Pożegnanie absolwentów Technikum.

26 kwietnia 2024 r. miała miejsce doniosła uroczystość zakończenia roku szkolnego klasy maturalnej i pożegnanie absolwentów Technikum. Na uroczystości gościliśmy p. Katarzynę Muszyńską z zaprzyjaźnionej ze szkołą firmą Jabil w Kwidzynie. Abiturientom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły a wyróżniającym się uczniom zostały wręczone Listy Gratulacyjne i nagrody rzeczowe.

W imieniu grona pedagogicznego gratulacje i serdeczne słowa życzeń skierował do młodzieży Dyrektor Szkoły p. Tomasz Brodacki. Podziękowania za pięć lat wspólnej pracy skierował do kadry nauczycielskiej, pracowników i uczniów Dominik Muchowski, a wychowawcę w pięknych słowach pożegnała Joanna Wawrzynowicz. Absolwenci wręczyli swoim nauczycielom pamiątkowe dyplomy jako wyraz wdzięczności za ich poświęcenie i zaangażowanie.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego pożegnała Absolwentów przewodnicząca- Agata Strzelec. Następnie abiturienci złożyli uroczyste ślubowanie.

Na zakończenie cała szkolna społeczność obejrzała wspomnieniową prezentację z pięciu lat pobytu naszych maturzystów. Po uroczystości klasa 5 T udała się wraz z wychowawcą p. Michałem Skowrońskim do swojej sali, gdzie w kameralnym gronie miało miejsce wzruszające pożegnanie.

N A G R O D Z E N I  Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie:
Natalia Szewczak
Oliwier Mankiewicz

Za dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie:
Natalia Witkowska
Zuzanna Szpeflik
Kinga Szydłowska
Agnieszka Wawer

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Anna Gasińska
Natalia Witkowska
Kinga Szydłowska

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Tymoteusz Kil
Filip Mierzwicki

Za bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych- nagroda ufundowana przez firmę Jabil
Oliwier Mankiewicz
Piotr Felczak

Za konkurs plastyczny Podaruj Portret Wiersza:
Zuzanna Szpeflik
Natalia Szewczak
Sebastian Grabara