 m-ce Mateusz Anders 3 T,
za pomoc w organizacji konkursu Dominik Bartnikowski 3 B.

Pan Jan Zwierzchowski z firmy Jabil Kwidzyn wręczył wartościowe nagrody za konkurs Kreatywny Technik.

1 m-ce Maksymilian Nowak 3 T- nagroda w kwocie 1500 zł,
2 m-ce Łukasz Bonisławski 3 T- nagroda w kwocie 1000 zł,
3 m-ce Łukasz Chojnacki 4 T- nagroda w kwocie 500 zł.

Pan Andrzej Bożek- organizator całorocznego cyklu rozgrywek szachowych wręczył dyplomy i nagrody najlepszym zawodnikom.
W kategorii uczniów:
1 m-ce Filip Baranow 1 B,
2 m-ce Andrzej Kasperek 3 T,
3 m-ce Marcin Orzechowski 4 T,
4 m-ce Tymoteusz Kil 5 T,
5 m-ce Eryk Sylwanowicz 3 T,
6 m-ce Piotr Andrzejewski 3 B.

W kategorii nauczycieli:
1 m-ce Michał Skowroński
2 m-ce Bernard Reks
3 m-ce Marcin Stalimirski.

Po apelu wszystkie klasy udały się na spotkania z wychowawcami, gdzie otrzymali świadectwa promocyjne i mieli okazję życzyć sobie udanego wakacyjnego wypoczynku.