Projekt „Młody Lean Lider”.

Gratulacje dla zdolnych Lean Liderów z klasy I TH. Po pozytywnym zaliczeniu każdego zadania z I etapu nasi uczniowie przeszli do kolejnego etapu projektu „Młody Lean Lider”. W I etapie brało udział 85 grup z całej Polski. Do drugiego etapu przeszło 25 grup. Dziękujemy.
Poniżej prezentacja dotychczasowych dokonań grupy.

TRADERZY LIDERZY PRABUTY