Uroczystość pożegnania Absolwentów.

W piątek 28 kwietnia odbyła się podniosła uroczystość zakończenia roku szkolnego klasy maturalnej 4 Technikum oraz pożegnanie Absolwentów- rocznik 2023 r.

Dyrektor szkoły p. Tomasz Brodacki podziękował Absolwentom za cztery lata nauki i zaangażowania w życie szkoły i złożył serdeczne słowa życzeń na na dalsze dorosłe życie. Społeczność uczniowska słowami przewodniczącej Samorządu- Agaty Strzelec pożegnała uczniów najstarszego rocznika i życzyła powodzenia na zbliżającej się maturze,

W imieniu Maturzystów wystąpił Michał Wawrzyn, który  podziękował gronu pedagogicznemu za cztery lata wspólnej nauki oraz młodszym kolegom za sympatyczną atmosferę.

Na zakończenie wszyscy zebrani ze wzruszeniem wysłuchali pożegnania, które przygotowała swoim wychowankom p. Agnieszka Domagalska.

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych Absolwentów.


N A G R O D Z E N I    Z O S T A L I:

Za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Konrad Ruciński,
Agata Tchórz,
Konrad Grabka.

Za wyróżniającą frekwencję w zajęciach lekcyjnych:
Agata Tchórz,
Wiktoria Grabińska.

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Konrad Ruciński,
Agata Tchórz,
Wiktoria Grabińska.

Za aktywną działalność na rzecz szkoły:
Konrad Grabka.

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Michał Wawrzyn,
Konrad Ruciński,
Wiktoria Grabińska,
Agata Tchórz,
Beata Sabiszewska.


Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym oraz wszystkiego dobrego w dalszym dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.

Nie zapominajcie o swojej szkole, wspominajcie czasem miłe chwile w niej spędzone i odwiedzajcie jej mury.

Poniżej fotorelacja z uroczystości.