O „Historiach ludzi w numerach zapisanych” –

– Mogli się dowiedzieć uczniowie klasy maturalnej, którzy 5 października wysłuchali wykładu na temat historii MUZEUM STUTTHOF w Sztutowie, który wygłosiła pani doktor Danuta Drywa, pracująca w jego archiwum. Pani doktor i autorka wystawy „Historie ludzi w numerach zapisane” znajdującej się w Kościółku Polskim w Prabutach w niezwykle interesujący sposób omawiała kwestie związane z funkcjonowaniem obozu i warunkami życia więźniów a także odwoływała się do istniejącego w Prabutach obozu przejściowego.

Nasi uczniowie, którzy na lekcjach języka polskiego omawiają właśnie zagadnienia związane z II wojną światową, zadawali pytania, chcąc pogłębić swą wiedzę na ten temat. Ta żywa lekcja historii spowodowała, że maturzyści zgodnie zaproponowali zorganizowanie wycieczki do Muzeum Stutthof. Kto wie, może już wkrótce taka się odbędzie…